Babyboomers laten opdraaien voor kosten hypotheekrenteaftrek | Gewoon-Nieuws.nl

0
Rate this post

Als het aan hoogleraar stedelijke vernieuwing Maarten van Ham ligt gaan de babyboomers opdraaien voor de kosten van de hypotheekrenteaftrek. Bij alle plannen die gesmeed worden om op den duur de hypotheekrenteaftrek af te schaffen dreigt, volgens Maarten van Ham, de rekening terecht te komen bij de jongere generaties. Volgens hem hebben babyboomers decennia lang geprofiteerd van de hypotheekrenteaftrek en zouden zij bij de huidige voorstellen blijven profiteren. Nu staat de hypotheekrenteaftrek ter discussie en het idee is om in een aantal jaren de renteaftrek te gaan beperken. Er zijn voorstellen gedaan om de hypotheekrenteaftrek terug te brengen van 52 naar bijvoorbeeld 30% en tegelijkertijd huishoudens via de inkomstenbelasting te gaan compenseren voor het verlies aan inkomen. Maarten van Ham vindt het een probleem dat er helemaal geen aandacht is voor de intergenerationele ongelijkheid op de woningmarkt. “Mensen die jarenlang hebben geprofiteerd van de aftrek van de hypotheekrente, hebben ook geprofiteerd van de stijging van de woningprijzen en worden straks ook weer gecompenseerd door de belastingdienst voor het afschaffen van die regel,” aldus van Ham. Volgens hem profiteren die mensen twee keer. Hij vervolgt: “Tegelijkertijd zijn er een boel twintigers, dertigers en veertigers die een eerste woning hebben gekocht, een tweede woning hebben gekocht, die 6% overdrachtsbelasting hebben betaald, die hoge bedragen hebben moeten neertellen voor woningen want die prijzen zijn opgedreven o.a. door het bestaan van de hypotheekrenteaftrek. Die mensen hebben nu te maken met dalingen van de woonprijzen, veel huishoudens hebben te maken met een hypotheekschuld die hoger is dan de huidige waarde van hun eigen woning en vervolgens worden ze geconfronteerd met een toekomstbeeld waar de hypotheekrente op de helling gaat, ze gaan in het vervolg meer betalen voor hun hypotheek.” Maarten van Ham zegt verder: “Ik vind dat onrechtvaardig omdat de problemen deels veroorzaakt zijn door de vorige generatie eigen woningbezitters. De huidige generatie en de toekomstige generatie gaan opdraaien voor de kosten om de boel weer te repareren.” Op de vraag hoe het anders zou kunnen antwoordde de hoogleraar: “Je kunt je voorstellen dat je bijvoorbeeld via het eigen woningforfait iets gaat doen, dat je het eigen woningforfait afhankelijk maakt van het aantal jaren dat mensen hebben geprofiteerd van de hypotheekrenteaftrek. Een van de voorstellen voor de hervorming van de woningmarkt is, dat het eigen woningforfait hoger is naarmate je een hogere hypotheekschuld hebt. Dat vind ik een absurd voorstel vanuit die intergenerationele ongelijkheid. Wat mij betreft zou het eigen woningforfait hoger moeten zijn naarmate je langer hebt geprofiteerd van de hypotheekrenteaftrek. Hoe meer je hebt geprofiteerd, hoe meer je zou moeten terugbetalen aan de maatschappij in de vorm van zo’n extra belasting.”  Volgens Maarten van Ham zou dat een rechtvaardige oplossing zijn waardoor je jongeren generaties wat ontziet. Hij zegt: “Jonge gezinnen met kinderen hebben momenteel te maken met hogere kosten voor de kinderopvang, die hebben te maken met hogere hypotheekkosten en ze hebben te maken met dalende woningprijzen. Verder hebben ze te maken met pensioenen die niet meer waardevast zijn. Het is een heel pakket aan maatregelen die de toekomst steeds onzekerder maakt voor jonge gezinnen.” Hij vindt dat de vorige generatie lang heeft geprofiteerd van allerlei maatregelen en van economische groei. Volgens hem is de manier waarop nu wordt gedacht over de hervorming van de woningmarkt zo, dat de vorige generatie blijft profiteren en vindt dat heel onrechtvaardig.

Appels met peren vergelijken

Maarten van Ham mag dan afgestudeerd zijn als hoogleraar stedelijke vernieuwing en hij mag best een mening hebben over hoe rechtvaardigheid in elkaar steekt, maar bij de opsomming van zijn bezwaren tegen de generatie babyboomers mag hij geen appels met peren vergelijken. Hij beschuldigt de vorige generatie huizenbezitters ervan dat zij de problemen op de huizenmarkt hebben veroorzaakt. Dit is natuurlijk pertinente onzin. Als je al een beschuldigend vingertje wilt opsteken doe dat dan naar de beleidsmakers die indertijd, om het huizenbezit onder de Nederlandse bevolking te stimuleren, de renteaftrek hebben ingevoerd. Het getuigt van een kortzichtige visie en (waarschijnlijk) politieke kleuring die hem doen verleiden tot het doen van zo een uitspraak. Ook kan je de vorige generatie woningbezitters er niet van beschuldigen dat de prijzen van huizen door hen zijn opgedreven. Hoe kan het anders zijn dat tot nu toe nog steeds alle mensen gebruik maken van de hypotheekrenteaftrek en toch dalen de huizenprijzen? Vraag- aanbod en betaalbaarheid bepalen de prijzen van huizen en niet de hypotheekrenteaftrek. Hogere kosten voor de kinderopvang en pensioenen die niet meer waardevast zijn hebben alles te maken met de uitwassen van de privatisering van overheidsvoorzieningen en de onkunde van pensioenbeheerders naar niets met hypotheekrenteaftrek.  Daar mag je de mensen die er gebruik van hebben gemaakt (dat is tot nu toe iedere huiseigenaar)  de schuld niet van geven en er zeker niet de dupe van laten worden. Tot het begin van de jaren tachtig mocht ook de rente van persoonlijke leningen van het inkomen worden afgetrokken. Toen deze regel in één keer werd afgeschaft werd er ook niet geroepen dat het onrechtvaardig was dat alle nieuwe persoonlijke leningen volledig voor eigen rekening waren. In iedere tijdeenheid worden de mensen geconfronteerd met voordelen en nadelen. Het getuigt van weinig realiteitszin als individuen achteraf steeds de profijten of tegenslagen van de vorige tijdeenheid moeten gaan verrekenen in de volgende tijdeenheid.

Het is heel goed mogelijk dat de ouders van Maarten van Ham zijn studie bekostigd hebben met de voordelen van de renteaftrek die zij genoten. Dit kan toch niet betekenen dat dit voordeel achteraf nog, fiscaal met hem verrekend kan worden?

Uncategorized