Levensverwachting en Pensioenen | Gewoon-Nieuws.nl

0
Rate this post

De steeds terugkerende discussie over de betaalbaarheid van de pensioenen houdt de gemoederen flink bezig. De baby-boom van 1945 tot 1950 wordt door de overheid als één van de argumenten gebruikt om de betaalbaarheid van de pensioenen ter discussie te stellen. Verder is er het argument dat de gemiddelde mens langer leeft dan waarvan is uitgegaan in rekenmethodes.

Baby-Boom

De gevolgen van de Baby-Boom waren door de winsten die de pensioenfondsen maakten met hun beleggingsstrategieën volledig gedekt en ingecalculeerd. De dekking van deze baby-boom is echter door de overheid zelf om zeep gebracht omdat ze het wettelijk mogelijk hebben gemaakt om de winsten van de pensioenfondsen in te pikken voor eigen gebruik. Zie ons artikel hierover. Door het inpikken van deze dekking is dit een probleem die de overheid zelf heeft veroorzaakt, dus ook zelf moet oplossen en kan niet op de werknemers worden afgeschoven.

Hoeveel langer leven wij?

Rond 1860 was de gemiddelde levensverwachting in Nederland  37 jaar.
Momenteel is de gemiddelde levensverwachting  78 jaar.

Dat is een spectaculair verschil. Maar de schijn bedriegt. Het is niet zo dat men in die tijd gemiddeld op zijn  37e  jaar stierf. Het was de kindersterfte die er voor zorgde dat de algemene levensverwachting zo kort was in 1860. De meeste kinderen stierven in die tijd voor hun 14e jaar. Was de kindertijd eenmaal gepasseerd dan stierven de meeste mensen in die tijd namelijk rond hun 73e jaar.

Rekenmethode

Het probleem met de huidige rekenmethode is, dat men de gemiddelde levensverwachting rekent vanaf de geboorte en niet vanaf de pensioengerechtigde leeftijd. De levensverwachting stijgt niet omdat mensen in absolute zin ouder worden, maar omdat steeds minder mensen voor hun 50e levensjaar overlijden. Haalt men eenmaal de leeftijd van 65 jaar, dan is, zeker voor mannen, de levensverwachting de laatste 50 jaar niet significant toegenomen. In 1960 bedroeg de levensverwachting van 65-jarige mannen nog 13,9 jaar, tegenover 15,4 jaar in 2006. Deze rekenmethode kan dus worden gezien als een soort politieke schijnbeweging van Den Haag en andere belanghebbenden om hun zin door te drijven.

Pensioenpremie

Iedere werknemer betaalt zijn hele werkende leven pensioenpremie. De opbrengst van deze gelden wordt gebruikt om pensioenen te betalen en om te beleggen in betrouwbare fondsen. De rekenmethode die gebruikt is gaat er van uit dat het totaalbedrag aan premie per werknemer zodanig belegd kan worden dat uit de opbrengsten ervan het pensioen kan worden betaald. Een verhoging van de pensioengerechtigde  leeftijd zou alleen noodzakelijk zijn als de gemiddelde levensverwachting dusdanig spectaculair stijgt dat het inderdaad niet meer op te brengen is. Maar sommige wetenschappers verwachten voor de toekomst dat door de ´verstressing´ van de maatschappij de levensverwachting eerder iets zal afnemen dan zal toenemen.

Tags betaalbaarheid | levensverwachting | Pensioenfondsen

Uncategorized