november, 2011 | Gewoon-Nieuws.nl

0
Rate this post

Landen mogen failliet, banken niet

Economen, analisten en bankiers doen al het mogelijke om de ‘gewone’ burger ervan te overtuigen dat het “landen” zijn die moeten worden gered van de financiële ondergang. Dat het eigenlijk helemaal niet om het redden van landen gaat wordt er niet bij verteld. Het is niet het faillissement van een land waar men zo bang voor is. De grootste zorg is echter wat dit voor consequenties heeft voor de banken. Men spreekt over een schuldencrisis van landen maar het zou juister zijn om te spreken over een bankencrisis. Het zijn de banken die ervoor verantwoordelijk zijn dat deze landen veel te veel geld hebben kunnen lenen….Meer lezen »

Slikken of stikken

Datgene wat al lange tijd wordt gevreesd lijkt nu waarheid te worden. De Eurocrisis wordt aangewend om de Europese burger de ‘geboorte’ van de Verenigde Staten van Europa door de strot te duwen. Het liefst door middel van een aantal ‘kleine’ aanpassingen in reeds bestaande verdragen, zodat het niet nodig zal zijn om via referenda of verkiezingen de kiezer te laten beslissen. Referenda moeten koste wat het kost voorkomen worden omdat de kiezer de vorming van één Verenigde Staten van Europa massaal zal afwijzen….Meer lezen »

Profiteer nu, betaal later

Als er nu verkiezingen gehouden zouden worden met als thema “één Europa met één regering” en de politici zouden hieraan hun “politieke carrière” koppelen dan zouden alle Europese politieke leiders waarschijnlijk naar huis worden gestuurd. De krampachtige pogingen van deze lieden om Europa koste wat het kost overeind te houden kan niet meer rekenen op de steun van de meerderheid van de bevolking. De gigantische puinhoop die de politici van Europa hebben laten maken is er de oorzaak van dat de kiezers zich massaal zullen afkeren van de ‘politieke droom’ dat één Europa zaligmakend voor de Europese burger zou zijn. …Meer lezen »

Kredietbeoordelaars en bankiers spelen onder één hoedje

De taak van kredietbeoordelaars is om een oordeel te geven over de kredietwaardigheid van bedrijven en overheden. Dit geeft beleggers een inzicht om te kunnen bepalen in welke aandelen of obligaties zij hun geld het best kunnen beleggen. Aan de hand van de ratings die zij afgeven weet een belegger hoeveel risico hij loopt. De ratings variëren van AAA (zéér betrouwbaar) via C (zéér onbetrouwbaar) naar D (waardeloze junk). Dat de hele eurozone aan het wankelen is gebracht kan niet anders worden gezien als een gerichte actie van de financiële sector met het doel om twijfel en onrust te zaaien in de financiële markten om politici buiten spel te kunnen zetten en zelf de macht over te nemen. …Meer lezen »

Onzichtbaar voor de media

De Republikeinse senator Ron Paul wordt door de Amerikaanse maar ook door de Europese media geboycot wanneer het gaat om de komende Amerikaanse presidentsverkiezingen. Bij alle samenvattingen van de debatten tussen de republikeinse kandidaten wordt hij zoveel mogelijk buiten het beeld gelaten. Het is een “debater” pur sang maar wat hij te zeggen heeft laten de regisseurs in de meeste gevallen niet zien. Als ‘winnaars’ van deze debatten worden steeds de gladde en glimmend opgepoetste senatoren uitgeroepen, die inhoudelijk eigenlijk helemaal niets te melden hebben….Meer lezen »

Teveel verschillen

De enorme verschillen in mentaliteit tussen de afzonderlijke Europese lidstaten zullen de er de oorzaak van zijn dat de Euro geen lang leven zal hebben. De verschillen in levensstijl en uitgavepatronen tussen de Noordelijke en de Zuidelijke Europese lidstaten lijken onoplosbaar en onoverbrugbaar. De Europese politici hebben decennia lang gewerkt naar het samensmeden van deze lidstaten naar één monetaire unie maar moeten nu met het schaamrood op de kaken kleur bekennen en toegeven dat deze landen niet samen met één portemonnee kunnen doen….Meer lezen »

Grootkapitaal aast op nutsbedrijven

“Privatiseren” is een onderwerp waarmee het “grootkapitaal” politici al decennia lang onder druk zet om overheidsinstellingen en staatsbedrijven geleidelijk aan om te vormen tot commerciële bedrijven in handen van particulieren. De tactiek om landen eerst in de gelegenheid te stellen een onverantwoorde schuld op te bouwen, vervolgens een economische recessie te creëren door grootschalige fraude, lijkt te wijzen op een vooropgezet plan om in het bezit te komen zoveel mogelijk staatsinstellingen. Dat de ‘macht’ van de politiek hierdoor wordt geminimaliseerd en de macht van het grootkapitaal gemaximaliseerd heeft dus veel weg van een ongehoorde greep naar de macht door het bankwezen en grootkapitaal….Meer lezen »

Patiënt is besmet met dodelijk virus

Het begint er steeds meer op te lijken dat patiënt “Europa” in een terminale fase is aangeland. Steeds meerdere delen van het lichaam blijken te zijn aangetast en almaar zwaardere medicijnen moeten worden gegeven om die zieke lichaamsdelen nog te laten functioneren. De officiële diagnose is wel vastgesteld maar wordt, om geen paniek te veroorzaken, binnenskamers gehouden. De familie van de patiënt wil men doen geloven dat er goede hoop is op genezing, mits hij zich onderwerpt aan een streng dieet. Wil hij zijn medicijnen mondjesmaat krijgen toegediend dan dient hij zich te houden aan een onwaardig en onmenselijk streng dieet. In de volksmond gaat het gerucht dat de patiënt lijdt aan een dodelijke vorm van HED (Heavy Euro Dependence). …Meer lezen »

Dat de crisissen en de daaruit voortvloeiende recessies van de afgelopen eeuwen steeds door onvoorziene omstandigheden en gebeurtenissen ‘per ongeluk’ zijn ontstaan is een mythe die de ‘veroorzakers’ ervan ons graag willen doen geloven. In alle gevallen blijken de oorzaken echter te liggen in weloverwogen strategieën van bankinstellingen en overheden die maar naar één uitkomst kunnen leiden, namelijk een “crisis”! Omdat de financiële bankencrisis van 2008 vers in het geheugen ligt en we met de gevolgen hiervan nog dagelijks worden geconfronteerd nemen we deze als voorbeeld om aan te tonen dat bewust naar deze crisis is toegewerkt….Meer lezen »

De macht is in handen van 0.000001% van bevolking

Ja u leest het goed, de politieke macht in Nederland is in handen van één honderdduizendste procent van de Nederlandse bevolking. Nederland telt momenteel een kleine 17 miljoen inwoners. Ongeveer 15 miljoen hiervan zijn stemgerechtigd. Deze 15 miljoen stemmers geven 150 personen de macht om vier jaar lang hun belangen te behartigen. Dit ‘democratische’ systeem is zo ingeworteld dat niemand zich afvraagt of dit nog wel van deze tijd is. In de tijd dat de Nederlandse democratie werd ingevoerd gebeurde alles nog met paard en wagen en de communicatie geschiedde met rooksignalen. In die periode was dit, ondanks een aantal zéér nadelige effecten, een redelijk afdoend en werkbaar systeem….Meer lezen »

Uncategorized