Ex-Bankier: Geldsysteem is piramidesysteem | Gewoon-Nieuws.nl

0
Rate this post

Vervolg op het artikel van 17 november: “Ex-bankier doet boekje open over het geldsysteem” waar aan ex-bankier en econoom Ad Broere een aantal vragen worden gesteld die in financiële- en politieke kringen als taboe worden ervaren.

satanisme1-1024x768-8779611

Huidig geldsysteem is een gelegaliseerd piramidesysteem

Vraag Normaal gezien is men er heel gauw bij om piramidesystemen te verbieden. Hoe kan het dat dit systeem zo diep geworteld zit in onze maatschappij terwijl bij gelijkaardige systemen meteen wordt ingegrepen?

Antwoord “Dat komt omdat dit systeem eigenlijk nooit begrepen is door mensen. Het zit zo ingewikkeld in elkaar dat de meeste mensen, als er over geld gesproken wordt, bij voorbaat al afhaken. Het systeem wordt ook zo gehanteerd dat er een groot aantal mensen zijn die kunnen profiteren van dit systeem. Dat zijn ook de beste verdedigers van het systeem. Het systeem zit zo in elkaar dat aan de top enorme bezitsvorming plaatsvindt en daaronder een laag is die de vette en minder vette kruimels meepikt. In die laag bevinden zich ook de meeste personen die er alles aan doen om dit systeem te handhaven. 

Vraag Wie zijn dat dan?

Antwoord Nou, ik noem geen namen maar het zijn mensen, grote ondernemers, bedrijven. Kijk, het echte vermogen heeft geen naam.             

Vraag Hoe kan het dat die personen, terwijl zij zo’n gigantische invloed hebben, letterlijk gezien in ieders leven, hoe kan het dat wij deze personen niet kennen?

Antwoord “Geld is macht en veel geld is veel macht. Dus als je veel geld hebt dan heb je ook alle mogelijkheden om een bescherming om je heen te creëren, waardoor je eigenlijk nooit  zichtbaar wordt. Anderen doen het werk wat zij willen dat er gedaan wordt. Het is een oligarchie. Een oligarchie betekent dat  het systeem door maar weinigen wordt beheerst. Ik zal niet te snel zijn om daar dan specifieke namen bij te gaan noemen want er zijn over de hele wereld een aantal families die daar inzitten”.

Vraag U hoeft geen specifieke persoon of leden van die families te noemen, maar misschien een familienaam?

Antwoord “Nee dat ga ik niet doen. Ik denk ook niet dat het essentieel is om dat te doen”.        

Vraag Koningin Beatrix laat zich altijd zien bij de Bilderberg conferenties. Wat is haar rol, en heeft ze überhaupt een rol in dit grote gebeuren met deze families en dergelijke?

Antwoord “Dat is mij volstrekt onduidelijk, ik heb nooit verslagen gelezen van de Bilderberg bijeenkomsten. Ik weet dat ze er naar toe gaat en ik weet ook van mensen die daar iets over hebben gezegd aan journalisten, dat er een binnenste cirkel is binnen de Bilderberg beweging en een buitenste cirkel en dat die buitenste cirkel enkel maar gefragmenteerd op de hoogte is. De binnenste cirkel heeft het totale overzicht. Maar wie deel uitmaken van die  binnenste en buitenste cirkel dat weet ik niet.

Vraag Is een bank machtiger dan een overheid?

Antwoord “Nou, een bank op zich is niet machtiger dan een overheid, maar het financiële stelsel is dominant aan de economie en ook aan de overheid. Dit blijkt nu steeds meer aan wat er gebeurt in Europa. De Europese Commissie, het IMF en de ECB treden sturend op naar de overheden toe. Politici zijn, door wat er in Griekenland is gebeurd, enorm bang gemaakt. We hebben kunnen zien dat men al bij voorbaat bezig is geweest met de weg vrij te maken voor de afschaffing van de hypotheekrenteaftrek, het versoberen van de uitkeringen, de pensioenleeftijd die omhooggaat. De hete adem van het IMF, de ECB en de Europese Commissie hijgt in de nek van de Nederlandse overheid.

Vraag De crisis, is die kunstmatig of is het een neveneffect van een een mislukt project?

Antwoord “Ik denk niet dat het een mislukt project is. Ik denk dat de eurocraten nog steeds op koers zitten met hun plannen. Er wordt gesproken over het faillissement van Griekenland, maar dat gaat niet failliet. Griekenland wordt onder een enorm strak regiem gezet. Het is zonder meer draconisch te noemen wat er met de Grieken wordt gedaan en ik verbaas me erover dat wij dit in Europa allemaal maar laten gebeuren.

Vraag Waarom denkt u dat de banken telkens buiten schot blijven, want het blijkt steeds duidelijker dat de grote boosdoeners de banken zijn die dit financiële systeem blijven ondersteunen?

Antwoord “Omdat het financiële stelsel de belangen van de groep aan de top dient en die groep aan de top heeft een enorme invloed binnen instellingen als het IMF, de FED en de ECB. Vanwege die invloed doen deze instituten datgene wat bevolen wordt door de top van de piramide.

Vraag U noemde daarnet enkele van de grote spelers, wereldbanken als het IMF, ECB, FED en zo, maar eentje die nieuw was voor mij maar eigenlijk belangrijker dan al degene die u genoemd heeft is de BIS-bank als ik het goed begrijp?

Antwoord “De BIS-bank (Bank of International Settlement) is in de jaren 30 van de vorige eeuw ontstaan en dat is een product geweest van bankiers, diplomaten en bedrijfsleven. Deze is opgezet als een transferinstituut voor de afbetaling van de oorlogsschulden van Duitsland aan de geallieerden uit de Eerste Wereldoorlog, maar het heeft zich steeds  meer ontwikkeld tot een centrum van internationale transacties. Het is de spin in het web geworden. De BIS-bank heeft het op de een of andere manier altijd klaargespeeld om zo goed als onzichtbaar buiten de media-aandacht te blijven. Na de Tweede Wereldoorlog zijn er stemmen opgegaan om de BIS-bank op te heffen, vanwege het besmette verleden, maar dat is niet gelukt. Ik heb in mijn boek “Ending The Global Casino” uitvoerig geschreven over de BIS-bank. De rol van de BIS bank in de Tweede Wereldoorlog is een heel bedenkelijke geweest. Bijvoorbeeld de handel tussen de nazi’s en de zogenaamde vrije landen. Zweden en de nazi’s deden zaken via de BIS-bank. Texanen leverden hun olie aan de nazi’s via de BIS-bank. De BIS-bank is na de oorlog blijven bestaan en heeft zich steeds meer ontwikkeld als De bank van de centrale banken, waaraan op dit moment ongeveer 50 centrale banken deelnemen. Het is momenteel zonder meer de spin in het web.

Vraag: De families waar we het over gehad hebben, het zijn een 12-tal families die ik ken in de context van de “Illuminatie”. Is dat hetzelfde?

Antwoord: “Joseph P. Farrel heeft een boek geschreven met de titel “Babylon’s Banksters” waarin hij op een hele goeie manier duidelijk maakt dat er een aanwijsbare samenhang is tussen energie en geld. Dat de beheersing van het geld en het vermogen om geld te kunnen scheppen heel belangrijk is om de mens ‘eronder’ te houden. Waarom zouden ze dat doen? Er zijn verschillende schrijvers geweest die daar over  hebben geschreven. Wat de reden kan zijn en waarom een kleine groep de rest van de mensheid als een soort van vee willen houden is onduidelijk. Voor mijn gevoel heeft dat een spirituele achtergrond, die in deze context even moeilijk uit te leggen is. Maar ik geloof wel dat er een duidelijke spirituele basis zit in de manier waarop die groep handelt.

Vraag: Spiritueel, kan ik daar ook onder begrijpen satanisch of zo?

Antwoord: “Satanisch, Luciferisch, noem het hoe je het noemen wil, maar in ieder geval er is dus een kwestie van hoe kijk je tegen leven, tegen mens en tegen ontwikkeling aan. Als je je voorstelt hoe wij koeien houden, kun je met een beetje fantasie ook voorstellen dat er ‘mensen’ zijn die tegen ons aankijken als koeien.

Vraag: Wat zou je kunnen aanreiken aan mensen, wat ze kunnen inpassen in hun leven, om te kunnen zien: “Dit is het systeem waarin we leven”?

Antwoord: “Kijk naar wat er dit moment aan het gebeuren is. Dat we een Europees Stabiliteits Mechanisme gaan krijgen en als je het verdrag gaat lezen, je erachter komt dat het een volkomen ondemocratisch instituut is. Het heeft verregaande financiële bevoegdheden over de eurolanden heen en de bevoegdheid om die eurolanden te sturen in hun begroting. Hoeveel ze moeten afdragen aan het fonds, en wat er met dat fonds wordt gedaan is iets waar wij als gewone burgers absoluut geen zeggenschap over gaan krijgen. Als dat ESM op een gegeven moment gaat besluiten om banken te gaan helpen dan hebben we daar geen enkele invloed op. Dus kijk naar wat er gebeurt, zie dus dat er een instituut komt en daarnaast nog een keer een verdrag waarin over ons hoofd heen, landen en onze politici gedwongen worden in een manier van begroten waarin gewoon geen zeggenschap meer zit voor de landen zelf, maar waar het centraal geregeld wordt. En nog wel door niet democratisch gekozen mensen. De Europese Commissie bestaat uit niet democratisch gekozen personen. Ook het IMF en de ECB bestaat uit niet democratisch gekozen personen. Dan weet  je dus dat alles wat er momenteel in Europa gebeurt helemaal niets met democratie te maken heeft.  Je kan dan wel zeggen: “Het staat allemaal ver van me af en ik geloof niet in dictatuur en we moeten ons niet laten leiden door angst, maar het gebeurt wel! Ik vind het werkelijk verbijsterend dat zo weinig mensen zich er druk over maken. Zo van, het gebeurt allemaal wel maar het raakt ons niet, zoals wat er in Griekenland, Spanje en Portugal gebeurt ons niet raakt. Het vervelende is, dat het ons wel raakt. We gaan het merken. Een voorbeeld; in de Volkskrant staat een interview met Neelie Kroes, waarin Neelie Kroes heel veel zegt over de feitelijke agenda van Europa. Maar ze zegt ook: “We kunnen wel zonder Griekenland, als Griekenland wegvalt uit het eurogebied dan is dat lastig maar geen onoverkomelijke ramp”. Dáár wordt over gediscussieerd, dat wordt breed uitgemeten op TV in de programma’s en de kranten. Maar wat zij óók zegt in datzelfde interview is: “De kwestie van soevereiniteit, dat is een leuke discussie voor bij het haardvuur”.  Nou dan weet je genoeg, het is afgelopen met de nationale soevereiniteit. En wij reageren maar alsof het allemaal aan ons voorbijgaat. Dit stelsel wat zich met alle macht probeert te handhaven heeft, omdat het verkeert in een neergaande fase, als enige oplossing dictatuur. Die dictatuur wordt over ons allemaal uitgespreid. Ik spreek en hoor heel veel mensen die het echt wel anders zouden willen en er is ook wel inzicht dat het zo niet door kan gaan, maar we zijn als het ware verlamd in de energie van: “Hoe dan”? Je zou kunnen zeggen: “Misschien moet er  iets gebeuren waardoor de ‘knop’ massaal omgaat, of in ieder geval op zo’n schaal omgaat dat er een punt komt dat we zeggen: “En nu gaan we het anders doen”! Dit is geen tijd meer van nieuwe leiders of nieuwe systemen, maar een tijd van samen en een tijd van op basis van een ontwakend bewustzijn het nieuwe avontuur met elkaar  aangaan”! En dáár hoop ik op.

Uncategorized