Ook Nederlandse bankiers blijven graaien | Gewoon-Nieuws.nl

0
Rate this post

Dat het de  bankiers zijn die door hun wanbeleid de internationale kredietcrisis hebben veroorzaakt is inmiddels wel vast komen te staan. De beschuldigende vinger wijzen naar alléén de Amerikaanse bankiers is iets te kort door de bocht. Ook de Nederlandse bankiers hebben maar al te graag meegedaan met het binnenhalen van woekerwinsten door de verkoop van uiterst dubieuze en ondoorzichtige derivaten. Door deze zwendel leek het alsof de banken enorme winsten maakten en trakteerden de bankiers zich op gigantische bonussen van soms wel 7 miljoen euro. Toen eenmaal uitkwam dat het allemaal gebakken lucht was wat ze hadden verkocht en de financiële sector hierdoor in ernstige problemen raakte, moesten tal van overheden bijspringen met injecties van miljarden euro´s om deze banken voor een faillissement te behoeden. De overheden kwamen hierdoor zelf in ernstige problemen omdat door deze onvoorziene uitgaves begrotingstekorten met vele procenten werden overschreden. De Nederlandse bevolking werd voorgespiegeld dat de financiële injecties niet op hen zou worden afgewenteld en dat de kans dat er winst zou worden gemaakt op deze reddingsoperaties ongeveer 70% bedroeg. Inmiddels weten we beter! De komende jaren moet er meer dan 18 miljard bezuinigd worden, de werkende bevolking zal er financieel fors op achteruitgaan, de pensioenen staan op de tocht en tal van voorzieningen zullen worden afgeschaft. Het is dus de belastingbetaler die moet opdraaien voor de verliezen die deze wanpresterende bankiers hebben veroorzaakt.

Bonus van € 1.250.000,-

CEO ING Jan Hommen

Terwijl de Nederlandse bevolking de broekriem moet aanhalen ontvangt ING topman Hommen over 2010 een bonus van 1,25 miljoen euro bovenop zijn salaris van 1,35 miljoen euro. Dit terwijl deze bank nog volop leunt op de staatssteun die zij hebben ontvangen. Zijn ´gewone´salaris in 2010 was al 46% hoger dan in 2009, toen hij de leiding overnam van Michel Tilmant. De Tweede Kamer is zogenaamd woedend over deze bonusuitkering maar kan tegen deze inhaligheid niet veel doen. Ook minister Jan Kees de Jager is ´not amused´ maar vermeldt er wel bij dat deze bonus overeenstemt met de afspraken die gemaakt zijn met de Minister van Financiën. Krijgt de gemiddelde werknemer ongeveer € 1.600,- per maand bijgeschreven op zijn bankrekening, de heer Hommen ziet iedere maand een bedrag van € 112.500,- op zijn rekening tegemoet. En, alsof dit nog niet genoeg is, aan het einde van het jaar een slordige € 1.250.000,- extra aan bonus. Omgerekend is dit nog eens ruim honderdduizend per maand extra. Als we ons realiseren dat wij er in financieel opzicht enorm op achteruit gaan omdat deze ARROGANTE bankiers, nota bene met ons geld  moesten worden gered, maar dat dezelfde bankiers nu mega bonussen krijgen uitgereikt, dan kun je wel stellen dat alle verhoudingen zoek zijn!

Tags arrogant | bonus | Graaien | ING | Jan Modaal

Uncategorized