Gaat Nederland Rop Gonggrijp uitleveren? | Gewoon-Nieuws.nl

0
Rate this post

Rop Gonggrijp

Minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken sluit niet uit dat Rop Gonggrijp zal worden uitgeleverd aan de Verenigde Staten. Dit heeft hij laten weten aan de fractie van Groen-Links. Rop Gonggrijp wordt in verband gebracht met het verlenen van medewerking aan Wikileaks. Hij zou hebben meegeholpen aan de publicatie van een video over Irak waarin te zien is hoe vanuit een Amerikaanse gevechtshelikopter journalisten onder vuur worden genomen en daarbij werden gedood. Deze video is volgens Minister Rosenthal de aanleiding dat de Verenigde Staten interesse heeft in Gonggrijp. Momenteel is er nog geen aanklacht tegen hem, maar mocht die er komen dan sluit hij uitlevering niet uit.

Geen ruggengraat

Het is op deze video duidelijk te zien dat de bemanning van de gevechtshelikopter op een aantal ongewapende mensen schiet. Een beetje oplettende schutter kon zien dat deze mensen telelenzen droegen en geen wapens.  Dezelfde bemanning schiet even later op een busje waarin kinderen zitten en waarvan de bestuurder en nog een paar anderen proberen de neergeschoten journalisten te helpen. Ook hierbij kwamen een aantal mensen om het leven.

Als Minister Rosenthal zijn slijmerige opstelling naar de Amerikanen overboord zou zetten en een beetje ruggengraat zou tonen, dan zou hij op voorhand juist WEL moeten uitsluiten dat Rop Gonggrijp zal worden uitgeleverd aan de Amerikanen.

Mensenrechten

Rop Gonggrijp deed niet anders dan deze, door de Amerikanen gepleegde, misdaden aantonen. Het kan nooit misdadig zijn om gepleegde misdaden aan te tonen. Een regering die dit wel misdadig vindt, geeft aan dat zij zelf misdadig is. In plaats van dat men overweegt hem uit te leveren, zou men moeten overwegen om hem voor te dragen voor een Koninklijke onderscheiding.  Als er op dit moment één land is wat oorlogszuchtig is en alle mensenrechten aan zijn laars lapt dan is het Amerika wel. Dat land met zijn corrupte politici en corrupte banksysteem is alléén maar bezig met het creëren van oorlogshaarden in de wereld en is tevens verantwoordelijk voor de ineenstorting van de wereldeconomie. Tegelijkertijd schreeuwen ze van de daken dat hun idee van “vrijheid en democratie” het hoogste goed is wat de mens kan overkomen en wordt er desnoods met geweld in geramd.

Intussen worden de mensen die hun snode daden en plannen met bewijsmateriaal aan het licht brengen, gekwalificeerd als misdadigers die gestraft moeten worden en aan de Verenigde Staten dienen te worden uitgeleverd.

Het wordt zo langzamerhand tijd dat de Nederlandse Regering afstand gaat nemen van deze op macht beluste grootmacht.

Tags corrupte politici | Rop Gonggrijp | Wikileaks

Uncategorized