Jan Kees de Jager moet met zijn billen bloot | Gewoon-Nieuws.nl

0
Rate this post

Al zolang de staatsschuldencrisis aan de gang is hamert de Nederlandse Minister van Financiën erop dat de overheidsfinanciën van de Europese lidstaten op orde moeten zijn. Tijdens de afwikkeling van de financiële hulpoperaties voor Griekenland, Ierland en Portugal maakte hij door zijn starre houding en arrogante opstelling weinig vrienden in de rest van Europa. Het oeroude gezegde: “Hoogmoed komt voor de val”, is op hem wel van toepassing want, ondanks dat hij er alles aan heeft gedaan om voor Nederland het begrotingstekort niet boven de 3% te laten uitstijgen, is het hem uiteindelijk door het afhaken van PVV niet gelukt. Inmiddels is het kabinet demissionair geworden en moet Jan Kees de Jager het nu met de oppositiepartijen eens worden over een begroting die uiterlijk 30 april bij de Europese Commissie moet worden ingediend. De overwegend linkse partijen voelen er echter weinig voor om het begrotingstekort exact op 3% te houden. Alleen D66 zou eventueel bereid zijn om de 3% als uitgangspunt te willen hanteren. De overige partijen schommelen zo’n beetje tussen de 3,5 en 4%. Jan Kees de Jager heeft dus nog 4 dagen de tijd om tot de conclusie te moeten komen dat het hem niet gaat lukken om met, een voor de Europese Commissie aanvaardbare begroting te komen. Dat hij tegenover de andere Europese lidstaten in zijn hemd komt te staan zal op voorhand duidelijk zijn. Hij was het tenslotte die, samen met Duitsland, er doorheen heeft gedrukt dat  bij een overschrijding van de begrotingstekorten er een automatisch sanctiesysteem in werking zou treden die miljarden aan boetes gaan kosten voor de overschrijdende landen. De meeste Europese landen hebben al lang geen triple A rating meer en hebben de grootste moeite om hun begrotingen op orde te krijgen. Spanje heeft al toestemming van de EU om voor het komende jaar een begrotingstekort van 5,3% te mogen hebben. Jan Kees de Jager was hier niet blij mee maar moest zich neerleggen bij dit besluit.

Bescheidenheid

In plaats van zo hoog van de toren te blazen had Jan Kees de Jager er beter aan gedaan als hij enige bescheidenheid had betracht en en op zijn minst een klein beetje begrip had getoond voor de financiële situatie waarin een aantal landen verkeren. Mede door  de gevolgen van de kredietcrisis die de banken hebben veroorzaakt zijn de overheidstekorten van de eurolanden dramatisch toegenomen en die kan je niet een twee drie wegwerken. Nu zitten alle eurolanden, mede dankzij de Jager, opgescheept met een monsterlijke regeling die voor iedere regering als een zwaard van Damocles boven het hoofd hangt. Natuurlijk moet er voor gezorgd worden dat begrotingen op orde komen, maar dat moet je wel een beetje tijd geven. De door de Jager zo gewenste automatische sancties zullen zich nu tegen hem zelf gaan keren en je kan er donder op zeggen dat hij in Brussel weinig begrip zal krijgen voor de nu ontstane situatie in Nederland. De poging van het kabinet Rutte om de burger te laten opdraaien voor het begrotingstekort door verhoging van de btw tarieven en accijnzen, eigen bijdrage voor medicijnen, afschaffen studiefinanciering enz. maar nauwelijks te willen snijden in de eigen overheidsuitgaven heeft er toe geleid dat de regering is gevallen.

Nu zal Jan Kees de Jager met zijn billen bloot moeten in Brussel en komt hij daar op een ongelofelijke wijze in zijn hemd te staan.

Waarin een klein land groot kan zijn.

Uncategorized