Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website gewoon-nieuws.nl. Meer informatie
Mobiel

Globalistische marktpolitiek voldoet  niet

basisinkomen6Basisinkomen als pleister op de diepe wond die in Europa door veertig jaar neoliberale globalistische marktpolitiek is veroorzaakt, voldoet bij lange na niet. De beleidsmakers benaderen het probleem van groeiende inkomenstekorten en toenemende armoede vanuit het oude paradigma ‘je moet werken voor je brood’. Experimenten, zoals deze in Finland worden uitgevoerd zijn gekoppeld aan werk. Men hoopt door een basisinkomen, dat overigens vanwege het geringe bedrag dit predicaat niet verdient, mensen sneller aan het werk te krijgen. Het gaat daarbij vooral om een beoogd psychologisch effect.

De werkelijkheid is dat de werkgelegenheid in de EU al jaren onder druk staat. Door gegoochel met definities van wat werk is, lijkt het oppervlakkig beschouwd nog mee te vallen. Er is echter ook in Nederland sprake van een groei van tijdelijke contracten, parttime werk, van meer ‘zelfstandigen’ zonder of met te weinig werk en vooral van het verdwijnen van kwalitatieve werkgelegenheid, waarmee wordt bedoeld dat mensen werk vinden in een baan, waarvoor ze zijn opgeleid. De grootste economische sectoren zijn in Nederland voor de werkgelegenheid: overheid, zorg en horeca. Voor een groot deel betreft dit laaggekwalificeerde banen.

loesje-basisinkomen

De neoliberale globalistische marktpolitiek heeft niet alleen een verschuiving teweeggebracht in de werkgelegenheid, het heeft ook tot een enorme verrijking van een relatief kleine groep geleid en tot schulden en inkomensproblemen bij het grootste deel van de rest. De banken hebben Nederland diep in de hypotheekschuld gebracht met hun uit het niets gecreëerde geld, waarover rente wordt gevraagd. Ontmaskering van dit geldscheppingsproces is kennelijk niet voldoende geweest. Het gaat nog steeds op de oude voet door en de woningprijzen worden weer opgestuwd tot hoogtes die ze onbetaalbaar maken voor een groeiend aantal gezinnen. De huren zijn in het kielzog van de woningprijzen door dit neoliberale kabinet met zijn sociaaldemocratische vazallen op een oneigenlijke manier opgedreven, waardoor de woonlasten (te) zwaar drukken op het gezinsbudget, om het even of het nu gaat om een eigen woning of om een huurhuis. Hiervan profiteren uiteindelijk zo’n 10% van de Nederlanders: zij die niet hoeven te werken voor het geld, maar het geld voor zich laten werken. Deze 10% voegt het geld dat de rest betaalt over hun schuld aan het vermogen toe. Dit vermogen groeide – exclusief de overwaarde op de eigen woning-  in twee jaar tijd (2013 en 2014) met € 75 miljard tot € 552 miljard eind 2014, terwijl het vermogen van de overige 90% met € 12 miljard afnam tot € 197 miljard eind 2014. Om nog maar te zwijgen van het vermogen dat aan het oog van de belastingdienst werd onttrokken doordat het naar belastingparadijzen werd getransporteerd. Deze cijfers illustreren dat geld voor je laten werken veel lucratiever is dan werken voor je geld. Ik zou graag de cijfers voor 2015 hieraan willen toevoegen, maar het Centraal Bureau voor de Statistiek doet er ongebruikelijk lang over om deze gegevens te publiceren…

Het probleem met deze bij de happy few opgestapelde vermogens is dat de meesten het niet nodig vinden om dit geld te investeren in de versterking van de Nederlandse economie, laat staan dat ze vrijwillig een deel van hun vermogen zouden willen afstaan om de minderbedeelde gezinnen in Nederland te helpen. Er zijn echt wel positieve uitzonderingen, maar die zijn vooralsnog zo kleinschalig dat ze (nog) geen zoden aan de dijk zetten. Het leggen van een pleister op de wonde wordt overgelaten aan een overheid, die zich afhankelijk opstelt van banken. Politici hebben niet de guts -en het belang- om zich sterk te maken voor publieke geldschepping in plaats van door commerciële banken. Nee, dat zou tot misbruik leiden, hebben ze geleerd van de monetaire autoriteiten, die er niet bij vertellen dat er geweldige voorbeelden zijn van geldschepping door de overheid, die niet tot verkeerde uitkomsten hebben geleid zoals in Canada voor 1974. In het artikel over het Finse experiment staat dat het CPB een enorme stijging van de belastingheffing voorspelt als er een basisinkomen komt. Binnen het huidige paradigma is dit waar.

Als het besef echter echt zou doordringen van wat banken doen en hoe ze het doen, dan is er heel veel meer draagvlak voor het verschuiven van die geldschepping naar de overheid en voor het afschaffen van rente. Rente is oorzaak nummer een van de enorm scheve vermogensverdeling die er nu is. Als het de politiek niet aan de nodige moed zou ontbreken, dan kan een onvoorwaardelijke aanvulling van het inkomen tot een ‘menswaardige hoogte’ op korte termijn worden ingevoerd voor 60% van de Nederlandse huishoudens, dat zijn namelijk de gezinnen die in meerdere of mindere mate tekort komen. Meer dan de helft van de Nederlandse huishoudens heeft minder dan 750 euro per maand te besteden nadat de belasting, premies, woonlasten, energie en zorglasten zijn betaald. En dat is te weinig.  De overheid zou het aanvullend inkomen kunnen financieren zoals de ECB dat doet met hun geldverruimingspolitiek. In plaats van de banken en beleggers te spekken, zou de ECB de biljoenen die nu blijven steken in de financiële sector, beschikbaar moeten stellen aan de overheden van de eurolanden om ze rechtstreeks aan de huishoudens ten goede te laten komen. Een onvoorwaardelijke aanvulling van het inkomen, waar geen prestatie tegenover staat is de beste investering die de overheid zou kunnen doen. Het haalt de spanning uit de samenleving en het bevordert de economie, omdat er geld kan worden besteed aan zaken waaraan de meeste gezinnen nu niet of nauwelijks toekomen. Ik heb zelf bijvoorbeeld de noodzakelijke sanering van mijn gebit halverwege moeten staken vanwege tekort aan geld. Het is vernederend en schandelijk dat de meest normale zaken zoals deze en nog heel veel andere bij heel veel gezinnen achterwege moeten blijven omdat het geld er niet voor is. En als je het wel doet dan gaat het ten koste van andere betalingen, waardoor er een kettingreactie kan ontstaan die je in de klauwen van incassobureau’s en deurwaarders brengt.

Inkomen koppelen aan werk is onhaalbaar geworden. Er moet buiten de huidige kaders worden gedacht. Zo ook bijvoorbeeld het bouwen van betaalbare -ruime- huurwoningen, gefinancierd door de overheid. Dit zou heel veel gezinnen ook ademruimte geven.  De superrijken moeten hun verantwoordelijkheid nemen door hun vermogen te investeren in de versterking van de economische infrastructuur in Nederland. Onderwijs, innovatie, gericht op het creëren van kwalitatieve werkgelegenheid, investeren in kleine ondernemingen en het financieel ondersteunen van initiatieven gericht op een betere samenleving, om er enkele te noemen. De superrijken die hieraan niet vrijwillig meewerken, worden fors aangeslagen voor de vermogensbelasting.

Ben ik voor of tegen een basisinkomen? Ik ben tegen een doekje voor het bloeden. Ik ben van mening dat elk gezin, elke persoon een materieel menswaardig bestaan moet kunnen leiden en dat de mensen die daarvoor tekortkomen niet moeten worden afgescheept met een fooi. Er moet daarom een onvoorwaardelijke aanvulling komen van het inkomen van alle Nederlandse een- of meerpersoonshuishoudens. Tegelijkertijd moet de infrastructuur van de Nederlandse economie worden versterkt om de kwalitatieve werkgelegenheid te bevorderen. Als geld met geld verdienen wordt afgeschaft en daardoor die belachelijke scheefheid in de -werkelijke- inkomens- en vermogensverdeling gaat verdwijnen, dan hebben we op termijn aan hooguit twintig uur werken per week voldoende om een goed inkomen te kunnen verdienen. Bovendien gaan als geld met geld verdienen echt wordt aangepakt de prijzen van wat we aanschaffen naar beneden omdat in alles wat we kopen een flink deel ‘rentekosten’ zit.

© Ad Broere, econoom en hoofdredacteur De Vrije Media

Geef jezelf GOED -en betrouwbaar- nieuws cadeau door lid te worden van De Vrije Media

Bewaren

Bewaren


 • matchline

  Zorg dat je waardes die ze meten binnen de norm liggen.
  Schakel anders iemand in die zorgt dat je grond binnen de norm ligt , dit is vrij eenvoudig .

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • LH

  Eens in de 5 jaar strooi ik op advies kalk bij en de laatste jaren ook elk voorjaar kali

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • LH

  Bedankt voor de tip,
  Wordt elke 3 jaar verplicht gekontroleerd.
  Maar dit is al een zeer oudprobleem.
  Grondwater zit bij ons 15m diep

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • matchline

  Inderdaad organiseren elkaar opzoeken zelf initiatieven ontwikkelen en opvolgen en bijsturen. Niet te geloven hoe apathisch we zijn geworden .

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • martin

  Ik denk dat in het begin het basis inkomen gekoppeld gaat worden met de chip in je rechterhand of voorhoofd

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • bezoeker

  Die chip of neural brain lace komt eraan.
  Connect the dots

  http://www.forbes.com/sites/worldeconomicforum/2016/11/11/leading-healthcare-towards-2030-goodbye-hospital-hello-home-spital/#5237462fbc3d

  https://www.weforum.org/agenda/2016/11/could-you-soon-fly-an-airplane-with-your-mind

  een stukje uit het laatse arikel
  “Those who got upset with the political system and turned against it.
  They live different kind of lives outside of the city. Some have formed
  little self-supplying communities. Others just stayed in the empty and
  abandoned houses in small 19th century villages.

  Once in a while I get annoyed about the fact that I have no real
  privacy. Nowhere I can go and not be registered. I know that, somewhere,
  everything I do, think and dream of is recorded. I just hope that
  nobody will use it against me.”

  http://www.forbes.com/sites/worldeconomicforum/2016/11/10/shopping-i-cant-really-remember-what-that-is-or-how-differently-well-live-in-2030/#160bb6882954

  we gaan onderdeel uitmaken van het IOT internet of things algoritme. Onder volledig toezicht van het “alziend oog.”

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • bezoeker

  in het 20 30 artikel stelt Auke dat alles gratis zal zijn , dit is niet juist, in een lezing zegt ze dat alles betaalde diensten zullen worden. een soort Lease voor alle spullen die je normaal gesproken gewoon bezit en in huis hebt. Totale controle. Elke spontane actie zal eerst moeten worden aangevraagd om de spullen ervoor te krijgen.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • bezoeker

  Basisinkomen is niet nodig als men gewoon de regels versoepelt en zorgt voor werkgelegenheid. zodat uitkeringen minder vaak hoeven worden uitgekeerd. Idd. een normaal inkomen waarvan men de vaste lasten en kosten voor levensonderhoud goed kan betalen. Een menswaardig bestaan kan ook zonder basis inkomen. Kwestie van fatsoen aan de top. 😉
  Dus ik zie met de houding die er nu is aan de top, echt geen verbetering in het vooruitzicht van een basisinkomen. Ze zijn niet in een nacht engeltjes geworden die het zo goed met de mensheid voor hebben. IMO.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • matchline

  Amazon go
  just walk out moet voor u voldoende zijn . Dit is de technologie die ik eerder gemeld heb . Het algoritme is aanpassen aan de individuele specifieke eisen , niet meer en niet minder.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • bezoeker

  Internet of things gaat veel verder dan shoppen hoor, men gaat er beleid op maken dan is het ineens meer. Alles wordt getracked met beeld en geluid, gaat veel verder dan de rfid chip waar Martin het over heeft die zou alleen kunnen volgen en internet kunnen beïnvloeden. Met beeld en geluid kan men ook verstaan waar men het over heeft.
  Heeft u de comment gelezen waar bepaalt wordt hoeveel men mag in de nabije toekomst. En zo met alles gechipped is dat niet moeilijk te verifiëren.

  Als men regels gaat zetten over hoeveel items er “mogen” hoe gaan ze dan de uitvoering doen als men te veel items heeft?
  Komt dan de spullen politie O-0

  Deze ontwikkeling is idioot.

  zero privacy een staat en bedrijven die alles volgen en daar weer dik aan verdienen met meta data.

  Maar we zijn blij dat we niet in een rij hoeven te staan en een portmonnee uit de tas hoeven te halen… Wat een gemak!

  Overigens betekent dit weer verlies van banen.

  Matchline u onderschat waar ze mee bezig zijn door te stellen dat het simpelweg algoritme voor de commercie is.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • matchline

  Nee ik onderschat niet waar ze mee bezig zijn , je kan een schroevendraaier ook als steekwapen gebruiken. Het stuk over ziekenhuis bezoek van de Forbes site zou zo maar kunnen.
  Het zou ook totaal anders kunnen zijn , deadpannels waar Billgates voorstander van is , een arbeidseenheid met een door de overheid bepaalde houdbaarheids datum . Nee ik onderschat niets , ik geef alleen aan hoe we nu al voorbereid worden op de cashloze maatschappij. ..Benzine tanken hier in de grensstreek kan bijna nergens meer met cashgeld . Het Amazon go systeem is een feit , en dat dit banen kost is ook een feit daarom verwees ik naar de Cop 21 waar wettelijke regels zijn vastgelegd om de nieuwe stroom werkeloze een basis loon te geven. De vlaktax van 10% op automatisering is ook vastgelegd . Hier in Belgie heb je een zender die duidelijk voor de elite is bedoeld het Zogenaamde Z journaal voor werkgevers waar de Nathans Zionisten hun spreekbuis hebben geïnstalleerd. Wat ik schrijf is wat daar bekend wordt gemaakt aan nieuwe regels en wetgeving zoals een basisloon . Je zult hier in de reguliere media niets over horen , ik onderschat de bedoelingen van de zogenaamde elite niet , ik volg ze wel en maak bekend wat we mogen verwachten .

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • bezoeker

  Helder antwoord, dank.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • matchline

  Misschien ook de moeite waard voor gewoon nieuws. nl.
  Voor iedere jongere gaat de dienstplicht weer gelden.
  Als je niet geschikt bent om als kanonnen voer opgeleid te worden ga je verplicht in een ziekenhuis of verzorgingshuis werken , kanonnenvlees moet ook hersteld kunnen worden . Usefulidiots gedwongen dienstplicht is aanstaande. .

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • matchline

  Mijn reactie wacht op goedkeuring in het rood daar gaan we weer

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • matchline

  Mijn reactie wacht al 10 min op goedkeuring , ik heb blijkbaar een gevoelige snaar geraakt.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • matchline

  Zo ziet democratie er dus uit als de Nazi’s regeren , einde discussie reactie weer verwijderd .

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • bezoeker

  probeer eens steek woorden svp, wellicht kan ik het verder delen.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • Bezoeker

  Gewoon nieuws ik zou graag de reactie van matchline willen lezen.
  Zouden jullie deze uit de moderatie kunnen halen?

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • bezoeker

  Als deze niet door de moderatie komt zou ik graag reactie willen waarom daarvoor gekozen is?

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • matchline

  Misleiden door het Cda in verband met dienstplicht die voor zowel jongens als meisjes gaat gelden. Onder het mom van maatschappelijke stage het woord dienstplicht is taboe verklaart. Let op maatschappelijke stage is het nieuwe woord voor dienstplicht.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • bezoeker

  ah dienstplicht voor vrouwen was mij al ten oren gekomen bij Verdrag van Lissabon.
  Waar het kwaad niet in de preambule naar voren komt maar in de voetnoten. Ik zal dit gaan delen. Dank.
  Het is dus zaak dat men het kabinet gaat bevragen en gemeenten en scholen ed wat de maatschappelijk stage EXACT inhoudt.
  uit de wikipage

  https://nl.wikipedia.org/wiki/Maatschappelijke_stage
  Maatschappelijke dienstplicht

  Ter
  vervanging van de militaire dienstplicht maken sommige politieke
  partijen zich sterk voor de invoering van een maatschappelijke
  dienstplicht. Deze maatschappelijke stage
  zou voor alle schoolverlaters moeten gelden. Een jaar lang moeten
  jongeren vrijwilligerswerk doen dat nuttig is voor de maatschappij en
  later ook voor henzelf. Hierbij moeten jongeren kiezen wat voor soort
  werk ze willen gaan doen. Door dit soort werk leren jongeren hoe zij
  iets nuttigs kunnen doen voor de maatschappij en leren ze niet afwachten
  tot de maatschappij iets nuttigs doet voor henzelf.
  https://nl.wikipedia.org/wiki/Maatschappelijke_stage

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • bezoeker

  nuttig. wie bepaalt voor een ander wat nuttig is.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • matchline

  Dit is slechts een deel van mijn reactie , ik wil iets bekend maken wat echt een eye opener gaat zijn rond de situatie in Europa even geduld ik deel het in stukjes op . Ik ben zelf dienstplicht militair geweest met een verlenging van ruim een half jaar . Jongeren kan je van alles wijsmaken en makkelijk de dood insturen toevallig vind het Cda lid Buma dat onze ,kinderen bereid moeten zijn om in Iran te vechten , ik wist niet dat we in oorlog zijn met Iran . 2000 tanks in dessert kleuren bestemming Iran ..

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • matchline

  Vertaal Useful naar het Nederlands en je krijgt nuttig of bruikbaar

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • bezoeker

  Voor zover ik weet is officieel nog niemand in oorlog met Iran, trump wil dit wel graag.
  kun je de bron geven svp

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • matchline

  De oorlog die Buma voor jouw in petto heeft Joop invoeren .Ik heb dit ronde tafel gesprek gezien en opgenomen. Als u de titel ingeeft komt u op Joop .nl terecht .
  Buma doet hier vreemde uitspraken bij Pauw en Witte man gelukkig opgetekend bij Joop , hij heeft het hier ook over de dienstplicht invoeren voor meisjes en jongens . Buma is ook de man achter het invoeren van de gedachten politie. Moest even zoeken naar de uitspraken van de gevaarlijke Zionist binnen het Cda Buma

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • matchline

  Davos & het Zionisten World Economic forum invoeren . Met als genodigden Buma van het Cda Cohen Mark Rutte het gaat hier om het jaar 2015 . Het voorstel om een oorlogs belasting van 10% in te voeren voor iedere Nederlander komt daarvan daan . In dezelfde periode werd de carbon tax van 10% ingevoerd. Het milieu kan ze geen reet schelen. Alleen al het verschepen van de 2000 tanks heeft miljoenen liters olie gekost , het hele systeem is gebaseerd op leugens en bedrog. Onze regering bestaat uit tuig van de richel ..

  Thumb up 0 Thumb down 0

 • bezoeker

  “Het voorstel om een oorlogs belasting van 10% in te voeren voor iedere
  Nederlander komt daarvan daan . In dezelfde periode werd de carbon tax
  van 10% ingevoerd. Het milieu kan ze geen reet schelen.”

  Dat is een scherp inzicht matchline, die zat idd niemand aankomen. Zelfs ik niet.
  Super! Dankjewel!

  Thumb up 0 Thumb down 0

ADVERTENTIE

FACEBOOK

ADVERTENTIE

INTERESSANTE WEBSITES

ADVERTENTIE

ARCHIEF
GEWOON-NIEUWS.NL
INFORMATIE
Heeft u interessant nieuws? Mail het ons!
© 2017 gewoon-nieuws.nl