Privatiseren is één grote miskleun | Gewoon-Nieuws.nl

0
Rate this post

De uit de Verenigde Staten overgewaaide trend om openbare nutsbedrijven en instellingen te privatiseren is eigenlijk één grote miskleun van de politiek. Politici gebruiken als argument dat het juist goed is om te privatiseren omdat het een concurrerend effect heeft en het de burger ten goede komt. Tevens wordt als argument gebruikt dat de geprivatiseerde bedrijven en instellingen efficiënter kunnen werken dan de overheid.

Volkshuisvesting en Woningbouwverenigingen

Directeuren en hoge functionarissen van woningbouwverenigingen verrijken zichzelf door het opstrijken van mega-salarissen. Tevens is  aan het licht gekomen dat zij geregeld frauderen en zichzelf trakteren op uitstapjes en enorme bonussen. Ook wordt er in veel gevallen afgeweken van hun oorspronkelijke doeleinden en beginnen ze luxueuze hotels en vakantieparadijzen. Het uitgangspunt dat er betaalbare woningen voor de gewone bevolking dienen te worden gerealiseerd wordt vaak uit het oog verloren.

Openbaar vervoer

Sinds de privatisering van de Nederlandsche Spoorwegen gaat het jaar op jaar bergafwaarts wat betreft de dienstregeling, onderhoud aan het spoor, kwaliteit van de treinstellen en de informatievoorzieningen voor de reizigers. Tevens rijzen de prijzen de laatste jaren de pan uit. Nu moeten ook de drie grote steden hun stadsvervoer gaan uitbesteden aan particuliere bedrijven die kunnen intekenen op de uitbesteding ervan. Ook bij het openbaar vervoer is er sprake van extreem hoge salariëring en bonussen voor de directie.

Zorginstellingen

Verpleeg- en verzorgingstehuizen,  psychiatrische inrichtingen en revalidatieoorden laten hun bewoners extra betalen voor allerlei zaken, die zij op grond van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten AWBZ gratis zouden moeten krijgen. Deze instellingen vragen onder meer geld voor toiletpapier, een extra kopje thee, onderliggers in bed, fruit en nagels knippen. Vaak wordt extra geld gevraagd voor ontspanning, zoals een kaartavond, bingo of muziek. Vooral in de zorginstellingen worden salarissen betaald die buiten alle proporties zijn.

Nadelen

De overheid is er herhaaldelijk op gewezen dat er vele nadelen verbonden zijn aan de privatisering.

  • Algemeen belang kan uit zicht raken
  • Continuïteit, effectiviteit en kwaliteit van voorzieningen kan in gevaar komen
  • Democratische controle en inspraakmogelijkheden voor de burger verdwijnen
  • Bescherming voor zwakke groepen moeilijker te garanderen
  • Negatieve effecten voor personeel
  • Private monopoliepositie kan ontstaan
  • Toezicht op naleving van grondbeginselen wordt bemoeilijkt

Politiek ontloopt haar verantwoordelijkheid

Alle voornoemde instellingen zijn er voor de burger en dienen het Maatschappelijk Geheel. Deze bedrijven en instellingen zijn er om de burger ten dienste te zijn en niet om gigantische winsten te genereren die uiteindelijk toch door de burger moeten worden betaald. Hier ontloopt de politiek haar verantwoordelijkheid en ontaarden deze instellingen en bedrijven in geldverslindende monsters die, om zoveel mogelijk winsten te kunnen maken regelmatig betrapt worden op het maken van geheime en illegale prijsafspraken.

Uncategorized