Iedereen de klos behalve de bankiers | Gewoon-Nieuws.nl

0
Rate this post

Gisteren maakte het Centraal Planbureau (CPB) bekend dat de economie in 2012 zal krimpen met 0,5%.

Coen Teulings

Mocht deze voorspelling werkelijk uitkomen dan betekent dit dat de Nederlandse economie in een recessie is terechtgekomen. Er wordt van een recessie gesproken wanneer er sprake is van drie opeenvolgende kwartalen met een krimpende economie. Het Centraal Planbureau is een door de overheid gesticht, onafhankelijk instituut die berekeningen maakt voor de regering zodat zij haar toekomstige beleid erop af kan stemmen. Op de vraag wat deze recessie voor de bevolking betekent zei de heer Coen Teulings, directeur van het CPB, in het programma Nieuwsuur van 13 december: “De koopkracht van de mensen zal zich ‘minder gunstig’ ontwikkelen, die gaat achteruit.” Dit is typisch Haags jargon waarmee je iets wat erg is minder erg wilt doen lijken. Koopkracht die achteruitgaat is niet “minder gunstig” maar platgezegd gewoon “ongunstig”.

In plaats van te horen: “De economie raakt in een recessie”, moet je eigenlijk horen “Lieve mensen, wij komen geld bij je weghalen”. De term “recessie” wordt gebruikt om het gevoel bij de mensen erin te stampen dat het niet anders kan dan dat we allemaal een stapje terug moeten doen.

Linksom of rechtsom

Onmiddellijk na het bekend worden van deze ‘verwachte’ krimp buitelden de politici in Den Haag over elkaar heen om hun zegje te doen over de manier waarop deze ‘recessie’ zou moeten worden aangepakt. De linkse partijen kwamen gelijk voor de camera´s met hun stokpaardje dat er nou eindelijk eens begonnen moet worden met het afbouwen van de hypotheekrenteaftrek en de rechtse partijen pleitten voor een vermindering van sociale voorzieningen, zoals verkorting van de periode van WW-uitkeringen, versoepeling van het ontslagrecht en het verhogen van de pensioengerechtigde leeftijd. Maar of je het nou van de linkerkant of van de rechterkant bekijkt, allebei komen ze geld bij je weghalen. Heel duidelijk zijn ze in hun mededelingen dat het zeker slecht zal gaan met de economie, maar heel onduidelijk zijn ze over de manier waarop dit bestreden moet worden. Ingewikkelde en misleidende woorden worden gebruikt om de mensen om de tuin te leiden.

Oorzaak recessie

Vreemd genoeg vraagt niemand zich af hoe het nou eigenlijk komt dat we steeds opnieuw in recessies terechtkomen. Het wordt als vanzelfsprekend aangenomen dat een recessie ontstaat met dezelfde willekeur als waardoor de weersveranderingen ontstaan. De politici zouden toch moeten weten dat de recessies van de afgelopen jaren steeds opnieuw door de financiële instellingen zijn veroorzaakt. De internetbubbel aan het begin van het millennium veroorzaakte een totale ineenstorting van de beurzen in 2001. De internationale bankensector heeft het toen mogelijk gemaakt dat deze luchtballon kon worden opgeblazen door beursgangen te begeleiden van IT-bedrijven die nog geen stuiver winst hadden gemaakt, maar voor miljarden aan de argeloze belegger werden verkocht als zijnde de kans van je leven om te investeren.

Nina Brink

Iedereen weet nog wel van de schandalige beursgang van internetprovider World Online van Nina Brink, waarmee zij en de ABNAMRO op een ongelofelijke manier hun zakken hebben gevuld en vele beleggers straatarm hebben gemaakt. Ook de crisis van 2008 en de schuldencrisis van 2010 zijn veroorzaakt door frauderende banken. In alle gevallen hebben de Centrale Bankiers en de toezichthouders zitten slapen of erger nog, net gedaan alsof er niets aan de hand was. Veel specialisten hebben gewaarschuwd dat de financiële instellingen deze luchtballonnen aan het opblazen waren en dat zij onvermijdelijk een keer moesten klappen. Zij werden echter weggezet als “gevaarlijke en achterlijke doemdenkers”.

Banken mogen onbeperkt geld opnemen

Iedereen moet geld inleveren om de recessie te bestrijden die door de bankensector is veroorzaakt, maar de banken zelf hebben toestemming van de Centrale Bank om onbeperkt geld te kunnen opnemen. Om de recessie effectief te kunnen bestrijden zouden de banken dit geld moeten uitlenen aan bedrijven zodat de economie weer kan gaan aantrekken. Maar in plaats van dat zij dit geld beschikbaar stellen aan het bedrijfsleven geven zij er de voorkeur aan om het weer te stallen bij de Centrale Bank. Veel bedrijven met enorme groeipotenties kunnen geen geld lenen omdat de banken dit te risicovol vinden. Hiermee geven de bankiers te kennen geen interesse te hebben in het aanpakken van de recessie maar dat zij alleen maar geïnteresseerd zijn in de positie van hun eigen liquiditeit. Aan de liquiditeitspositie van het bedrijfsleven en de bevolking hebben zij maling. Het is schandalig dat geen enkele bankier is gestraft voor hun frauduleuze handelingen. Door het straffeloos mogen frauderen worden zij in de gelegenheid gesteld om hun criminele activiteiten steeds opnieuw te herhalen zodat ze weer nieuwe luchtballonnen kunnen creëren met een onvermijdelijk daaraan verbonden recessie als resultaat.

Occupy

Dit nu is precies de reden waarom wereldwijd wordt geprotesteerd door de Occupy beweging die de macht van de bankiers aan banden wil leggen. De banken worden echter door de reguliere media bewust of onbewust gesteund. Zo trachtte de NOS de Occupy beweging in diskrediet te brengen  met de mededeling dat de penningmeester van Occupy Dordrecht verdwenen was. Volgens de NOS beheerde hij een ‘flink deel’ van de donaties die Occupy Dordrecht heeft gekregen. Hiermee wordt de suggestie gewekt dat hij er met de ‘kas’ vandoor was gegaan. Het bleek echter te gaan om ongeveer € 50,- en de leden van de Occupy beweging zelf konden niet eens bevestigen of hij er werkelijk wel vandoor was gegaan. Dit tekent de kwaliteit van berichtgeving door de reguliere media.

Uncategorized