Rothschild, Keizer zonder troon (slot) | Gewoon-Nieuws.nl

0
Rate this post

Momenteel is de Rothschild Family dominant in alle Centrale Banken van de wereld. Ook in het overkoepelend orgaan van deze banken, het IMF (Internationale Monetaire Fonds). Het is een misvatting om te denken dat het IMF een overheidsinstantie is of dat het geleid wordt door de Verenigde Naties. Het is gewoon een doodordinaire private instelling die uit is op winstbejag en opgezet door de door Rothschild gedomineerde Centrale Banken van haast alle landen.
Er zijn maar drie Centrale Banken waar de Rothschilds geen grip op hebben, nl. Noord Korea, Iran en Libië. Vóór de val van het regime van Saddam Hoessein behoorde ook Iraq hierbij, maar dat is inmiddels hersteld. Het is geen toeval dat deze landen door de ´vrije´ Westerse wereld gezien worden als zijnde de “As van het Kwaad”.

Paus Benedictus en Baron de Rothschild

Financierder Vaticaan

De complete financiële handel en wandel van de Rooms Katholieke Kerk is al sinds 1823 overgenomen door de Rothschilds en dat is nog zo tot op de dag van vandaag.

Vrouwelijk nageslacht

De Rothschilds hebben natuurlijk niet alleen mannelijke telgen voortgebracht. Ook een aanzienlijk aantal dochters werd geboren. Het zal dus duidelijk zijn dat er een aantal families zijn die in bloedlijn gerelateerd zijn aan de Rothschild Family en een andere achternaam voeren. Er zijn talrijke Koninklijke families in Europa die een bloedlijn hebben met de Rothschilds. Ook de volgende familienamen zijn gerelateerd aan de Rothschilds:  Astor; Bundy; Collins; duPont; Freeman; Kennedy; Morgan; Oppenheimer; Rockefeller; Sassoon; Schiff; Taft; Van Duyn enz.
Via deze families is een zéér ingewikkeld netwerk opgezet van banken, bedrijven en organisaties.

Financiering oorlogen en revoluties

Was de macht van de Rothschilds al haast onaantastbaar vóór 1913, na het opzetten van de Federal Reserve was er geen houden meer aan. Hun financieringsdrift en de ongelimiteerde mogelijkheden om geld te creëren zorgden ervoor dat zij zowel Duitsland, Frankrijk, Engeland en later Amerika financierden om de Eerste Wereldoorlog te kunnen voeren. Ook maakten zij het financieel mogelijk dat de Russische revolutie kon worden uitgevoerd. Later via allerlei ingewikkelde constructies financierden zij zowel Nazi Duitsland als de Geallieerden.

In de tussentijd bloeiden hun bedrijven waar zij meerderheden van aandelen in bezaten als nooit tevoren. Scheepsbouw, vliegtuigbouw, tanks, raketten, munitie, de farmaceutische industrie, olie-industrie, de voedselindustrie, de tabaksindustrie en ga zo maar eindeloos door. Al deze industrieën sponnen garen bij oorlogen. Het is geen toeval dat de Eerste Wereldoorlog, de Russische Revolutie en later de Tweede Wereldoorlog elkaar in rap tempo opvolgden. Het mag toch algemeen worden aangenomen dat, als er geen partijen zijn die deze oorlogen financieren, er ook geen oorlogen gevoerd kunnen worden. Na elke gruwelijke oorlog werden de Rothschilds exponentieel rijker.

Na de Tweede Wereldoorlog werd de Koude Oorlog gevoerd. Ook hier zijn er talloze aanwijzingen dat de Rothschilds zowel de Navo als het Warschaupact financieerden. Deze Koude Oorlog deed de bewapening in de wereld toenemen tot ongekende hoogte maar ook de winsten van de bedrijven die deze wapentuigen ontwikkelden. Om die nieuwe wapens te testen werden er een aantal regionale oorlogen gecreëerd zoals die in Korea en daarna Vietnam.

Balfour Verklaring

In 1917 kreeg Baron Rothschild (Walter Rothschild, 2nd Baron Rothschild) een brief van de toenmalige Britse Minister van Buitenlandse Zaken Arthur James Balfour waarin stond vermeld dat de regering van Zijne Majesteit welwillend stond naar het idee om een Joodse Staat in Palestina te vestigen. Uiteraard met inachtneming van de burgerlijke en  religieuze rechten van de niet Joodse gemeenschappen in Palestina. Deze brief is de geschiedenis ingegaan als de zgn. “Balfour Verklaring”. In het voorjaar van 1948 kopen de Rothschilds President Harry S. Truman om met 2 miljoen dollar om Israël te erkennen. Met deze dollars kon Truman de campagne van zijn tweede ambtstermijn financieren. Vervolgens verklaarden zij Israël als een soevereine Joodse Staat en binnen een half uur erkende de Verenigde Staten als éérste de staat Israël.

Toen de vlag van Israël werd onthuld werd duidelijk dat op de vlag een blauw gekleurde versie van het rode hexagram van de Rothschild Family was geplaatst. Er was binnen de Joodse gemeenschap een enorme weerstand tegen dit hexagram maar tevergeefs.

Midden-Oosten

Hiermee verkregen de Rothschilds de grootste potentiële oorlogsgenerator onder controle die zijn weerga in de geschiedenis niet kent. Het was te verwachten dat de Arabische Moslimlanden dit nooit zouden kunnen accepteren. Talloze oorlogen zijn er gevoerd in deze regio, waaronder de “Zesdaagse Oorlog” en de “Yom Kippoer Oorlog”.  Tevens werden er internationaal vele terreuraanslagen gepleegd en hieruit ontstond weer een oorlog; “The War on Terror”, welke op dit moment wereldwijd in volle hevigheid plaatsvindt. Omdat terroristische organisaties hun acties veelal financieren met de teelt en handel in drugs is er ook nog een “War on Drugs”. Kortom één en al oorlog.

Bankfraude

Terwijl zich al deze gruweldaden afspelen, hebben in de tussentijd de door Rothschild gecontroleerde banken (Lehman Brothers, JP Morgan, Goldman-Sachs, AIG, Citigroup enz.) zich op dusdanige wijze gedragen met malversaties en grootschalige oplichting met medeweten en toestemming van de Federal Reserve en de Amerikaanse regering Bush dat er een internationale financiële crisis is ontstaan die niet meer op te lossen is en waarschijnlijk het einde gaat betekenen van het huidige financiële systeem.

Tot zover onze berichtgeving over de Rothschild Family.

Wij hebben ons in onze afleveringen doelbewust niet ingelaten met theorieën van de zogenaamde Conspiricy-aanhangers (Complot theorie) maar ons alléén beperkt tot controleerbare feitelijkheden en datums.

Gutle Rothschild Schnaper

Gutle Rothschild Schnaper, de moeder van de eerste 5 gebroeders Rothschild, zei vlak voor haar dood:

“Als mijn zonen geen oorlog wilden dan was er ook geen oorlog”.

Uncategorized