april, 2012 | Gewoon-Nieuws.nl

0
Rate this post

3 minuten en 57 seconden

…Meer lezen »

Wat nou, billen bloot?

De stelligheid waarmee wij op 25 april berichtten dat Jan Kees de Jager in Brussel met zijn billen bloot moest en dat hij in zijn hemd zou komen te staan blijkt achteraf een behoorlijke inschattingsfout van ons te zijn. Wie had kunnen denken dat hij als een terriër zich zou vastbijten in een poging om een, voor Brussel aanvaardbare, begroting voor 2013 door de 2e Kamer goedgekeurd te krijgen? Wij gaven hem in ieder geval 0% kans….Meer lezen »

Hoogmoed komt voor de val

Al zolang de staatsschuldencrisis aan de gang is hamert de Nederlandse Minister van Financiën erop dat de overheidsfinanciën van de Europese lidstaten op orde moeten zijn. Tijdens de afwikkeling van de financiële hulpoperaties voor Griekenland, Ierland en Portugal maakte hij door zijn starre houding en arrogante opstelling weinig vrienden in de rest van Europa. Het oeroude gezegde: “Hoogmoed komt voor de val”, is op hem wel van toepassing want, ondanks dat hij er alles aan heeft gedaan om voor Nederland het begrotingstekort niet boven de 3% te laten uitstijgen, is het hem uiteindelijk door het afhaken van PVV niet gelukt. Inmiddels is het kabinet demissionair geworden en moet Jan Kees de Jager het nu met de oppositiepartijen eens worden over een begroting die uiterlijk 30 april bij de Europese Commissie moet worden ingediend….Meer lezen »

Europese dictatuur

Precies op het moment dat de onderhandelaars van de VVD en het CDA dachten dat ze er met de PVV waren uitgekomen, kwam Geert Wilders afgelopen zaterdag met de mededeling dat er geen akkoord zou komen. Volgens Wilders was er door de PVV fractie unaniem besloten dat zij zich niet konden verenigen met de voorgestelde bezuinigingen. Tijdens de persconferentie liet hij herhaaldelijk weten dat er voor de PVV twee héél belangrijke punten centraal staan als reden voor zijn afwijzing. Ten eerste, de financiële gevolgen voor de ouderen in de samenleving en ten tweede, zijn weerzin tegen de bemoeizucht en regelgeving uit Brussel. Hij vindt dat de AOW’ers niet mogen opdraaien voor de kosten van de frauderende Grieken en andere Europese landen die er een zooitje van hebben gemaakt….Meer lezen »

Wisten de banken van fraude?

Bij het aan de man brengen van de rentederivaten die woningcorporatie Vestia financieel aan de rand van de afgrond brachten moeten we ons afvragen welke rol de banken hierbij gespeeld hebben. Vestia is in ieder geval van plan om naar de rechter te stappen om aan te tonen dat de banken fout zaten bij het verkopen van deze producten aan een ‘eenvoudige corporatie’. Het Openbaar Ministerie verdenkt de voormalig financieel topman van Vestia, Marcel de V, van omkoping bij de verkoop van de contracten aan Vestia. Deze is in voorlopige hechtenis genomen. Een andere verdachte in deze zaak is Arjan G., een medewerker van FiFa-Finance in Laren…Meer lezen »

Speculeren en frauderen

De kwaliteit van bestuurders van geprivatiseerde overheidsoverheidsinstellingen in Nederland is, gezien de resultaten die zij behalen, beneden alle peil. Hierdoor wordt de doelstelling van de privatisering, nl. kostenbeheersing en kwaliteitsverbetering door efficiënter werken, lang niet gehaald. Of het nu gaat om het openbaar vervoer, onderwijsinstituten, zorginstellingen of woningcorporaties, steeds opnieuw worden we geconfronteerd met schrikbarend slechte resultaten. In november 2011 en 5 april 2012 schreven wij al over de nare gevolgen van de privatisering voor de burger, maar nu blijkt ook nog eens dat er voor miljoenen euro’s werd gefraudeerd….Meer lezen »

Afkicken van leenverslaving

Boele Staal, de voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), pleit ervoor dat bedrijven voor hun bedrijfskredieten naar alternatieve financieringen gaan zoeken. Hij vindt dat Nederlandse bedrijven moeten afkicken van hun verslaving aan bankleningen. Volgens Staal zijn bedrijven veel te afhankelijk geworden van bankkredieten. Hij vindt dit nodig omdat de banken door strengere kapitaals- en liquiditeitseisen minder speelruimte krijgen. “Geld wordt duurder en banken mogen minder risico lopen”, zegt de bestuurder. De heer Boele Staal mag dan voorzitter zijn van de Nederlandse Vereniging van Banken, maar zijn uitspraak laat zien dat hij van origine geen ‘echte’ bankier is…Meer lezen »

Marc Faber

De Zwitserse belegger en investeringsanalist Marc Faber, bekend als Dr. Doom, waarschuwt de financiële markten ervoor dat het er in het komende decennium niet om zal gaan waar je als belegger het meeste geld aan kan verdienen maar zal het er vooral om gaan waar je het minste kan verliezen. Hij is de opsteller van het veel geciteerde “The Gloom, Boom & Doom Report”. Voor de komende 10 jaar houdt hij rekening met een massale vernietiging van rijkdom en welvaart. De monetaire financiering en het ingrijpen van de overheden in de schuldencrisis zal geen gezonde economische groei brengen. Hij verwacht een hoge inflatie als gevolg van de wijze waarop de monetaire financiering plaatsvindt….Meer lezen »

Gevolgen van privatiseren

De uit Amerika overgewaaide ‘ideologie’ om staatsbedrijven en publieke instellingen als commerciële bedrijven aan de markt te verkopen is inmiddels tot wereldgodsdienst verheven. “Privatiseren” wordt het genoemd. Zowat alles wat we vroeger “openbare nutsinstellingen” noemden is in handen gekomen van zakenmensen die met deze bedrijven veel geld willen gaan verdienen. De politiek verantwoordelijken voor deze massale ‘uitverkoop’ hebben de bevolking steeds met de hand op het hart verzekerd dat privatisering in het belang is van de burger omdat het allemaal veel efficiënter en goedkoper kan….Meer lezen »

Schadelijk voor bankiers en politici?

Een Amerikaanse rechter heeft bevolen dat topman Lloyd Blankfein van de Goldman Sachs bank opnieuw verhoord moet worden. Dit tot grote ergernis van de Amerikaanse overheid. Deze claimde dat verhoor tegen te kunnen houden omdat zij hem zelf achter gesloten deuren al hadden ondervraagd. De rechter bepaalde echter dat de overheid had moeten wachten tot na de aanklacht die tegen de Goldman Sachs bank is ingediend. Door hem vóór de aanklacht te ondervragen is deze ondervraging in feite een gesprek geweest en geen ondervraging. Het bevel van de rechtbank is potentieel schadelijk voor de Amerikaanse overheid….Meer lezen »

Uncategorized