Een dier is geen “ding” | Gewoon-Nieuws.nl

0
Rate this post

Jamie Jane Bosman

Het 18-jarige meisje, Jamie Jane Bosman uit Almere, is een actie gestart met als motto:

“Een dier is geen ding”.

Zij is deze actie gestart omdat ze zich het lot van de dieren aantrekt.

Jamie Jane Bosman:

“Ik vind het vreselijk dat dierenmishandeling vaak niet of te weinig wordt aangepakt en niet, of te weinig/te laag, bestraft wordt. Nadat ik mij hier intensiever in ben gaan verdiepen, bleek mij dat dit vooral komt doordat in onze wetgeving nog steeds een dier als een ding wordt beschouwd. Dit kan zo niet langer! Een dier is nog altijd een niet-beschermd wezen, ondanks alle wet- en regelgeving in Nederland. Bij mijn zoektocht naar alle informatie hieromtrent kwam ik ook uit bij een verhaal over Eugénie de Bordes. Zij is juriste en werkzaam bij het juridisch adviesbureau dierzaken. Zij is op 14 december 2010 gepromoveerd op haar proefschrift ‘Dieren in het Geding’ en zij stelt in haar proefschrift duidelijk de onwil en het onvermogen van de wetgever om een dier meer bescherming te bieden.

Ik vind dat er een einde moet komen aan de enorm slechte bescherming van dieren, zeker op juridisch gebied. Jaren geleden werd dierenmishandeling uit het Wetboek van Strafrecht gehaald en ondergebracht in de Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren. Die wijziging is absoluut in het nadeel geweest van de dieren en ik ga mij dan ook inzetten om dierenmishandeling weer onder te brengen in het Wetboek van Strafrecht en het eventueel gelijk te schakelen aan mishandeling van mensen. Hierdoor kan dierenmishandeling worden aangepakt en (beter) bestraft!” Daarom neem ik het burgerinitiatief om te proberen tot een voorstel wetswijziging te komen zodat een dier als een levend wezen beschouwd gaat worden!

Ik heb hier 40.000 handtekeningen voor nodig!

Wanneer ik de 40.000 handtekeningen heb behaald, worden deze voorgelegd aan de Beoordelingscommissie. Die commissie bepaalt vervolgens of mijn voorstel wordt voorgelegd aan de Kamer. De beoordelingscommissie kan steekproefsgewijze controleren of de door mij aangeleverde handtekeningen correct zijn. Dit betekent dat handtekeningen voorzien moeten zijn van adresgegevens en geboorte-data. Uw adresgegevens zijn dus nodig omdat er anders zomaar namen verzonnen kunnen worden! Namen zonder NAW-gegevens worden door de beoordelingscommissie niet erkend. Het vergt nogal wat van u wanneer u een handtekening wilt zetten maar ik hoop dat dit u niet zal weerhouden om mijn petitie te tekenen!

Er komt maar één diersoort in aanmerking voor “ding”

De actie van Jamie verdient meer dan alléén 40.000 handtekeningen. Het zou eigenlijk zover moeten komen dat de dieren in het algemeen een volwaardige stem in de Verenigde Naties krijgen. Dieren kunnen niet voor zichzelf opkomen en verliezen daardoor in een razend tempo hun leefgebieden omdat één diersoort (de mens) alles voor zichzelf opeist. Wanneer het huidige onteigeningsbeleid naar de dieren zich mondiaal voortzet is er zeer binnenkort voor geen enkele diersoort nog enige levensruimte. Dan zal blijken dat er maar één soort voor het predicaat “DING” in aanmerking komt en dat is de mens.  Zeker omdat de mens zich op de borst klopt voor het feit dat ze zichzelf exclusief de eigenschappen “gevoel” en “verstand” toe-eigenen. Alleen hierom al zouden we beter moeten weten!

Website van Jamie Jane Bosman!

Tags Computer | dierenleed | dierenmishandeling | Jamie Jane Bosman

Uncategorized