september, 2011 | Gewoon-Nieuws.nl

0
Rate this post

Landjepik

Dat Israël op grote schaal doorgaat met het onteigenen en bouwen van nederzettingen op Palestijns grondgebied wordt door de Israëlische regering gezien als een “legitieme” activiteit, terwijl de protesten hiertegen worden afgeschilderd als zijnde “terroristisch”. Onlangs is uitgelekt dat president Netanyahu in een vertrouwelijk gesprek heeft gezegd dat Israël zo snel mogelijk zoveel mogelijk nederzettingen in de bezette gebieden moet realiseren omdat deze gebieden later, wanneer de vredesbesprekingen weer worden hervat, een nieuw ijkpunt zullen zijn om Israëlisch grondgebied vast te stellen. Inmiddels is er zoveel grond onteigend dat er van Palestina niet veel meer over is en momenteel bestaat uit een paar kleine wijken in een “Groot Israël”….Meer lezen »

Radioactief besmet water

Met de regelmaat van de klok dumpen de Japanse medewerkers van de Fukushima centrale grote hoeveelheden radioactief besmet water in de Oceaan. Alle opslagtanks van de centrale zelf zitten vol en in de directe omgeving hebben ze alle beschikbare opslagruimte in gebouwen geconfisqueerd en volgepompt met radioactieve water. Omdat de centrale nog steeds volop radioactief water ´produceert´ weten de Japanners geen raad meer met het besmette water en kunnen zij niets anders bedenken dan het op grote schaal in zee dumpen ervan. Zo af en toe sijpelt er in de pers een berichtje door dat er weer radioactief water in zee is gedumpt maar verder hoor je er niets over….Meer lezen »

Duitsland

Duitse banken hebben alléén al aan Franse, Italiaanse en Spaanse staatsobligaties 389 miljard euro in hun bezit. Toevallig de drie Europese landen waarover de financiële wereld zich momenteel ernstige zorgen maakt. Mocht Italië geen geld meer kunnen ophalen uit de financiële markten dan zal de situatie snel ernstig verslechteren. Misschien dat de ECB het noodfonds van 750 miljard nog een keer ophogen, maar het is de vraag of dat zal gaan gebeuren. De Duitsers voelen hier niet zoveel voor omdat het politieke draagvlak snel aan het afnemen is. Een recent onderzoek heeft uitgewezen dat 70% van de Duitsers terug wil naar de Mark en er niets voor voelt om op te draaien voor de kosten van het redden van andere landen….Meer lezen »

Daling van 4,7%

De interventie van de ECB om voor de komende drie maanden te zorgen dat de Europese banken over voldoende dollars beschikken heeft de goudprijs doen dalen naar $ 1.762,68 per ounce. Alleen deze week al daalde de prijs voor dit edelmetaal met 4,7%, de grootste daling sinds februari 2009. Deze actie van de ECB is gecoördineerd in samenwerking met de Federal Reserve, de Bank of England, de Bank of Japan en de Zwitserse Nationale Bank. De Centrale Banken zijn overgegaan tot deze actie omdat Europese banken, maar vooral de Franse, niet meer aan dollars konden komen omdat ze teveel zijn blootgesteld aan de eventuele gevolgen van de Griekse staatsschuld….Meer lezen »

Versoepeling bancaire reserveverplichting

Bij de invoering van de euro wilden de banktoezichthouders dat de bankensector massaal zou investeren in de Europese staatsobligaties. Om dit te bereiken pasten zij de bancaire reserveverplichtingen aan. Zo konden de Europese staatsobligaties als niet risicovol op de activa in mindering worden gebracht. Hierdoor hoefden de banken geen kapitaal te reserveren voor mogelijke verliezen op deze staatsobligaties. Hiermee werd een hefboomeffect gecreëerd waarmee banken tot in het extreme staatsobligaties konden aankopen….Meer lezen »

De twee gezichten van Griekenland

Het overwegend zonovergoten Griekenland is een geliefde vakantiebestemming voor veel Europeanen. De sfeer is er relaxed en het jachtige leven van de moderne mens lijkt op de Grieken geen vat te hebben gekregen. De terrasjes zitten vol met keuvelende Grieken en de ouzo wordt rijkelijk geschonken. Toeristen zijn met tassen vol versnaperingen en parasols op weg naar het strand om daar op een beschut plekje uit te rusten van een jaar heel hard werken. De temperatuur van net even boven de 30 graden Celsius doet leven wat betreft snelheid een paar tandjes lager zetten en brengt de de mens in een soort van ontspannen schemerwereld….Meer lezen »

Crisis

Door de financiële en economische crisis zijn veel landen, wat betreft hun financiën in de problemen gekomen. Zij hebben zich diep in de schulden moeten steken om te voorkomen dat hun bankenstelsel failliet ging. De daarop volgende recessie was ervoor verantwoordelijk dat de belastinginkomsten van de overheden drastisch omlaag gingen, zodat er grote financieringstekorten ontstonden. Inmiddels zien we dat er door Centrale Banken enorme hoeveelheden euro´s en dollars zijn bijgedrukt om de economieën te stimuleren en zijn er noodfondsen opgericht om steun te verlenen aan landen die er zelfstandig niet meer uit kunnen komen. …Meer lezen »

Bezuinigen

Voor de gewone burger is er geen touw meer aan vast te knopen. De hele wereld staat in brand omdat er een onhoudbare schuldencrisis is. De financiële markten hebben geen vertrouwen meer in staatsobligaties omdat er gevreesd wordt dat landen hun schulden niet meer kunnen terug betalen. Overal moeten enorme bezuinigingsoperaties worden uitgevoerd in een poging om de veel te hoge staatsschulden terug te dringen. De Centrale Banken zetten landen onder druk en overwegen sancties als de bezuinigingsoperaties naar hun idee niet ver genoeg gaan. Vertegenwoordigers van het IMF, de EU en de ECB verlaten voortijdig onderhandelingen omdat de overeengekomen bezuinigingen niet gehaald gaan worden….Meer lezen »

Protesten

Als we de reguliere media mogen geloven dan zijn de massale protesten van de Israëliërs van een heel andere aard dan de protesten in de overige Arabische landen. Zij willen ons doen geloven dat de protesten alléén maar de veel te hoge prijzen en te dure huisvestingsmogelijkheden betreffen. Ook moeten wij geloven dat het aantal demonstranten (er werden er meer dan 1 miljoen verwacht) nog niet eens op helft is gekomen. Vanuit Israël komen echter berichten dat over het hele land veel meer dan een miljoen mensen hebben geprotesteerd. In ieder geval was het de grootste demonstratie ooit sinds de oprichting van de staat Israël….Meer lezen »

Griekenland

Alle inspanningen van de politici om de euro te redden van de ondergang hebben tot nu toe geleid naar nog meer onzekerheid en hebben het vertrouwen in de euro zeker niet doen toenemen. De beloftes van de Grieken om orde op zaken te stellen worden consequent niet nagekomen, deels omdat ze niet nagekomen kunnen worden en deels omdat de politieke wil van de Grieken ontbreekt. Gisteren is de missie van de “trojka” (EU, IMF, ECB) onverwacht uit Griekenland vertrokken om zich te beraden over het voornemen om de volgende tranche van 8 miljard euro wel of niet beschikbaar te stellen. Zoals het er nu naar uitziet zal dit niet gebeuren omdat geen enkele toezegging van de Grieken waargemaakt kan worden….Meer lezen »

Federale aanklacht

Het is voor het eerst sinds het uitbreken van de kredietcrisis dat de Amerikaanse overheid zelf 10 grote Amerikaanse banken gaat aanklagen voor misleiding van huizenverkopers. Verder worden zij beschuldigd van het verkeerd afspiegelen van de kwaliteit van de hypotheken die zij hebben verstrekt voorafgaand aan de hypotheekcrisis. Het federale agentschap dat onderzoek doet bij de grote Amerikaanse hypotheekverstrekkers Fannie Mae en Freddie Mac gaat 10 grote Amerikaanse banken in een civiele procedure aanklagen voor misleiding bij het verstrekken van hypothecaire leningen aan mensen die hierdoor niet meer aan hun verplichtingen konden voldoen. De gevolgen van deze misleidingen hebben geleid tot de grootste financiële crisis in de geschiedenis….Meer lezen »

Doelstelling wordt niet gehaald

Het Griekse parlementaire panel van experts heeft gezegd dat Griekenland naar alle waarschijnlijkheid zijn begrotingsdoeleinden voor 2011 niet gaat halen. Evangelos Venizelos, de Griekse Minister van Financiën heeft in een verklaring laten weten dat dit parlementaire panel de kennis, ervaring en verantwoordelijkheid mist om dat te kunnen beoordelen. Het panel kwam tot deze conclusie omdat door de wereldwijde economische terugval en de vertraging die de voorgenomen bezuinigingen hebben opgelopen het onmogelijk is de bezuinigingen van tientallen miljarden euro´s door te kunnen voeren. Dit parlementaire panel van experts is onafhankelijk van de Griekse regering en opgericht om het Griekse parlement te voorzien van informatie over het verloop van de bezuinigingsoperaties….Meer lezen »

Uncategorized