Banken blokkeren economisch herstel | Gewoon-Nieuws.nl

0
Rate this post

Boele Staal

Boele Staal, de voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), pleit ervoor dat bedrijven voor hun bedrijfskredieten naar alternatieve financieringen gaan zoeken. Hij vindt dat Nederlandse bedrijven moeten afkicken van hun verslaving aan bankleningen. Volgens Staal zijn bedrijven veel te afhankelijk geworden van bankkredieten. Hij vindt dit nodig omdat de banken door strengere kapitaals- en liquiditeitseisen minder speelruimte krijgen. “Geld wordt duurder en banken mogen minder risico lopen”, zegt de bestuurder. De heer Boele Staal mag dan voorzitter zijn van de Nederlandse Vereniging van Banken, maar zijn uitspraak laat zien dat hij van origine geen ‘echte’ bankier is.

Van 1998 tot 2007 was hij was hij Commissaris van de Koningin in Utrecht en lid van de Eerste Kamer voor D66 (1991-1998). Hij begon zijn loopbaan bij de politie en na het doorlopen van allerlei functies werd hij in 1982 politiechef in Almere. Tijdens het uitvoeren van deze functie vond hij dat leden van de toenmalige Centrumpartij ontslagen moesten kunnen worden. In 1987 stopte hij zijn overheidsfunctie en stapte over naar het bedrijfsleven. Hij werd commercieel directeur van uitzendbureau ASB en later algemeen directeur van beveiligingsbedrijf Randon.

Drugsdealer

In hoeverre de uitspraak van Boele Staal de instemming heeft van de aangesloten bankiers is koffiedik kijken. Feit is dat de bankensector hiermee afstand neemt het standpunt van de vorige voorzitter, Piet Moerland. Deze zei dat de kerntaak van de banken gelegen is in het verlenen van financiële diensten. Natuurlijk zal Boele Staal het verlenen van financiële diensten nog wel als een taak van de banken zien maar niet meer als een kerntaak. Hij geeft te kennen dat banken nieuwe kerntaken hebben en dat is het eigen vermogen opkrikken en minder risico lopen. Precies op het moment dat het bedrijfsleven staat te springen om liquide middelen teneinde de economie weer vlot te kunnen trekken laat hij weten dat de banken niet bereid zijn om deze middelen beschikbaar te stellen. Ook in de particuliere sector geven de banken niet meer thuis. De huizenmarkt zit volkomen op slot omdat de banken in de meeste gevallen niet meer bereid zijn om hypothecaire leningen te verstrekken. De banken gedragen zich als een drugsdealer die de mensen eerst verslaafd maakt aan drugs en vervolgens niet meer levert om de prijzen ervan op te kunnen drijven. De opmerking van de heer Staal dat geld duurder is geworden is in tegenspraak met de zo goed als gratis 1000 miljard euro die de banken in december 2011 en februari 2012 mochten ophalen bij de Europese Centrale Bank. In plaats van dit geld te gebruiken voor het beschikbaar stellen van bedrijfskredieten om zodoende de economie weer los te trekken, zijn de banken opnieuw voor de verleiding bezweken om snel geld te verdienen en verkopen ze ondoorzichtige en zéér risicovolle derivaten aan de markt om maar zoveel mogelijk winst te kunnen opstrijken. De meest recente voorbeelden hiervan zijn woningcorporatie Vestia en de Amarantis Onderwijsgroep die tezamen meer dan 1,7 miljard euro verloren aan deze ingewikkelde en moeilijk te begrijpen derivaten rotzooi.

Uncategorized