Bankiers hebben er weer een “Centrale Bank” bij | Gewoon-Nieuws.nl

0
Rate this post

Het conglomeraat  van (private) internationale top-bankiers kan zich in de handen wrijven. Ze hebben er weer een  nieuwe Centrale Bank bij. Dit conglomeraat domineert haast alle Centrale Banken van de wereld. Aan het begin van dit millennium waren er nog maar vier Centrale Banken in de wereld waar ze geen grip op hadden.

Dit waren de Centrale Banken van:

  • Noord Korea,
  • Iran,
  • Irak,
  • Libië.

Dat zij geen grip hadden op de geldcreatie van deze banken, is de heren bankiers altijd een doorn in het oog geweest. Het is niet voor niets dat zij officieel door de Amerikaanse politiek “De as van het Kwaad” werden genoemd.

Bank of International Settlement (Basel)

Na Irak, nu ook Libië

Na de omverwerping van het bewind van Saddam Hoessein kregen de bankiers een dominante rol toebedeeld bij de  Irakese Centrale Bank. Nu hebben ze er weer een Centrale Bank bij, namelijk die van Libië. Alhoewel Gadhafi officieel nog steeds aan de macht is, zijn de opstandelingen al in staat gesteld om hun ´eigen´ Centrale Bank op te richten. Volgens het instituut Bloomberg L.P. heeft de “Transitional National Council” de Bank van Benghazi aangewezen als Centrale Bank van Libië met bevoegdheden over het monetaire beleid van Libië. Tevens is er een gouverneur benoemd voor deze ´Centrale Bank´. Kennelijk vond men het erg belangrijk om de controle over de banken en geldcreatie van Libië in handen te krijgen nog vóórdat er een nieuwe Libische regering is gevormd. Het lijkt erop dat de bankiers de leden van de Transitional National Council financieel zodanig onder druk hebben gezet dat zij als ´tegenprestatie´ een dominante invloed op de nieuwe Centrale Bank van Libië hebben verkregen. Dit is een tactiek die deze clan van top-bankiers al een paar eeuwen succesvol toepassen. De voorbereidingen voor deze operatie zijn waarschijnlijk al in gang gezet toen Mr. Mahmoud Jabril van de Transitional National Council door de Britse Minister van Buitenlandse was uitgenodigd om op 29 maart in Londen over de nieuwe situatie in Libië van gedachten te wisselen. Nu deze hobbel lijkt te zijn genomen en het Libische verzet waarschijnlijk ongelimiteerd over cash kan beschikken, zal zeer binnenkort blijken dat de opstandelingen van Libië ineens de beschikking hebben over zware wapens waarmee het leger van Gadhafi verslagen kan worden. Op deze wijze komen de bankiers ook nog eens de internationale politiek tegemoet en is het voor de Alliantie niet nodig om een zeer lastig VN-mandaat voor grondtroepen te verkrijgen, die nodig zouden zijn om Gadhafi definitief van het toneel te verwijderen.

William Hague en Mahmoud Jabril

Uncategorized