Niet Portugal maar V.S. afwaarderen | Gewoon-Nieuws.nl

0
Rate this post

Kredietbeoordelaar Moody´s heeft de kredietrating van Portugal in één keer met 4 stappen verlaagd naar ´junk-status´. De Europese Commissie heeft heftige kritiek op de afwaardering. De Commissie vraagt zich af of de kredietbeoordelaars zich wel passend gedragen.

Bondskanselier Angela Merkel zegt dat de EU, de Europese Centrale Bank en het Internationaal Monetair Fonds (IMF) de kredietbeoordelaars moeten vergeten en moeten doen wat zij goed achten. Voorzitter van de Europese Commissie José Manuel Barroso heeft gezegd dat hij de regels voor kredietbeoordelaars wil aanpassen. Hij wil meer concurrentie en pleit voor een Europees kredietbeoordelingsbureau. ‘Het is opmerkelijk dat geen enkele grote kredietbeoordelaar uit Europa komt,’ zegt Barroso. De Griekse minister van Buitenlandse Zaken, Stavros Lambridinis, spreekt van de ‘waanzin’ van de Amerikaanse ratingbureaus in de Europese schuldencrisis.

Het Portugese begrotingstekort is de eerste vijf maanden van dit jaar al met meer dat de helft teruggedrongen. Uit voorlopige gegevens blijkt dat de Portugese overheidsuitgaven met 7,2% zijn gedaald en dat de belastinginkomsten met 6% zijn gestegen.

Kredietbeoordelaars moeten een toontje lager zingen

In onze artikelen van 21 december 2010 en  van 8 april 2011 trokken wij de betrouwbaarheid van de Amerikaanse kredietbeoordelaars al in twijfel en vroegen ons af of het niet wenselijk zou zijn om één of meerdere Europese kredietbeoordelaars in het leven te roepen. Door zo´n Europese kredietbeoordelaar zou aan de Amerikaanse economische  agressie en hun misplaatste chauvinisme een halt kunnen worden toegeroepen. Uiteindelijk hebben de Amerikaanse kredietbeoordelaars ook niet doorzien (of niet willen doorzien) dat hun  banken zodanig gezwendeld hebben dat de wereld in de grootste crisis ooit is terechtgekomen. Dus enige bescheidenheid van deze ´beoordelaars´ is wel op zijn plaats.

Afwaarderen triple-A status Amerika

Een van de eerste daden van zo´n Europese kredietbeoordelaar zou moeten bestaan uit het afwaarderen van de triple-A status van de Amerikaanse overheid. De Amerikaanse staatsschuld staat er relatief gezien even belabberd, of misschien wel belabberder voor dan die van de Grieken. Gezien de inspanningen en de voorlopige resultaten van het terugdringen van de Portugese staatsschuld zou Moody´s er beter aan doen de mond te houden. Nu lijkt het erop dat ze bij Moody´s aansturen op een “self-fulfilling prophecy”.

Tags junk status | kredietbeoordelaars | Moody´s | potugal

Uncategorized