Rothschild, Keizer zonder troon (deel III) | Gewoon-Nieuws.nl

0
Rate this post

President Jackson

In 1832 start de Amerikaanse president Jackson zijn campagne voor de tweede ambtstermijn met de slogan: “Jackson and NO bank”. Hij is van plan om de controle over de Amerikaans geldhoeveelheid weer door de overheid te laten bepalen, zodat het ten goede kan komen aan de Amerikaanse bevolking en niet meer voor de woekerwinsten van de Rothschilds. In 1833 begint hij met het verwijderen van de obligaties uit de door Rothschild gecontroleerde Second Bank of the United States en plaatst deze obligaties bij Amerikaanse banken die door democratische bankiers worden gerund. De Rothschilds raken hierdoor in paniek en doen waar zij altijd al goed in zijn geweest, zij manipuleren de Amerikaans geldhoeveelheid op dusdanige wijze zodat de Amerikaanse economie in een depressie belandt. President Jackson weet waartoe de Rothschilds in staat zijn en verklaart later: “Jullie zijn een rovershol vol addergebroed en ik ben van plan om jullie uit te roeien. Met de wil van de Eeuwige God zal ik jullie ook uitroeien”.

Op 30 januari 1835 probeert een huurmoordenaar President Jackson neer te schieten maar op miraculeuze wijze missen beide pistolen van de moordenaar hun doel. President Jackson zou later verklaren dat hij wist dat de Rothschilds achter deze aanslag zaten. De huurmoordenaar, Richard Lawrence, werd niet schuldig bevonden en vrijgesproken omdat hij krankzinnig was en niet toerekeningsvatbaar. Later pochte Richard Lawrence dat machtige mensen uit Europa hem hadden ingehuurd. Hij zei dat deze mensen hem zouden beschermen en helpen als hij gevangen zou worden genomen.

In 1836 na jaren van vechten tegen de Rothschilds slaagt President Andrew Jackson erin de Rothschilds hun controle op de Amerikaanse geldhoeveelheid af te nemen door de vergunning voor het runnen van een centrale bank niet te verlengen. Het zou tot 1913 duren aloverens de Rothschilds weer de controle over de Amerikaanse geldhoeveelheid bemachtigden door de oprichting van een derde Centrale Bank in Amerika, de huidige Federal Reserve. Bij het verkrijgen van deze vergunning mochten er geen fouten worden gemaakt. Daarom hebben ze gebruikt gemaakt van een telg uit hun eigen bloedlijn, Jacob Schiff die met het project werd belast.

In 1840 werden de Rothschilds aangesteld als de makelaars in edelmetaal van de Bank of England. Tevens richten ze agentschappen op in Californië en Australië. In 1841 maakt President John Tyler gebruik van zijn recht op veto door het besluit van het congres te blokkeren om Rothschild een nieuwe vergumnning te verstrekken voor een Centrale Bank van de Verenigde Staten. Hierop ontvangt de President honderden brieven waarin hij bedreigd wordt met de dood.

In 1849 overlijdt Gutle Schnaper, de vrouw van Mayer Amschel Rothschild. Vóór haar dood verklaart ze: “Als mijn zoons geen oorlog wilden, zou er ook geen oorlog zijn”.

Abraham Lincoln

Abraham Lincoln benadert de Amerikaanse banken in 1861 in een poging om leningen te verkrijgen voor de ondersteuning van de Amerikaanse burgeroorlog. Aangezien deze banken  zwaar onder invloed staan van de Rothschilds doen ze hem een voorstel waarvan ze weten dat hij dat nooit kan accepteren, namelijk een rentetarief van 24% tot 36% op alle leningen. Lincoln is heel boos over dit soort woekerrentes. Hij besluit tot het drukken van eigen schuldvrije bankbiljetten en verklaart aan het Amerikaanse volk dat dit nu een wettig betaalmiddel is voor zowel openbare als particuliere schulden. In april 1862 is de operatie voltooid en waren er $ 449.338.902 dollars gedrukt en verspreid over alle staten. Lincoln zelf zegt hierover: “We hebben de bewoners van deze republiek de grootste zegen gegeven die ze ooit hebben ontvangen, namelijk hun eigen geld om hun eigen schulden te kunnen betalen”.

In datzelfde jaar publiceerde The Times of London een bericht in de krant met de volgende verklaring:

“Dit slechte beleid wat haar oorsprong vindt in de Noord Amerikaanse republiek zal leiden tot competitieverharding. De overheid zal haar eigen geld drukken, zonder kosten. Het zal alle schulden kunnen betalen en zelf zonder schuld zijn. Het zal al het geld hebben dat nodig is om de economie draaiende te houden en te stimuleren. Het zal welvarender worden dan ooit een land is geweest in de geschiedenis der mensheid. De kennis en de rijkdom van alle landen zal naar Noord Amerika gaan. Deze regering zal moeten worden vernietigd of anders zal deze regering iedere monarchie op de aardbol vernietigen”.

Tsaar Alexander II

President Lincoln ontdekte dat Tsaar Alexander II van Rusland problemen had met de Rothschilds omdat hij hun voortdurende pogingen voor het opzetten van een centrale bank in Rusland steeds dwarsboomde en hen weigerde een vergunning te verstrekken. President Lincoln kreeg onverwachts steun van de Tsaar. De Tsaar gaf order dat, indien Engeland of Frankrijk zich zouden bemoeien met de burgeroorlog om het Zuiden te helpen, dit door Rusland zou worden gezien als een directe oorlogsverklaring aan Rusland. De Tsaar koos de zijde van president Lincoln. Om te laten zien dat het geen loze dreigementen waren stuurde hij een deel van zijn Pacifische vloot naar de havens van San Francisco en New York.

In 1865 verklaart President Lincoln aan het Congres: “Ik heb twee grote vijanden;  het Zuidelijke leger voor me en de financiële instellingen achter me. Van die twee zijn die achter me mijn grootste vijand”. Later dat jaar op 14 april wordt President Lincoln vermoord, minder dan twee maanden voor het beëindigen van de Amerikaans burgeroorlog.

President James Garfield

President James A. Garfield was slechts honderd dagen in functie toen  hij werd vermoord. Twee weken ervoor verklaarde hij: “Wie de hoeveelheid geld regelt in ons land is absoluut heer en meester over de industrie en handel. Als je je realiseert dat het systeem op de een of andere manier makkelijk te controleren is door een paar machtige mannen aan de top dan weet je ook dat je niet zal worden geïnformeerd over de oorsprong van perioden van inflatie en depressie”.

De Britse Labour leider , James Keir Hardie, verklaarde in 1891 het volgende over de Rothschildfamilie: “Deze bloedzuigende club is de oorzaak van onnoemelijk veel kwaad en ellende  in het huidige Europa. Zij hebben wonderbaarlijke rijkdommen opgestapeld, voornamelijk door het aanstoken van oorlogen tussen landen die nooit oorlog met elkaar hadden moeten krijgen. Telkens wanneer er geruchten over oorlog gaande zijn of als er angst en paniek is over onzekerheden in de maatschappij, kun je er zeker van zijn dat er altijd een (….)neus van een Rothschild bezig is met zijn spel en zich ergens ophoudt in de nabijheid van de bron van onrust”.

In 1907 hield Jacob Schiff, door Rothschild aangesteld als hoofd van de bank Kuhn, Loeb en Co., een toespraak tot de New Yorkse Kamer van Koophandel en waarschuwt ervoor dat: “Tenzij we een bank hebben met een adequate controle van de kredietbron, zal dit land in de meest ernstige en vérstrekkende economische en financiële paniek terechtkomen in haar geschiedenis”.
Opvallend was het dat de Amerikaanse economie korte tijd daarna plotseling in een draaikolk terechtkwam van een door Rothschild gemanipuleerde financiële crisis, die het leven van miljoenen Amerikaanse burgers ruïneerden en Rothschild miljarden oplevert.

In 1910 deed Paul Warburg in een belangrijke toespraak het verzoek om een centrale bank op te zetten met een balanstotaal van 100 miljoen dollar plus de autoriteit om geld te leveren.

In 1913 werd een geheime bijeenkomst georganiseerd. Degenen die waren uitgenodigd op een perron in New Jersey gingen op tentenkamp op het eiland Jerkyll in de staat Georgia. Het eiland was in 1888 aangekocht door JP Morgan, John D. Rockefeller´s broer William, Vanderbilt en enkele anderen. Onder hen waren aanwezig senator Aldrich, Vanderbilt, Paul Warburg, John D. Rockefeller, Bernard Baruch, Kolonel House en Jacob Schiff.
Op de een of andere manier hadden ze allemaal een verbinding met de Rothschild Family. Tien dagen later waren ze het eens over het oprichten  van een Centraal Reserve Systeem. Om de term “Centrale Bank” te vermijden omdat dit teveel naar het Europese systeem verwees, zouden de nieuwe regionale banken Federale Banken worden genoemd. Het ontwerp van de Federale Banken werd in een inderhaast uitgeschreven vergadering goedgekeurd door de Senaat op 23 december 1913, toen de meesten van de afgevaardigden en senatoren op Kerstverlof waren. Een uur na de stemming werd de vergunning voor de Federale Bank getekend door President Wilson. Waarom de overheid het recht om geld te printen in handen van de banken heeft gegeven, blijft tot op de dag van vandaag een raadsel. Het was in ieder geval een beslissing die toenmalig president Woodrow Wilson later zéér betreurde. Men speelde het zelfs klaar om de Federal Reserve in handen te krijgen en op deze manier ook nog de controle over het monetaire beleid te grijpen.

Rothschild en zijn luitenants JP Morgan (First National Bank) en Byron Loeb en Co. (National City Bank) verkregen dus in één dag de controle over de totale Amerikaanse economie.
De Familie Rothschild had ´s werelds grootste bankdynastie opgebouwd die een fortuin bezit, waarvan insiders niet spreken over miljarden maar over triljoenen. Zij zij erin geslaagd dit geheime fortuin binnen de familie te houden. (The Independent)

Frederick Morton, de officiële biograaf van de familie Rothschild (tevens was hij iemand die eventjes dieper in de achtergronden en bankzaken van de familie groef dan aanvankelijk de bedoeling was), stelde dat de familie in 1850 al zo’n dikke $ 6 Miljard beheerde.

Omdat de bezittingen van de Rothschild Family nooit in een publieke inventaris mochten worden bekend gemaakt is het moeilijk om een juiste omvang van hun vermogen te verstrekken, maar sommige analysten hebben toch een poging gewaagd en komen uit op een geschat vermogen van ongeveer 490.000 triljoen ( 490.000.000.000.000.000)*  dollar. Hierbij vergeleken zijn bijvoorbeeld Bill Gates en Warren Buffet armoedzaaiers. Doordat dit vermogen grotendeels is gegenereerd door het manipuleren van aandelenbeurzen en economieën plus de enorme winsten van Centrale Banken welke wereldwijd worden gedomineerd door de Rothschilds behoort dit vermogen eigenlijk toe aan de internationale gemeenschap. Het kan toch niet zo zijn dat het profijt van internationale gemeensschapsgelden (belastingen etc.) ten goede komt aan één particuliere familie.

* Wij zijn op zoek gegaan naar de reële waarde van een triljoen en kwamen erachter dat er internationaal verschillende waarden aan worden verleend. Wij hebben gekozen voor de goedkoopste variant, nl. een 1 met 12 nullen.

Dit zijn astronomische bedragen waarbij je je niks kunt voorstellen. Om u toch een indruk te geven van het Rothschild vermogen; als we dit geschatte vermogen  van de Rothschild Family (490.000 triljoen) zouden verdelen over de wereldbevolking (6,79 miljard mensen) zou iedere burger  ruim 72 miljoen dollar ontvangen.

(Heb je toch een idee)

(Wordt vervolgd)

Uncategorized