Griezelige ontwikkeling in Griekenland | Gewoon-Nieuws.nl

0
Rate this post

De vernederingen en bijkomende ontberingen die het Griekse volk moet ondergaan als gevolg van het moeten terugbetalen van de véél te hoge staatsschuld doen de Griekse samenleving op haar grondvesten schudden. De uitzichtloze situatie waarin zij verkeren drijft de Grieken in de handen van extreme groeperingen die handig inspelen op hun frustraties. Het aanwijzen en molesteren van groepen mensen als zondebokken en de belofte dat zij het Griekse volk hun waardigheid weer terug zullen geven, kunnen worden vergeleken  met de situatie zoals die was in de tijd dat Hitler in Duitsland aan de macht kwam. Swastika-achtige partijsymbolen en het brengen van de Hitlergroet door de leden van de Griekse partij “Gouden Dageraad”  laten aan duidelijkheid niets te wensen over. Het is voor het eerst in de geschiedenis van na de Tweede Wereldoorlog dat een neonazistische partij met overduidelijk fascistische symbolen en gedragingen, nu met 21 zetels in het parlement van een lidstaat van de Europese Unie is vertegenwoordigd.

Symbool van de Griekse neo nazistische partij “Gouden Dageraad”

NSDAP

Adolf Hitler, de leider van de Nationaal Socialistische Duitse Arbeiders Partij, kwam in januari 1933 aan de macht in Duitsland toen hij aangesteld werd als Rijkskanselier. Hitler streefde ernaar om de vernederingen, die het Duitse volk heeft moeten ondergaan als gevolg van de Vrede van Versailles (1919), welke een einde maakte aan de Eerste Wereldoorlog, ongedaan te maken. De absurde herstelbetalingen die Duitsland moest betalen aan de geallieerden voor de schade die geleden is waren zo hoog dat er terecht van een vernedering kon worden gesproken. De onvrede onder de Duitsers was heel groot en de wijze waarop Hitler inspeelde op deze onvrede bracht hem uiteindelijk aan de macht, zéér tegen de zin van de toenmalige Duitse Rijkspresident, Paul von Hindenburg. Binnen de kortste tijd lukte het Hitler zoveel volmachten te verkrijgen van het Duitse Parlement om ‘orde op zaken te stellen’ , dat hij per decreet kon regeren. In juli 1933 zette hij zijn politieke tegenstanders buitenspel door alle politieke partijen te verbieden, met uitzondering van zijn eigen NSDAP. Wat dit uiteindelijk voor desastreuze gevolgen heeft gehad voor de wereld is genoegzaam bekend.

Hardleers

Het ziet er  naar uit dat de politici en de financiële sector niets hebben geleerd van deze lugubere tijd. Vanaf de  Tweede Wereldoorlog tot nu toe roept iedere politieker dat zoiets nooit meer mag gebeuren en trachten zij iedere vorm van fascisme tegen te gaan door het verbieden van samenkomsten en het buiten de wet plaatsen van fascistische partijen. We hebben uit de geschiedenisboeken geleerd dat het opleggen van enorme schuldbetalingen door de geallieerden aan de Duitsers voor de geleden schade, de reden was dat het zover kon komen dat een figuur als Adolf Hitler aan de macht kon komen. Door de halsstarrige houding van de Europese Centrale Bank, de Europese Unie en het Internationale Monetaire Fonds is aan de Grieken een levenswijze opgelegd die vergelijkbaar is met de armoede waarin het Duitse volk in 1933 verkeerde. Ten koste van alles wil men Griekenland binnen de europortemonnee houden om controle uit te oefenen op de betalingen zodat zeker kan worden gesteld dat de schulden zullen worden terugbetaald. Dat dit ten koste gaat van een compleet volk die er niet eens zelf voor verantwoordelijk is, maar door hun eigen politici in deze hopeloze situatie zijn gemanoeuvreerd, deert hen kennelijk niet.

 Geen toeval

Dat de politici en de financiële sector er zelf voor verantwoordelijk zijn dat het met Griekenland zover kon komen doet het vermoeden rijzen dat dit kennelijk met opzet is gebeurd. De geschiedenis leert dat alle grote beurscrashes en oorlogen bewust zijn veroorzaakt door een klein aantal zéér machtige personen en partijen die hieraan astronomische bedragen hebben verdiend. Het is onmogelijk dat de ‘onhoudbare’ Griekse schulden pas ontdekt zijn toen het al te laat was. De geldschieters hebben steeds vóóraan gestaan om zich aan te prijzen als de Griekse politici weer eens een zooi euro’s wilden lenen. Door de enorme bezuinigingen die momenteel overal in Europa moeten plaatsvinden en de bijkomende onvrede onder de bevolking doen het ergste vrezen voor de toekomst. Er wordt een voedingsbodem gecreëerd waarop extremistische groeperingen kunnen groeien en er zijn zelfs al analisten die hun vrees hebben uitgesproken voor mogelijke oorlogen.

Het is de hoogste tijd dat de mensheid wakker wordt zodat er, goedschiks of  kwaadschiks, een einde kan worden gemaakt aan de overheersing van een klasse die met hun enorme kapitalen de wereld naar eigen willekeur kunnen manipuleren.

Uncategorized