Europeanen zijn Europa spuugzat | Gewoon-Nieuws.nl

0
Rate this post

Als er nu verkiezingen gehouden zouden worden met als thema “één Europa met één regering” en de politici zouden hieraan hun “politieke carrière” koppelen dan zouden alle Europese politieke leiders waarschijnlijk naar huis worden gestuurd. De krampachtige pogingen van deze lieden om Europa koste wat het kost overeind te houden kan niet meer rekenen op de steun van de meerderheid van de bevolking. De gigantische puinhoop die de politici van Europa hebben laten maken is er de oorzaak van dat de kiezers zich massaal zullen afkeren van de ‘politieke droom’ dat één Europa zaligmakend voor de Europese burger zou zijn. Alle mooie beloftes die aan de Europese burgers zijn gedaan hebben uiteindelijk als resultaat opgeleverd dat heel Europa rechtstreeks afstevent op de ondergang. Het ergste is nog dat het niet de politici zijn die direct verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor alle ellende die nu over de eurozone is neergedaald. Waar ze wel verantwoordelijk voor zijn is, dat ze het zover hebben laten komen. Als makke schapen hebben ze achter de internationale bankensector aangelopen, terwijl deze sector op een ongelofelijk geraffineerde manier de boel aan het belazeren was. De ‘welvaart’ die de euro voor de Europeanen heeft opgeleverd is niet meer dan een schijnwelvaart die door de bankensector mogelijk is gemaakt met de slogan “Profiteer nu en betaal later”. Een groot aantal Europese lidstaten hebben massaal gebruik gemaakt van de mogelijkheden om ‘goedkoop’ geld te lenen, zoveel zelfs dat ze er nu onder bezwijken. Wat de politici van een aantal landen ‘vergeten’ hebben is, hun beleid zodanig te veranderen dat ze economisch competitief zouden worden met economisch sterkere landen. Op grote schaal hebben ze gebruik gemaakt van de Europese subsidies om hun infrastructuur te verbeteren maar hebben geen actie ondernomen om bij hun bevolking een zodanige mentaliteitsverandering te bewerkstelligen dat het hun economieën sterker zou maken. Helaas is het zo dat het “betaal later” moment nu is aangebroken. De Europese Unie bestaat uit een aantal landen en landjes die allemaal hun eigen financiële zaken regelen. Bij de invoering van de euro is door middel van het “stabiliteitspact” overeengekomen dat er geen groter begrotingstekort dan 3% zou mogen zijn. Deze overeenkomst is door alle landen geschonden. Te beginnen bij Duitsland en Frankrijk. Van een gezamenlijk financieel beleid in Europa is dus geen sprake. Het enige gezamenlijke waarover je kan spreken is een “gezamenlijk financieel wanbeleid”.

Politieke leiders zijn niet meer dan ‘dorpshoofden’

Daarentegen hebben de bankensector en de multinationals, ondanks dat het allemaal aparte bedrijven zijn, zich wel mondiaal verenigd en georganiseerd door middel van een aantal oppermachtige belangeninstituten. Het IMF (International Monetary Fund), de Wereldbank en de BIS (Bank of International Settlement) behartigen de belangen van de bankiers en de WTO (World Trade Organisation) die van de multinationals. Het beleid van deze organisaties is erop gericht om zoveel mogelijk overheidsinstellingen in particuliere handen te krijgen. Dit krijgen ze voor elkaar door landen die bij hen geld willen lenen expliciet de voorwaarde te stellen dat zij een door hun voorgeschreven “privatiseringsbeleid” moeten gaan voeren. Je hoeft niet de slimste van de klas te zijn om de conclusie te kunnen trekken dat op deze wijze de macht van de politiek langzaam maar zeker naar de private financiële sector wordt overgeheveld. De politieke leiders van al die afzonderlijke landen worden door de bankiers tot een soort van imbeciele “dorpshoofden” gedegradeerd die net zo lang met kraaltjes (lees:cash) worden gepaaid totdat ze zo klem zijn gezet dat ze op een zijspoor kunnen worden gedirigeerd. Papandreou van Griekenland en Berlusconi van Italië zijn hier het levende voorbeeld van.

Goldman Sachs

Het is bekend en bewezen dat de Amerikaanse zakenbank “Goldman Sachs” door frauduleus handelen, voor een groot gedeelte verantwoordelijk is voor de huidige financiële en economische crisis. Het is ook deze bank die door het plegen van fraude ervoor gezorgd heeft dat Griekenland nu in onoplosbare problemen is terechtgekomen. Hoe kan het mogelijk zijn dat de nieuwe president van de ECB, de Italiaan Mario Draghi, een voormalig vice president is van diezelfde Goldman Sachs bank en dat de nieuwe premier van Italië, Mario Monti een voormalig adviseur is van de Goldman Sachs bank?

En nu gaan deze twee ‘Super Mario´s’ Europa redden?

Om de nachtmerrie compleet te maken is het misschien ook de moeite waard om te weten dat de nieuwe premier van Griekenland, Lucas Papademos, de voormalige president is van de Griekse Centrale Bank en hij in die tijd samen met de Goldman Sachs bank de fraude heeft gepleegd om het mogelijk te maken dat Griekenland tot de eurozone kon worden toegelaten.

NWO

Er gaan al tientallen jaren de geruchten dat de ‘elite’ in het geheim een plan aan het uitbroeden is dat erop gericht is om een “New World Order” te stichten. Door het overgrote deel van de mensen is dit altijd afgedaan als zijnde “onzinnige complottheorieën”. Maar zo langzamerhand moet je je toch gaan afvragen of deze theorieën eigenlijk wel zo onzinnig zijn. Het heeft er nu alle schijn van dat het toch niet zo onzinnig is als het lijkt en dat de internationale bankensector achter de schermen de Goldman Sachs Bank heeft aangewezen als “commandocentrum” van waaruit de aanval op de ‘vrije en democratische wereld’ is ingezet.

Media Watch

In onderstaande video een stukje uit het Engelstalige programma “Media Watch” van de zender “France24″ met een paar verhelderende fragmenten uit het Franse dagblad “Le Monde” en het met de “Prix du livre d´économie” bekroonde boek “La Banque” van Marc Roche.

Uncategorized