AFM liet fraude 3 jaar toe | Gewoon-Nieuws.nl

0
Rate this post

Hans Hoogervorst voorzitter AFM 2007-2011

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) bestaat sinds 1 maart 2002 en vervangt sindsdien de Stichting Toezicht Effectenverkeer (STE). De taak van de AFM bestaat uit het toezicht houden op het gedrag van deelnemers in de financiële markten, waaronder financiële dienstverleners, beurzen, bemiddelaars en accountants. Het is een zelfstandig bestuursorgaan die overheidstaken uitvoert zonder onder directe verantwoordelijkheid van het Ministerie van Financiën te vallen. Zij dient er op toe te zien dat partijen correct handelen en hun partners (cliënten) van juiste informatie worden voorzien. Van 2007 tot begin 2011 was Hans Hoogervorst voorzitter van de AFM, met een jaarsalaris van € 420.000,-, ruim € 200.000 meer dan de Balkenende-norm.

AFM loopt achter de feiten aan

Ongetwijfeld zal er ook goed werk worden geleverd door deze autoriteit, maar die halen het nieuws meestal niet. Het zijn de miskleunen welke de nieuwsmedia halen. Miskleunen zijn er genoeg, zoveel zelfs dat je je kan afvragen wiens belangen zij eigenlijk behartigen. Het ontstaan van de kredietcrisis in 2008 bijvoorbeeld hebben zij totaal niet aan zien komen, terwijl er toch genoeg aanwijzingen waren die alle alarmbellen hadden moeten doen afgaan. Ook bij de overname van de ABNAMRO door Fortis hebben zij zitten slapen. Weliswaar hebben zij in 2010 een conflict gehad met De Nederlandsche Bank over de ABNAMRO, maar toen was deze bank al weer terug in Nederlands bezit. Het betrof hier het functioneren van Gerrit Zalm als bestuursvoorzitter van de ABNAMRO. Dit vanwege zijn functie bij de DSB (Dirk Scheringa Bank), waarbij Zalm werd verweten onvoldoende actie te hebben ondernomen om de DSB van binnenuit te veranderen, terwijl daar alle aanleiding voor was. De AFM vond hem daarom, in tegenstelling tot De Nederlandsche Bank, ongeschikt voor zijn huidige functie bij de ABNAMRO. Over haar eigen rol als toezichthouder in het geval van de DSB had de AFM weinig kritiek.

Analist krijgt boete van € 24.000 euro voor vertellen waarheid

De analist Willem Kadijk is door de AFM voor misleiding beboet omdat hij drie maanden voor de ondergang van Fortis gemeld had dat hij het een zwak bedrijf vond. Ook het bedrijf waar deze analist voor werkte, MF Global, heeft een boete gekregen. De analyse over Fortis was zo goed dat beleggers de indruk hadden kunnen krijgen dat hij insider informatie had. Volgens de AFM had de heer Kadijk moeten zeggen dat hij slechts een opinie vertolkte over Fortis en dat het geen feiten waren. Ook in het geval van Fortis had de AFM over haar eigen rol als toezichthouder geen kritiek.

AFM wist van bedrog Quality Investments

Ondanks dat de AFM op de hoogte is gebracht van het bedrog van Quality Investments, kon dit bedrijf nog 3 jaar lang doorgaan met hun oplichterspraktijken. Eind 2008 heeft een oud medewerker van Quality Investments de AFM een aantal keren gewaarschuwd dat de praktijken van dit bedrijf frauduleus waren. Drie jaar lang heeft de AFM niets gedaan met deze gegevens. Zij hebben verzuimd om een onderzoek te starten en wilden niets weten over eventuele fraude en oplichting. Gerben Wijnja, het gezicht van de AFM bij presentaties, sprak zelfs over vuilspuiterij. Pas toen het vermoeden rees dat er tientallen miljoenen euro´s waren verdwenen kwam de AFM in actie. Op dit moment spreekt het Openbaar Ministerie over de grootste beleggingsfraude ooit, waar honderden miljoenen euro´s mee gemoeid zijn.

De ´consumentenbeschermer´ verzaakte echter haar plicht als beschermer waardoor tal van beleggers zwaar zijn gedupeerd en hun vermogen zijn kwijtgeraakt. Ook deze keer ziet de AFM geen reden om de hand in eigen boezem te steken en blijft zij arrogant doorgaan met het spelen van politieke spelletjes, het pesten van beleggers (GoldMoney) en het dienen van de banken.

Uncategorized