Portugese leger schaart zich achter demonstranten | Gewoon-Nieuws.nl

0
Rate this post

De Nationale Vereniging van Onderofficieren (ANS) in Portugal heeft verklaard dat, mochten er massale onlusten uitbreken in Portugal, zij de kant van de demonstranten zullen kiezen en sluiten een confrontatie met ordetroepen van de politie niet uit. Dit meldde de Portugese krant Economico.

Taak van het leger: Beschermen van de bevolking

De militairen uitten hun onvrede over de nieuwe bezuinigingsoperaties die de Portugese regering heeft aangekondigd. Deze bezuinigingen treffen vooral de bevolkingsgroepen die het nu al heel moeilijk hebben en daardoor in nog grotere, onoverkomelijke problemen komen. Zij vinden dit onacceptabel en wijzen erop dat de militairen het recht hebben om te demonstreren. Zij herinneren eraan dat premier Coelho tijdens de slotzitting van de “Festas do Povo” (Volkspartij) zei dat de Portugese militairen geen recht hebben om te staken maar wel om te demonstreren. Dat dit demonstreren kan uitmonden in een rechtstreekse confrontatie met de politie sluiten zij niet uit. Een woordvoerder van de ANS deelde mee dat het Portugese leger de plicht heeft om het volk te beschermen en er niet verwacht kan worden dat het private, financiële instellingen zal dienen. “Laat niemand denken dat het leger gebruikt kan worden om de kop in te drukken van onlusten die door deze maatregelen kunnen ontstaan”, aldus de woordvoerder. Met deze nieuwe bezuinigingsronde overtreedt de regering van premier Passos Coelho, volgens de militairen, de grondwettelijke rechten van de soevereiniteit van het land. De politiek wordt volgens hen gegijzeld door internationale financiële instellingen, zoals kredietbeoordelaars, hedgefondsen en speculanten. Deze sturen aan op afwaarderingen van de kredietwaardigheid van landen en speculeren op grote schaal op ´faillissementen´ met de bedoeling om enorme winsten op te kunnen strijken.

Anjerrevolutie

De regering Passos Coelho zal dit ´dreigement´ zeker ter harte nemen. Het Portugese leger heeft al eerder bewezen een keiharde confrontatie met de regering niet uit de weg te gaan. Op 25 april 1974 pleegden zij een bijna geweldloze staatsgreep die een einde maakte aan het bewind van Marcello Caetano, trouw medewerker en opvolger van dictator António de Oliveira Salazar die het land gedurende een periode van 40 jaar met ijzeren vuist onderdrukte. Omdat alle soldaten rode anjers in de lopen van hun wapens hadden gestoken is deze revolutie de geschiedenis ingegaan als de “Anjerrevolutie”.

Uncategorized