EU mede veroorzaker van Griekse tragedie | Gewoon-Nieuws.nl

0
Rate this post

De Europese Unie en de Europese Centrale Bank zijn grotendeels zelf verantwoordelijk voor de belabberde financiële toestand waarin Griekenland nu verkeert. De situatie van een aantal Zuid Europese landen was, in de periode dat besloten werd om tot een gezamenlijke munt te komen, van dien aard dat zij eigenlijk niet mee konden doen. Vooral Griekenland, waarvan algemeen bekend was dat het regiem door en door corrupt was, had nooit toegelaten mogen worden tot de eurozone. Toen al wisten de Europese leiders dat het huishoudboekje van de Grieken niet op orde was. Maar omdat de Europese leiders last hadden van een vorm van grootheidswaanzin en in een zo groot mogelijk gebied de Euro wensten in te voeren, hebben zij de Grieken min of meer overgehaald om toch mee te doen. Dat de Grieken met hulp van de Amerikaanse Goldman-Sachs bank de boel belazerd hebben om de schijn te wekken dat zij dit financieel wel aan konden, was in ´hoge´ politieke kringen bekend. Alleen ging men toen van de gedachte uit dat dit allemaal wel mee zou vallen en dat het in de loop van de tijd door de verwachte economische groei vanzelf rechtgetrokken zou worden.

Recessie

Waar de Europese leiders geen rekening mee hebben gehouden was de criminele handelwijze van een groot aantal Amerikaanse banken die de financiële crisis hebben veroorzaakt. De ineenstorting van de economie die hier het gevolg van was bracht de financiële toestand van Griekenland haarscherp aan het licht. Dit was op dat moment nog steeds geen aanleiding voor de ECB om gelijk in te grijpen. Integendeel, men ging gewoon door met het verstrekken van Euro´s aan de Grieken, alleen werd er iets meer aan verdiend omdat er hogere rentes werden gerekend. Eigenlijk vond men het wel prima zo. Dat Griekenland op een bepaald moment haar verplichtingen niet meer zou kunnen nakomen wilde men kennelijk niet over nadenken. Het werd pas precair toen de drie grootste Amerikaanse kredietbeoordelaars de financiële status van de Griekse schuldenlast begonnen af te waarderen. Hierdoor verslechterde de kaspositie van Griekenland zodanig dat de hogere rentelasten, die het gevolg waren van deze afwaarderingen, niet meer opgebracht konden worden.

Steenrijke reders

Natuurlijk blijft de Griekse overheid aansprakelijk voor dit wanbeleid. Maar het gaat te ver om alléén het beschuldigende vingertje naar de Grieken en hun overheid te wijzen. De Griekse regering loopt miljarden Euro´s aan belastingopbrengsten mis omdat een duizendtal Griekse reders hun inkomsten verborgen houden door constructies waardoor zij niet belastingplichtig in Griekenland zijn. Deze Griekse reders tezamen verzorgen 15% van het totale mondiale vrachttransport over zee. Zij zijn een aantal keer rijker dan de totale Griekse economie plus haar staatseigendommen. Die reders zouden moeten worden aangesproken op deze massale ´ontduiking´ van belastingen. Als de reders in Griekenland belast zouden kunnen worden dan zou Griekenland niet failliet zijn maar tot een van de welvarende naties van Europa behoren. Maar het is met reders hetzelfde als met bankiers, door hun tomeloze hebzucht en inhaligheid hebben ze lak aan hun eigen volk en laten de ´arme sloebers´ de rekening betalen die zijzelf in samenwerking met de internationale gemeenschap en hun eigen corrupte regering hebben gecreëerd.

Tags ECB | failissement | griekse schulden | reders

Uncategorized