Waar bemoeit Gerrit Zalm zich mee? | Gewoon-Nieuws.nl

0
Rate this post

gerrit-zalm1-1024x682-7591345Gerrit Zalm vindt dat alle huizenbezitters verplicht hun hypotheek moeten gaan aflossen. Doen zij dit niet dan verspelen zij hiermee het recht op de “hypotheek rente aftrek”. Had Gerrit dit geopperd toen hij nog Minister van Financiën was (1994-2002, 2003-2007) dan had hij recht van spreken gehad. Nu hij CEO is van de ABN-AMRO en als zodanig een “belanghebbende“, zou hij er beter aan doen om zijn grote mond te houden. Hij heeft inmiddels genoeg bewezen gezwicht te zijn voor het ‘grote geld’ en heeft als zodanig zijn aanzien bij het Nederlandse volk voorgoed verloren.

Partij van de Arbeid

Aanvankelijk begon Zalm zijn politieke carrière in 1973 als socialist bij de PvdA als afdelingsvoorzitter in Enkhuizen. Hij bekleedde in die tijd een aantal functies bij het Ministerie van Economische Zaken en werd er in 1983 plaatsvervangend directeur Algemene Economische Politiek. In 1984 stapte hij over van de PvdA naar ‘aartsvijand’ VVD en werd voor deze partij Minister van Financiën in 1994. In deze hoedanigheid heeft hij het hele traject geleid bij de overgang van de gulden naar de euro, waarvan achteraf is gebleken dat hij de gulden 10% te goedkoop heeft ‘verkocht’ aan de Europese Centrale Bank. Toen is hij bezweken onder de druk van, met name de Duitsers, die van hem eisten dat Nederland ruim fl. 2,20 voor één euro moest betalen in plaats van de reële waarde die fl. 2,00 zou moeten zijn. Duitsland dreigde de invoering van de euro te blokkeren als Nederland hiermee niet akkoord ging. Er waren best wel argumenten die pleitten voor het standpunt van de Duitsers, maar er waren ook evenveel argumenten tegen het Duitse standpunt in te brengen. Hun dreigement om de invoering van de euro te blokkeren hadden ze echter nooit waar kunnen maken als Zalm voet bij stuk had gehouden. Als ‘beloning’ voor zijn capitulatie mocht Nederland de eerste president van de Europese Centrale Bank leveren in de persoon van Wim Duisenberg. Het gevolg hiervan was wel (en is nog steeds) dat de Nederlander in één klap 10% armer werd en tot op de dag van vandaag 10% teveel moet betalen voor zijn euro.

Dirk Scheringa Bank

In de tijd dat Gerrit Zalm financieel directeur was bij de Dirk Scheringa Bank (DSB) wist hij van de malversaties af die deze bank pleegde om spaarders te misleiden. Onder zijn leiding werd over 2007 een misleidende jaarrekening opgesteld en deze werd pas in maart 2009 gepubliceerd. Volgens de wet moest de jaarrekening echter twee maanden en acht dagen na het opstellen ervan naar buiten worden gebracht. De publicatie zou dus in juni 2008 moeten zijn geweest. Het vermoeden bestaat dat Gerrit niet wilde dat hij  aansprakelijk kon worden gesteld voor publicatie van een misleidende jaarrekening. Ook wist hij van de ‘criminele’ verkooptechnieken af die de DSB hanteerde bij het aan de man brengen van hun financiële producten. Desondanks verdedigde hij toentertijd in een uitzending van Pauw & Witteman met hand en tand de werkwijze van de DSB Groep.

ABN-AMRO

Nu Gerrit Zalm inmiddels van een sjoemelend, provinciaals bankiertje een ‘echte’ bankier is geworden van een heuse bank, verwacht hij automatisch weer het respect en waardering te ontvangen, welke volgens hem hoort bij een ‘grote’ bankier. Daarom denkt hij in de positie te verkeren dat hij zich weer kan bemoeien met de regelgeving in Nederland. Wij raden Gerrit Zalm echter aan om zich toch vooral koest te houden. De bevolking van Nederland, maar ook die van de overige eurolanden zijn de arrogante houding en het criminele gedrag van de bankiers méér dan zat en ongetwijfeld zal er een moment komen dat er met deze ‘heren’ afgerekend zal gaan worden. Of ze dan nog zo hoog van de toren zullen blazen moet worden betwijfeld.

Toegevoegd maandag 16 juli

Vandaag in Elsevier.nl een bericht dat Gerrit Zalm boter op zijn hoofd heeft;

Gerrit Zalm, de bestuursvoorzitter van ABN AMRO, zei in het Algemeen Dagblad dat alle huizenbezitters hun hypotheek moeten aflossen: niet alleen starters, zoals de gelegenheidscoalitie in het voorjaar besloot, maar ook bestaande gevallen. Vooral aflossingsvrije hypotheken zijn hem een doorn in het oog.

Die opmerking is gratuit. Terwijl Zalm zijn uitspraken doet, gaat zijn bank gewoon door met de verkoop van deze financiële producten, waarbij huizenkopers dertig jaar lang maximale hypotheekrenteaftrek in het vooruitzicht wordt gesteld. Een principieel man zou de verkoop daarvan meteen verbieden.

Tot zover Elsevier.nl

Uncategorized