EU-parlementsvoorzitter leest Nederlanders de les | Gewoon-Nieuws.nl

0
Rate this post

Martin Schulz, de voorzitter van het Europese parlement ergert zich aan het feit dat Nederlanders minachting hebben voor het Europees Parlement. Hij vindt dat Nederlanders ‘een bekrompen kijk op de wereld’ hebben. Hij zegt: “Het probleem van de Nederlanders is dat ze lijden aan navelstaarderij. De eigen navel als middelpunt”. Zijn mening baseert hij op de Nederlandse tv-journaals. Die zouden vooral aandacht besteden aan nationale relletjes. “Dat dedain voor het Europees Parlement is een typisch Nederlands verschijnsel. In andere landen worden we zeer gewaardeerd”, aldus Schulz. Verder is hij het niet eens met de woorden van staatssecretaris Ben Knapen van Europese Zaken, die zegt dat het Europees Parlement burgers niet vertegenwoordigt. “Wat een onzin! Hoe heet die man, Knapen?”

Vorige maand nog baarde mijnheer Schulz veel opzien omdat hij, geflankeerd door twee Arabische prominenten, voor de camera’s van de wereldpers, openlijk de kant koos van boze moslims over de film “Innocence of Muslims” en  hij niet of onvoldoende opkwam voor de vrijheid van meningsuiting.

Parlement zonder macht

Dat de voorzitter zich laatdunkend uitlaat over een Nederlandse staatssecretaris zegt meer over het staargedrag naar zijn zijn eigen Duitse navel. Wat Ben Knapen bedoelt te zeggen is dat de 754 Europarlementariërs weliswaar 754 zetels in het Europees Parlement bezetten, maar feitelijk geen enkele parlementaire macht hebben. Het ontbreken van deze machtsfactor is genoegzaam bekend bij Martin Schulz en waarschijnlijk is hij uit onmacht hierover zo gefrustreerd. Een democratie  kan alléén maar optimaal functioneren als parlementariërs de bevoegdheid hebben om een gekozen regering naar huis te kunnen sturen als deze het  niet goed doet. Ten eerste is de Europese regering niet gekozen maar benoemd en ten tweede heeft  het Europarlement niet de bevoegdheid om deze benoemde ‘regering’ door een motie van wantrouwen of anderszins weg te sturen. Het is niet voor niets dat gesproken wordt over een Europese Commissie en niet over een Europese Regering. In feite is de Europese Commissie een dictatoriaal wangedrocht die samen met de Europese regeringen kunnen doen en laten wat ze willen zonder dat zij Europese parlementaire verantwoording hoeven af te leggen. In de praktijk bestaat het Europese Parlement uit 754 zorgvuldig geselecteerde jaknikkende robots die af en toe voor de uiterlijke schijn wel eens een keer nee tegen iets mogen zeggen maar voor de rest alles moeten slikken wat de Europese Commissie op hun bordje deponeert.

Te kort door de bocht

Hier ligt nu juist de reden waarom de Nederlanders minachtend denken en spreken over het Europees Parlement en gaat Martin Schulz met zijn opmerkingen te kort door de bocht. Nederland is in het verleden altijd een groot voorstander geweest voor Europese eenwording en heeft alle initiatieven hiervoor steeds met veel enthousiasme ondersteund. Alleen zijn Nederlanders niet achterlijk. Als iets goed is dan is het goed, maar als dit niet het geval is dan zijn Nederlanders de eersten die dwars gaan liggen en wordt het een lastig en opstandig volkje. Dat de Nederlandse regering altijd het beste jongetje van de klas wilde zijn en onnodig steeds voorop liep bij de invoering van Europese regels wekte al snel een gevoel van irritatie bij de bevolking. De eerste echte tekenen van ontevredenheid over het functioneren van de Europese Unie werden pas zichtbaar toen in 2005 een referendum werd gehouden over de invoering van een Europese grondwet. Deze werd door de Nederlandse kiezer massaal afgewezen. Ook de Franse kiezer verklaarde zich een tegenstander. Het gesjoemel naderhand van de politici leidde ertoe dat achter de rug van de kiezer om deze grondwet zonder referendum alsnog door de strot van de bevolking werd gepropt middels het Verdrag van Lissabon in 2007. Toen in 2009 ook nog eens bleek dat tal van landen zich niet aan de begrotingsafspraken hadden gehouden en er door een aantal van hen op grote schaal en onverantwoorde wijze enorme schulden waren gemaakt, sloeg de ontevredenheid om in weerzin en minachting voor alles wat met Europa te maken had.

“Dit nu, mijnheer Schulz is de reden waarom Nederlanders momenteel de pest aan Europa hebben, en niet omdat zij bekrompen naar hun navel zitten te staren!”

Uncategorized