Einde nabij van Arabische dictators. | Gewoon-Nieuws.nl

0
Rate this post

Na de val van het dictatoriale regiem in Tunesië volgen de gebeurtenissen in de Arabische wereld elkaar snel op. Geïnspireerd door deze val is het Egyptische volk in opstand gekomen tegen de regering van president Mubarak. Mubarak zwaait al 30 jaar de scepter in Egypte en voert een strak bewind. Tijdens de 30 jaar van zijn bewind is het er niet beter op geworden in Egypte en de werkloosheid en armoede is schrikbarend hoog. De bevolking eist nu vrijheid van meningsuiting en een democratisch gekozen regering die er alles aan doet om de levensstandaard van de Egyptische bevolking te verbeteren. Maar zoals zo vaak bij onlusten onder de bevolking weten de dictators hier niet mee om te gaan en proberen zij uit alle macht hun positie te behouden. President Mubarak heeft in een toespraak op de televisie gemeld dat hij de regering heeft gevraagd om af te treden en beloofd dat er hervormingen zullen worden doorgevoerd die allemaal ten goede zullen komen aan de bevolking. Of de opstandige Egyptenaren dit zullen accepteren lijkt niet waarschijnlijk. Leek het er aanvankelijk op dat het leger zich afzijdig hield bij de onlusten, in de loop van de nacht heeft het leger de menigte uiteen gedreven in een poging de rust te herstellen.

Houding Amerika

Toch lijkt het einde van de heerschappij van Mubarak naderbij te komen. De opperbevelhebber van het Egyptische leger is vanuit de Verenigde Staten onderweg naar Egypte waar hij besprekingen heeft gevoerd. Het is niet bekend wat hij daar heeft besproken maar de opstelling van de Amerikaanse regering voorspelt niet veel goeds voor Mubarak. President Obama en de minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton hebben Mubarak opgeroepen om de wensen van de bevolking te respecteren en hun meer vrijheden te verlenen. Ook hebben zij aangedrongen om de Internetverbindingen en het mobiele telefoonverkeer te herstellen. Het lijkt onwaarschijnlijk dat hieraan tegemoet wordt gekomen omdat juist de mogelijkheid van de bevolking om te communiceren het grootste gevaar vormt voor de Egyptische autoriteiten. De opstelling van de Amerikaanse regering is een teken aan de wand en de conclusie kan getrokken worden dat de Verenigdse Staten zich van Mubarak gaan distantieëren. Ook is er gedreigd om de jaarlijkse 1,5 miljard dollar waarmee Amerika Egypte steunt zal worden ingetrokken. Met het grootste gedeelte van deze financiële steun kon Mubarak zijn leger in stand houden. Mocht dit echter wegvallen dan wordt het wel heel moeilijk voor hem om zijn macht te behouden. Uiteraard zal de opperbevelhebber van het leger deze financiële dreiging hebben meegekregen bij zijn vertrek uit de Verenigde Staten. Het is in het verleden maar al te vaak gebleken dat militairen die niet meer betaald worden zich afkeren van hun bazen en de kant van de bevolking kiezen.
Inmiddels is bekend geworden dat sinds zaterdagmorgen het mobiele telefoonverkeer en internet weer werkt en dat de Egyptische regering is afgetreden. Of deze maatregelen genoeg zijn om de rust te doen terugkeren valt nog te bezien.

Fundamentalisten

Het is overigens opvallend dat de Islamitische fundamentalisten zich behoorlijk afzijdig houden bij deze onlusten, zowel in Egypte als in Tunesië. Het lijkt erop dat zij hun kansen afwachten. Ongetwijfeld zullen zij proberen de macht te grijpen nadat de Arabische bevolking voor hen de kooltjes uit het vuur heeft gehaald. Of  het er in het Midden-Oosten na de periode Mubarak dan allemaal beter op wordt, moet worden betwijfeld. Mocht het inderdaad zo zijn dat de fundamentalisten de macht grijpen dan zullen zij hun uiterste best doen om de Sharia in deze landen in te voeren en komt de positie van Israël en de vrede in de wereld in de gevarenzone te liggen.

Uncategorized