Het macabere spel van bankiers (2) | Gewoon-Nieuws.nl

0
Rate this post

De B.I.S. werd opgezet in 1930 door en voor internationale bankiers en is gevestigd in Basel, Zwitserland. Vanaf de oprichting heeft deze bank altijd een uiterst dubieuze rol gespeeld in het internationale financiële en politieke spel. De B.I.S. was (en is nu nog steeds) in handen van internationale private bankiers. Ook de Duitse banken waren bij de oprichting ervan vertegenwoordigd. De machtsovername van Adolf Hitler in Duitsland werd mede mogelijk gemaakt door de financiële steun van de Amerikaanse en Engelse bankiers bij de B.I.S.  In de raad van bestuur van de B.I.S. werden zelfs twee vooraanstaande Nazi sleutelfiguren (Walther

Bank for International Settlement Basel

Funk en Hjalamar Schact) benoemd. De President van de B.I.S. was Thomas McKittrick, een Amerikaanse bankier die goede contacten onderhield met leidende Nazi figuren. Vanaf 1933 is er via de B.I.S. onnoemelijk veel goud en geld naar Nazi Duitsland gesluisd waarmee Hitler zijn enorme leger heeft kunnen financieren. Niet alleen in de B.I.S. maar ook daarbuiten werkten andere geallieerde banken nauw samen met de Nazi´s. Een van Amerika´s grootste banken hield een kantoor open in bezet Parijs, met volledig medeweten van de bazen in de Verenigde Staten. Zij bevroren de tegoeden van Franse Joden. Beroofd van hun geld om te kunnen ontsnappen uit Frankrijk, stierven velen in de Nazi concentratiekampen. Het geroofde goud van de joden werd bij de Bank of International Settlement omgesmolten in baren, voorzien van de eigen stempels en aldus witgewassen. De eerste daad van Hitler na de annexatie van Oostenrijk was het overbrengen van het goud van de Oostenrijkse Centrale Bank naar de Deutsche Reichsbank. In maart 1939 werd Tsjechië bezet door de Hitler troepen. Het goud van Tsjechië lag opgeslagen bij de B.I.S. en zonder dat de Engelse en Amerikaanse bankiers ingrepen werd dit goud overgebracht naar de Deutsche Reichsbank. De archieven van de B.I.S. bevestigen dat de Amerikaanse en Britse bankiers gewoon zaken bleven doen met Hitler, zelfs tijdens de bombardementen van Londen. Het is een aloude (geheime) strategie van bankiers om bij conflicten beide partijen te financieren. Zo delen ze altijd mee met de winnende partij. De belangrijkste internationale goudhandelaar en bankier N.M. Rothschild & Sons, tevens een van de belangrijkste partners in de B.I.S.,  heeft deze strategie de afgelopen 2 eeuwen herhaaldelijk toegepast. Zo financierde hij bijvoorbeeld zowel de Fransen als de Engelsen in de tijd van Napoleon Bonaparte. Nadat Hitler was verslagen zijn er diverse onderzoeken geweest naar de werkwijze van de B.I.S. Er zijn tal van bewijzen gevonden dat er een smerig spel is gespeeld. Na de oorlog deed Tsjechië een voorstel om de B.I.S. te ontmantelen, wat ook werd aangenomen. Alleen is er verder niets mee gedaan omdat besloten werd deze financiële organisatie te gebruiken om de puinhopen van de Tweede Wereld Oorlog op te ruimen.

Joodse bankiers

Het meest bizarre en lugubere is dat de B.I.S. een organisatie is van overwegend Joodse Bankiers. Het merendeel van de Amerikaanse en Europese bankiershuizen zijn in handen van machtige Joodse families. Dat het juist deze bankiers zijn die het financieel mogelijk hebben gemaakt dat de Holocaust kon plaatsvinden is niet te rijmen met gezond verstand. Ofwel heeft hier een”duivels” plan achter gezeten, of het is de hebzucht van bankiers die zo groot is dat het hun niet uitmaakt wie of wat ze ruïneren en leegroven, desnoods hun eigen familie.

Explosieve groei goudbezit B.I.S.

In bovenstaande grafiek zien we de enorme toename van het goudbezit van de Bank of International Settlement (B.I.S.) in 2010

Zoals de B.I.S. na de oorlog in dezelfde samenstelling is blijven voortbestaan als bij de oprichting, zo is ook de rooftocht naar het internationale goud na de oorlog blijven doorgaan. Er zijn vermoedens dat het grootste gedeelte van de goudvoorraad van Fort Knox is verdwenen richting de Bank of International Settlement. Het zou daar liggen als onderpand voor de gigantische Amerikaanse staatsschuld, die overigens in de toekomst waarschijnlijk alleen maar méér in plaats van minder wordt. Tevens is in een voetnoot van het jaarverslag van de B.I.S. van 2010 bekend gemaakt dat het in totaal 346 duizend kilo goud aan swap-overeenkomsten heeft met Europese commerciële banken. Dit is hoogst ongebruikelijk omdat “gold swaps” met de B.I.S. eigenlijk alléén zijn voorbehouden aan centrale banken. Een gold swap is een transactie waarbij valuta wordt geleverd tegen inlevering van goud. Uit deze transacties zou blijken dat niet alleen centrale banken maar ook commerciële banken met een te hoge schuldpositie momenteel hun goud moeten afstaan aan de B.I.S. om nog enigszins over valuta te kunnen beschikken. Ook al druist dit in tegen de gangbare regels. Als de overheveling van overheidsgoud naar de private B.I.S. op deze snelheid doorgaat dan heeft de internationale bankensector binnenkort het grootste gedeelte van de internationale goudvoorraad in handen, waar geen enkele overheid  aanspraak op kan maken. Althans, niet voordat hun schulden zijn terugbetaald. De kans hierop is klein omdat de geschiedenis ons leert dat staatsschulden over het algemeen alleen maar méér in plaats van minder worden. Bij faillissement van deze banken of landen is de B.I.S. de lachende derde. Het lijkt erop dat de private bankiers, vertegenwoordigd in de centrale banken, een lang voorbereide coup aan het plegen zijn tegen de complete mensheid.

In onderstaande documentaire spreken de nog levende betrokken getuigen en bewindslieden.

Uncategorized