Doorwerken tot 67, maar werkgevers vinden 40 jaar al te oud | Gewoon-Nieuws.nl

0
Rate this post

De overheid, werkgevers- en werknemersorganisaties steggelen de laatste jaren over de pensioengerechtigde leeftijd die zou moeten worden opgehoogd van 65 naar 67 jaar om de pensioenen nog betaalbaar te houden. Omdat de gemiddelde leeftijd steeds hoger wordt en er steeds meer ouderen  bijkomen die op 65 jarige leeftijd de werkvloer gaan verlaten is het volgens de pensioenfondsen en de werkgevers niet meer haalbaar om de pensioengerechtigde leeftijd op 65 jaar te houden. De regering heeft inmiddels het besluit genomen om via een langdurig traject de pensioengerechtigde leeftijd geleidelijk aan op te hogen naar 67 jaar. Dit betekent dat oudere werknemers 2 jaar langer deel moeten gaan uitmaken van het arbeidsproces. Op zich is daar niet zo veel op tegen. omdat iedereen begrijpt dat het systeem van pensioenen en aow-uitkeringen betaalbaar moet blijven.

Schril contrast

De maatschappelijke noodzaak voor deze leeftijdsverhoging staat echter in schril contrast met de opvattingen die in het bedrijfsleven rondwaren. Volgens  een onderzoek, uitgevoerd door de Radboud Universiteit, blijkt dat de gemiddelde leeftijd van een bedrijfsafdeling volgens 70% van de leidinggevenden onder de 40 moet liggen. Een jarenlang onderzoek van hoogleraar Beatrice van der Heijden (zelf 44 jaar oud) toont aan dat de bazen vinden dat er een overwicht moet zijn van jongere medewerkers. De chefs zijn negatief over de toekomst van veertigers.

Werkgevers

“Werkgevers hebben veel vooroordelen over werknemers van boven de 40″, zegt Beatrice van de Heijden. “Veel gehoorde kwalificaties zijn, dat ze minder flexibel, vaker gefrustreerd, minder ambitieus, minder creatief en minder vernieuwend zijn. Bovendien geeft een jongere leidinggevende vaker een slechte beoordeling aan een 40 plusser. Je kunt in die leeftijdscategorie beter beoordeeld worden door een chef  die zelf ouder is.” Een lichtpuntje is volgens van der Heijden dat de veertigers in het midden- en kleinbedrijf wat beter af zijn. “Daar zijn de chefs iets minder negatief. Kleinere bedrijven hebben minder bureaucratie en de mensen kennen elkaar beter. Dat helpt en vooroordelen tellen daar niet zo zwaar mee”, aldus de hoogleraar.

Toekomst

Volgens Beatrice van der Heijden zijn bedrijven te afwachtend. “Om de vergrijzing op te vangen moet er aan de toekomst gedacht worden. Chefs zitten gemiddeld zo’n vier jaar op een afdeling en worden afgerekend op de korte termijn. Als mensen van veertig al geen kansen meer krijgen om zich te ontwikkelen, ben je als werkgever echt te laat als ze 45 zijn. De motivatie voor een werknemer om zich te ontwikkelen wordt minder waardoor ze geen extra opleiding meer beginnen of stappen niet over naar een andere functie of baan. We moeten niet vergeten dat een veertiger nog tot zijn zevenenzestigste moet werken.”

Frustrerend

Het kan toch niet zo zijn dat de maatschappelijke noodzaak om de pensioengerechtigde leeftijd te verhogen naar 67 alléén maar is ingegeven om 2 jaar langer pensioen- en aow-premie te kunnen ontvangen, zonder oog te hebben voor de sfeer op de werkvloer voor de oudere werknemers. Gaan we daar aan voorbij dan zitten we binnen de kortste tijd opgescheept met een grote groep gefrustreerde ‘oudere’ arbeiders die zich niet meer thuis voelen in het arbeidsproces. Dit verhoogt de kans op ziekmeldingen en werklozen in deze groep, waarvan de kosten voor de staat waarschijnlijk hoger zullen uitpakken dan het voordeel van 2  jaar extra pensioen- en aow-premie ontvangen.

Uncategorized