juni, 2012 | Gewoon-Nieuws.nl

0
Rate this post

Merkel en Rutte op de knieën

De van de Goldman Sachs bank afkomstige Italiaanse premier, Mario Monti, heeft de Duitse bondskanselier Angela Merkel en de Nederlandse premier Rutte op de knieën gedwongen. Zij moesten akkoord gaan met een regeling die de in problemen verkerende Italiaanse en Spaanse banken van liquide middelen gaat voorzien zonder dat dit op de staatsbegrotingen van Italië en Spanje gaat drukken. Nu waren de leiders van de Noordelijke eurolanden eigenlijk al schoorvoetend akkoord met dit plan maar er moest eerst nog flink onderhandeld worden over hoe alles in het werk zou gaan bij het groeipact en een zgn. bankenunie. Maar hier strooide Mario Monti roet in het eten door samen met de Franse President Hollande en de Spaanse Premier Rajoy te weigeren in te stemmen met het groeipact in zijn geheel. Eerst directe hulp voor voor de Spaanse en Italiaanse banken nu, en later spreken we wel verder over hoe dit afgewikkeld gaat worden….Meer lezen »

Moord op 37 gehandicapten

Tussen juni 1952 en januari 1954 zijn, in het Rooms katholieke gesticht Sint Joseph in het Limburgse Heel, waarschijnlijk 37 minderjarige gehandicapte jongens om het leven gebracht. Dit heeft het Openbaar Ministerie in Roermond vandaag bekend gemaakt. Bij de dood van de kinderen zouden de broeder die de kinderen verzorgde, de instellingsarts en de leiding van het gesticht betrokken zijn geweest. Het was broeder Andreas die, zoals hij omschreef in zijn memoires, handelde met toestemming van zijn oversten en verklaarde “hier nooit spijt van te hebben gehad”. De moorden werden verdoezeld door het afgeven van valse overlijdensaktes, waarin stond vermeld dat de kinderen een natuurlijke dood waren gestorven….Meer lezen »

Weldoeners of afpersers?

Bankiers van over de hele wereld presenteren zich maar al te graag als weldoeners van de mensheid. De baas van de Goldman Sachs bank, Lloyd Blankfein, verklaarde onlangs: “Wij doen het werk van God”. Door het beschikbaar stellen van enorme hoeveelheden geld in de vorm van leningen stellen zij particulieren, bedrijven en overheden in staat om economische activiteiten te ontwikkelen waardoor welvaartsgroei mogelijk wordt gemaakt. De enige inspanning die de banken hiervoor moeten leveren is het invoeren van de leenbedragen en de gegevens van de lener in hun computers en ziedaar, het nieuwe geld is gecreëerd! Verder vullen zij in hun onderliggende administratie de onderpanden in die de lener moet afstaan aan de banken als borgstelling voor de terugbetalingen.In tegenstelling tot de uitgeleende ‘virtuele’ bedragen vertegenwoordigen de onderpanden zaken of goederen met werkelijke en reële waarde zoals goud, kunstcollecties, gebouwen of zelfs complete bedrijven….Meer lezen »

Land identificatie

In tegenstelling tot de euromunten hebben de eurobankbiljetten geen nationale zijde die aangeeft van welk land het biljet afkomstig is. Toch is wel degelijk te achterhalen welk land verantwoordelijk is voor de uitgave van het biljet. De achterkant van ieder eurobiljet bevat namelijk een zgn. identificatiecode. Deze bestaat uit een letter en een serienummer. De letter identificeert het land die verantwoordelijk is voor de uitgifte van het biljet en een checksum van het serienummer bepaalt of het biljet echt is of vals. De burger is geneigd te veronderstellen dat een euro op de financiële markten evenveel waard is, ongeacht waar hij vandaan komt. Momenteel is dit ook zo maar nu er een aantal landen financieel in grote problemen verkeren en er al openlijk gesproken wordt over landen die eventueel de eurozone zouden moeten verlaten lijkt het niet meer zo vanzelfsprekend dat alle euro’s evenveel waard zijn….Meer lezen »

Frauderende bestuurders

Zo langzamerhand begint het erop te lijken dat Nederland, sinds de privatisering van overheidsinstellingen, wordt gerund door criminele organisaties. Het bekend worden van gevallen van wanbeheer en frauduleus handelen door topbestuurders zijn aan de orde van de dag. Voorzitter Marc Calon van Aedes, de vereniging van woningcorporaties, wil dat er afspraken gemaakt worden om te voorkomen dat corporaties er een potje van maken. Want het lijkt wel of er geen woningcorporatie meer is waar geen smet aan kleeft. Frauderende bestuurders, slordig met de kas omgaan en toezichthouders die niet ingrepen zijn zaken die de afgelopen jaren in grote aantallen zijn voorgekomen….Meer lezen »

Aan benen vastgebonden

De Nederlandse Anna Idzerda heeft het zo’n beetje tot haar levenstaak gemaakt om verwaarloosde en mishandelde Spaanse paarden te redden. Anna woont al ruim 10 jaar in Mijas-Costa, een populaire badplaats aan de Costa de Sol. Sinds ongeveer een jaar of vier is zij de strijd aangegaan met paardenbezitters die hun dieren ernstig verwaarloosd op veldjes en in de campo hebben staan. Het zijn vooral de zigeuners die het niet zo nauw nemen met het welzijn van hun dieren. In eerste instantie had zij niets in de gaten en genoot er telkens van als zij de paarden in de natuur zag staan. Het was Anna vanuit de verte al wel opgevallen dat de paarden, iedere dag als ze passeerde, steeds op dezelfde plek stonden. Dit vond zij vreemd omdat paarden van nature grazen en altijd op zoek zijn naar voedsel. Op een gegeven moment kon zij haar nieuwsgierigheid niet bedwingen, stopte haar auto en ging de paarden van dichtbij bekijken….Meer lezen »

Financiële ‘bazooka’ niet genoeg

De 100 miljard euro die beschikbaar is gesteld door het Europese noodfonds om de Spaanse banken te redden van de ondergang hebben niet het beoogde effect bereikt. Na een korte opleving op de internationale beurzen sloeg de twijfel weer toe en moesten de financiële instellingen wederom met grote verliezen de dag afsluiten. Na het bekend worden van de noodhulp voor de Spaanse bankensector daalde de rente op Spaanse staatsobligaties tot rond de 6%. Vandaag echter liep de rente over 10 jarige leningen weer op naar 6,6%. Ook de rente op Italiaans staatspapier steeg weer tot ruim boven de 6%. Mocht Spanje de volledige 100 miljard opnemen om hun aangeslagen banken te redden dan stijgt de Spaanse staatsschuld van 81% van het BBP (Bruto Binnenlands Product) naar 90%. Het wrange van deze situatie is het feit dat het niet de eigen overheidsuitgaven zijn die de Spaanse schulden aanmerkelijk doen oplopen, maar de hopeloze situatie waarin de banken verkeren. Wat dat betreft hebben de banken de Spaanse overheid volkomen in de tang omdat zij, als ze niet gered worden, Spanje in een financiële chaos zullen storten die voor de hele Europese Unie catastrofale gevolgen zal hebben. Aan de andere kant moet afgevraagd worden of die 100 miljard euro wel genoeg is om de Spaanse banken te kunnen redden van de ondergang….Meer lezen »

Eurobonds

Duitsland en Nederland zijn fel gekant tegen de invoering van Eurobonds. Bij de invoering ervan zouden deze twee landen namelijk direct geconfronteerd worden met hogere rentelasten over hun staatsschulden. Politiek is dit niet te verkopen omdat de belastingbetaler moet opdraaien voor die hogere rente. Het is wel zo dat de landen die nu in de problemen zitten aanzienlijk minder rentekosten zullen hebben omdat de rente die zij moeten betalen over hun schulden door de invoering van Eurobonds flink zal dalen. Duitsland en Nederland voelen hier echter niets voor. Omdat er toch iets zal moeten gebeuren heeft Duitsland een variant bedacht die in de plaats van Eurobonds zou moeten komen. Zij willen alle schulden van een land boven de 60% BNP (Bruto Nationaal Product) via een door de Duitsers gecontroleerd fonds laten lopen. Het is wel zo dat de landen die hieraan mee willen doen hun financiële reserves en ook hun goudvoorraden als onderpand aan Duitsland moeten overdragen. …Meer lezen »

Volwassen sport

Het skateboarden is ontstaan eind jaren 60 van de vorige eeuw. Het waren de surfers die wilden surfen op het land en ontwikkelden het skateboard. De eerste skateboards waren surfboards waaronder rolschaatswielen werden gemonteerd. De discipline bestond in het begin enkel uit rijden, slippen en een paar eenvoudige figuren (tricks) zoals de “wheelie” of over hindernissen springen waarbij de plank eronderdoor ging. Er konden geen kickturns gemaakt worden omdat het deck geen tail (nose) had. Aanvankelijk waren de boards lang en smal maar al snel werden er verschillende stijlen ontwikkeld met voor iedere stijl aparte boards. Er kwamen bredere boards voor de verticale disciplines en smallere voor de slalom en freestyle. Zo kreeg een typisch freestyle board steeds meer nose en lichtere trucks zoals de magnesium Tracker en steeds kleinere en hardere wielen. Inmiddels is skateboarden uitgegroeid tot een volwassen sport met specifieke hindernissen en disciplines en heuse kampioenschappen….Meer lezen »

Prominenten spreken

Nu steeds meer politieke en economische prominenten openlijk hun twijfels uitspreken over het voortbestaan van de euro lijkt de toekomst voor de euro onzekerder dan ooit. Gisteravond zei financieel journalist Mathijs Bouman in het programma Knevel & Van den Brink dat, als je op vakantie gaat naar Griekenland, je het best maar wat extra euro’s in cash kan meenemen voor het geval de Griekse pinautomaten het zouden laten afweten. Hij zei: “Als ik naar Griekenland op vakantie zou gaan zou ik er niet op durven gokken dat je op elk moment van de dag naar een pinautomaat kan lopen om geld op te nemen. Dit geldt volgens hem, als je héél voorzichtig wilt zijn, ook voor Spanje, hoewel hij de kans hierop zeer gering acht omdat de situatie in Spanje wezenlijk verschilt met die van Griekenland….Meer lezen »

Uncategorized