Wir haben es nicht gewusst! | Gewoon-Nieuws.nl

0
Rate this post

Dit waren de woorden van Kardinaal Simonis die hij sprak op TV bij Pauw & Witteman, een paar weken geleden. Op het moment dat hij deze woorden uitsprak blijkt nu dat hij wel degelijk heeft geweten dat de Pastoor die hij een parochie in Amersfoort liet runnen al een paar keer veroordeeld was voor het misbruiken van kinderen. Nu de hele beerput van kindermisbruik door priesters en nonnen langzamerhand wordt blootgelegd, blijkt dat deze ´gelovige´ mensen massaal aan geheugenstoornis lijden. Liegen, bedriegen en ontkennen wat er is gebeurd en volgens ons nog steeds gebeurt, daar hebben niet alleen predikanten, paters, priesters en nonnen last van maar ook bisschoppen en nu zelfs een Kardinaal.

Hoe is het mogelijk dat er nog steeds mensen zijn die de hele poppenkast van het “Instituut Kerk” voor waar aannemen en hun leven inrichten naar de regels die de kerk hen opdraagt. Ik heb niets tegen mensen die in “God” geloven en met vallen en opstaan hun innerlijke “goddelijke” stem trachten te volgen. Wel ben ik een tegenstander van mensen die het begrip “God” onderbrengen in een organisatie om vanuit die organisatie leden te werven en hen te onderwerpen aan gedragsregels die door henzelf zijn bedacht.

Kennelijk trekt dit soort instituten mensen aan die een ziekelijke neiging hebben om seks te hebben met kinderen. Het blijkt dat de “Kerk” niet in staat is om deze zieke geesten te weren uit hun organisatie, erger nog, hen wordt zelfs de hand boven het hoofd gehouden. Degenen die deze mensen beschermen geven er eigenlijk blijk van dat ze kindermisbruik niet erg vinden en zijn volgens mij net zo ziek als de plegers. Nu dus ook de hoogste kerkelijke gezagsdrager van Nederland zich bij dat liegende clubje heeft aangesloten, moeten we ons afvragen of deze “Kerk” nog wel bestaansrecht heeft. Er zouden stemmen op moeten gaan die eisen dat alle subsidies die zij ontvangen om het instituut kerk in stand te houden met onmiddellijke ingang wordt stopgezet.

Het recht op deze subsidies hebben deze “Heilige Huichelaars” verspeeld!

Tags Politiek

Uncategorized