Dictatuur van het Westen | Gewoon-Nieuws.nl

0
Rate this post

Na 30 jaar onvoorwaardelijke steun aan de President van Egypte zijn de Amerikaanse en Europese regeringen ineens ´wakker´geworden en is men tot de conclusie gekomen dat Mubarak zijn functie moet neerleggen om veranderingen in Egypte mogelijk te maken. Amerikaanse en Europese diplomaten staan in de rij om te vertellen hoe zeer deze veranderingen nodig zijn. Gemakshalve wordt eraan voorbijgegaan dat in deze 30 jaar niemand, maar dan ook niemand in de Amerikaanse en Europese politieke arena is opgestaan om te melden wat een corrupte bende het is bij de Egyptische en andere, door het Westen gesteunde Arabische landen. Tijdens deze 30 jaar heeft President Mubarak het gepresteerd om zijn  privé vermogen op  Zwitserse bankrekeningen boven de 40 miljard dollar uit te tillen. De Amerikaanse regering betaalt ieder jaar ongeveer 1,5 miljard dollar aan Mubarak om zijn leger in stand te houden zodat de Amerikaanse belangen in het Midden-Oosten gewaarborgd bleven. Hoe kan het zijn dat deze president zo´n enorm fortuin bij elkaar heeft kunnen graaien? Uiteraard kan het niet anders zijn dan dat dit ten koste van de Egyptische bevolking is gegaan.  In de tussentijd stonden de Westerse democratieën erbij en keken de andere kant uit. Nu de vlam in de pan is geslagen buitelen alle Westerse regeringsleiders over elkaar heen om hun mening te geven. We moeten echter constateren dat deze regeringsleiders alleen maar bang zijn dat de toekomstige verhoudingen in het Midden-Oosten wel eens de (financiële) belangen van het Westen zouden kunnen schaden. Europese en Amerikaanse diplomaten maken zich nu allemaal druk over hoe het verder moet en bieden hun diensten aan om de Arabieren te helpen bij het opzetten van een democratisch systeem naar Westers model. Alsof Westerse democratie zaligmakend is.

Wat is democratie waard?

Beperken we ons tot alléén Nederland dan kun je stellen dat de Nederlandse democratie niet meer is dan een steeds terugkerende 4 jaar lange dictatuur van 150 Kamerleden. Één dictatoriaal monster met 150 koppen. Als voorbeeld kunnen we nemen het Verdrag van Lissabon. Dit moest een soort van Europese Grondwet worden. Wettelijk gezien diende hiervoor het volk geraadpleegd te worden. Het referendum heeft uitgewezen dat de Nederlandse bevolking hier faliekant tegen was. Toch is deze grondwet, door een foefje te gebruiken, er doorheen gedrukt. Het woord “Grondwet” werd vervangen door “Verdrag” zodat het volk wettelijk niet meer hoefde te worden geraadpleegd. Op deze wijze is die “Grondwet” alsnog door de strot van de Nederlanders gepropt. Wat nou, Democratie?!

Een tweede voorbeeld is de afroming van de winsten van de diverse pensioenfondsen. De winsten van het gespaarde geld van burgers voor hun oude dag werd afgepakt omdat een meerderheid van de Tweede Kamer er vóór heeft gestemd dat dit wettelijk mogelijk werd. Pure diefstal, goedgekeurd door 150 Kamerleden!  Je kan dit vergelijken met de praktijken die Mubarak heeft toegepast om zichzelf te verrijken, alleen gaat het nu niet om een dictator, maar om 150 mensen die zich als één dictator opstelden en deze diefstal legaliseerden. Op deze manier is van iedere werknemer ongeveer 20.000 euro gestolen door de Nederlandse Staat. Hadden deze graaiers met hun klauwen van deze winsten afgebleven dan was er nu en in de toekomst met onze pensioenen en de dekking ervan niets aan de hand geweest. Ik ben er van overtuigd dat, als er een referendum over dit afromen had plaatsgevonden, het voorstel naar de prullenbak was verwezen.
Wat nou, democratie?!

Arabieren kunnen zelf kiezen

Nu willen wij de Arabieren gaan vertellen hoe zij een democratie naar Westers model op poten moeten zetten. De Westerse landen leven in de veronderstelling dat de Arabieren jaloers zijn op onze democratie en dat zij ook zo´n democratisch systeem willen. Verder is het Westen als de dood dat Fundamentalisten de macht grijpen in het Midden-Oosten. Ze zijn bang dat, als er verkiezingen worden gehouden, de Islamitische Broederschap gaat winnen en proberen dat uit alle macht te voorkomen. Hier verloochenen onze Westerse leiders hun eigen zo aangeprezen democratische beginselen. Namelijk het respecteren van de meerderheid.

Als de Arabische wereld kiest voor de Islam dan hebben wij ons daar bij neer te leggen, of het je nou goed uitkomt of niet. Dat is democratie.

Westerse leiders en diplomaten zouden beter een studie maken over de essentiële verschillen in cultuur en opvattingen die er zijn tussen de Westerse, Afrikaanse en Aziatische volkeren. Dan leer je deze verschillen te begrijpen en te accepteren, in plaats van ze te veroordelen en af te keuren. Maar, o wee, het Westen is zo bang om zijn, op criminele wijze verkregen, financiële status te verliezen dat er miljarden dollars en euro´s extra gedrukt worden om deze meedogenloze, onderdrukkende zakkenvullers aan de macht te laten blijven.
Wat nou, democratie?!

Uncategorized