Rutte moet terug naar onderhandelingstafel | Gewoon-Nieuws.nl

0
Rate this post

Premier Rutte lijkt zich af te vragen: “Mijn god waar ben ik aan begonnen”?

Wil het kabinet Rutte II niet vallen nog vóórdat het ook maar heeft kunnen beginnen dan moet Mark Rutte met hangende pootjes terug naar de onderhandelingstafel om samen met de Partij van de Arbeid het regeerakkoord dermate aan te passen dat de inmiddels furieuze achterban van de VVD weer enigszins tot bedaren kan worden gebracht. De aanvankelijke euforie en blijdschap over een snel bereikt regeerakkoord is omgeslagen naar een heuse opstand binnen de gelederen van de VVD. Tijdens de onderhandelingen met de PvdA moeten Rutte en zijn medeonderhandelaars hebben zitten slapen omdat zij akkoord zijn gegaan met een concessie naar de socialisten, waarvan zij de financiële en de daarmee gepaard gaande emotionele gevolgen zwaar hebben onderschat. Nou staat Rutte toch al niet bekend om zijn oplettendheid tijdens onderhandelingen. Het ligt nog vers in het geheugen dat hij in juli 2011 tijdens de besprekingen over Europese hulp aan Griekenland een bedrag noemde van 109 miljard euro, terwijl dit 159 miljard moest zijn. Nu Rutte akkoord is gegaan met een inkomensafhankelijke zorgpremie blijkt dat ongeveer 1,1 miljoen huishoudens getroffen worden door een onacceptabel hoge bijdrage in de zorgkosten en een afname in koopkracht van deze huishoudens tot wel 10%. Het begrip “inkomensafhankelijk” blijkt ook niet helemaal te kloppen omdat een bovengrens is vastgesteld van € 72.000,-. De grote groep veelverdieners van boven de € 72.000 blijft zodoende buiten schot waardoor de, door de socialisten zo gewenste, inkomensnivellering voor het grootste gedeelte in de schoenen van de middeninkomens wordt geschoven. De voorzitter van de PvdA, Hans Spekman wreef het de achterban van de VVD nog eens extra in en noemde de inkomensnivellering een “feest”. Het is bekend dat  Hans Spekman rooier is dan rood maar Diederik Samsom distantieerde zich van zijn  uitspraak om de prille verhouding met de VVD niet gelijk te verstoren.

Wouter Bos

Wouter Bos

Dat Rutte dit allemaal heeft laten gebeuren getuigt van een soort van laconiekheid waar de leden van zijn partij niet op zitten te wachten. Hij had echt beter op moeten letten, zeker ook omdat PvdA’er Wouter Bos als informateur aan de onderhandelingstafel zat. Bos is in het gewone leven partner van KPMG en in deze functie verantwoordelijk voor de adviespraktijk voor de publieke sector en de gezondheidszorg. Wouter Bos wist als geen ander wat de gevolgen voor de middeninkomens zouden zijn van deze inkomensafhankelijke zorgpremie, maar hield dit wijselijk voor zich. Zijn functie bij KPMG maakte Bos eigenlijk ongeschikt als informateur en onderhandelaar van de PvdA omdat zijn baan bij KPMG het risico van belangenverstrengeling teveel in zich zou dragen.

In strijd met EU-regels

André Rouvoet

Dat het formeren van dit kabinet ondoordacht snel is gedaan, blijkt ook uit het standpunt van de voorzitter van zorgverzekeraars, André Rouvoet, die de mening is toegedaan dat de Nederlandse plannen voor een inkomensafhankelijke zorgpremie in strijd zijn met Europese regels. Zorgverzekeraars zijn private ondernemers, waarvan de helft van hun inkomsten uit belastingen bestaan. Bij de invoering ervan in 2006 werd door de Europese autoriteiten verteld dat dit nog nét kon. In de plannen van de VVD en de PvdA zouden hun inkomsten echter voor 85% uit belastinggelden komen te bestaan en dat zou door Brussel kunnen worden gezien als staatssteun. “Ik zeg niet dat het zo is maar heb hierover gerede twijfels”, aldus Rouvoet. “Ik zou willen voorkomen dat we een heel ingewikkeld traject in gaan met het parlement, daar een jaar mee bezig zijn met veel gedoe over de inkomenspolitieke gevolgen en dan aan het eind van de rit ontdekken dat het Europees niet kan”, betoogt Rouvoet.

Prutswerk

Alles bij elkaar opgeteld kan gesteld worden dat de formatie van het tweede kabinet Rutte prutswerk is en loopt het kabinet de kans om al te sneuvelen vóórdat de ministers goed en wel begonnen zijn. Nu is het de achterban van de VVD die ziedend is over de uitkomsten van het regeerakkoord, maar straks is het de achterban van de PvdA die over de rooie gaat omdat deze ook nog wel een aantal ‘onvoorziene’ tegenslagen te verduren krijgt. De politieke standpunten van de VVD en PvdA liggen te ver uit elkaar om er een solide, voor iedereen acceptabel geheel van te kunnen maken, ook niet als ‘het elkaar gunnen’ als uitgangspunt wordt gebruikt. Rutte zal terug moeten naar de onderhandelingstafel om een deel van de buit die de PvdA zo “feestelijk” heeft binnengehaald weer terug te halen. Hoe dit zal gaan uitpakken en of dit in harmonie zal gaan zal de tijd leren.

Uncategorized