Waar is het goud van de FED? | Gewoon-Nieuws.nl

0
Rate this post

Ron Paul

De republikeinse senator Ron Paul blijft de Federal Reserve achter de vodden zitten om uit te zoeken wat er mis is bij de Fed.  Hij achtervolgt de de Fed al een paar jaar met lastige vragen over hoe het nu eigenlijk zit met hun goudvoorraad. Er circuleren al geruime tijd geruchten dat de Federal Reserve geen goud meer zou bezitten omdat het tientallen jaren geleden gestolen zou zijn door de bankiers. Ook wordt er gesuggereerd dat de Fed probeert de goudprijs kunstmatig te drukken. Zij beroept zich op haar geheimhoudingsrecht en heeft hierover in die tussentijd geen  mededelingen gedaan.  Ron Paul is voorzitter van de commissie die de handel en wandel van de Federal Reserve onderzoekt.  Advocaat Scott Alvarez van de Fed moest voor de commissie verschijnen om uitleg te geven over het een en ander. Hij zorgde voor nogal wat commotie toen hij, als woordvoerder van de Fed, voor de eerste keer openlijk meedeelde dat Federal Reserve geen goud bezit. “We hebben sinds1934  geen goud gehad dus konden we ook geen goudleningen verstrekken,” zei Alvarez. Ron Paul merkte op dat op de balans van de Federal Reserve wel degelijk staat vermeld dat de Fed goud bezit. “Wat op onze balans staat zijn goudcertificaten. Voor 1934 beschikte de Federal Reserve over goud, maar dit werd overgedragen aan het Ministerie van Financiën, hiervoor in de plaats ontvingen wij goudcertificaten”. legde Scott Alvarez uit.

Dollar wordt gedekt door Dollar

Hiermee geeft Alvarez eigenlijk  aan dat de dollar op geen enkele wijze meer door goud is gedekt. De Federal Reserve deed op haar balans vermoeden over goud te beschikken, maar dat blijkt nu dus te gaan om certificaten. Het feit  dat de Fed niet meer de beschikking heeft over fysiek goud betekent dat de fundamentele waarde van de dollar niet anders gedekt wordt dan door de dollar zelf. Dollars zijn dus in feite veel minder waard dan de mensen in eerste instantie denken. Als de waarde van de dollar in termen van goud zou worden genomen dan komt dit wel heel erg dicht in de buurt van de  nul te liggen. De enige tegenwaarde die kan worden ingezet voor de dollar zijn momenteel de waardeloze subprimehypotheken die de afgelopen jaren door de Federal Reserve massaal zijn opgekocht. Of ze daar nou zo blij mee zijn mag worden betwijfeld.

Alles wordt nu dus alléén maar bijeengehouden door het vertrouwen in de markt. Wanneer dit vertrouwen wegvalt stort alles in elkaar. Ondertussen worden er nog altijd volop dollars gedrukt zonder enige vorm van tegenwaarde.

Een uiterst riskant gebeuren rond deze internationale muntsoort!

Het is opmerkelijk dat nu voor de eerste keer via advocaat Scott Alvarez door de Federal Reserve openlijk wordt toegegeven dat zij geen fysiek goud bezit.

http://www.youtube.com/watch?v=0OkITedQrek&feature=player_detailpage

Zie ook ons artikel over zwendelen centrale banken met goud

Uncategorized