december, 2012 | Gewoon-Nieuws.nl

0
Rate this post

Geen apocalyps

Alle voorspellingen ten spijt dat de wereld zou vergaan op 21 december 2012, hebben we op 22 december moeten constateren dat de wereld gewoon is blijven doordraaien zoals ze dat al een paar miljard aan één stuk door doet. De cyclus van 26.000 jaar uit de Maya Kalender heeft niet geleid tot de ondergang van de aarde, en deze blijft dus voorlopig gewoon haar jaarlijkse rondjes om de zon vol maken….Meer lezen »

Italië

De Italiaanse staatsschuld is in oktober voor het eerst boven de 2000 miljard uitgestegen. Dit meldde de Italiaanse Centrale Bank. De niet democratisch gekozen Mario Monti, die sinds november 2011 aan de macht is, voert een strenge besparingspolitiek. Na Griekenland is Italië het land met de hoogste staatsschuld van de eurozone. Voor dit jaar wordt verwacht dat de Italiaanse staatsschuld 126% bedraagt van het BBP (Bruto Binnenlands Product). Bij de invoering van de euro is afgesproken dat de staatsschuld van de eurolanden niet meer mocht bedragen dan 60% van het BBP….Meer lezen »

Dictatoriaal monster

Het Democratie vernietigende Europese monster komt steeds dichterbij. De duimschroef voor de Europese bevolking wordt langzaam aangedraaid door politici en machthebbers uit de financiële wereld. De politiek en bankensector zijn twee handen op één buik, die samen hebben besloten dat de individuele Europese landen moeten opgaan in één Federaal Europa….Meer lezen »

Naleving code banken

De commissie die toeziet op de naleving van de Code Banken concludeerde dinsdag 11 december dat banken weliswaar hun gedrag hebben verbeterd, maar dat ze hun klanten daar nog niet van hebben weten te overtuigen. Volgens de evaluatiecommissie is het wel zo dat de klant steeds meer centraal komt te staan. Ook is het beloningsbeleid verbeterd en hebben ze het risicomanagement beter op orde. Door de banken wordt momenteel ingezien dat bonussen van bestuurders niet groter mogen zijn dan het vaste jaarsalaris. Wat betreft het risicomanagement wordt ingezien dat dit een taak is van iedere werknemer binnen de bank en niet alleen van de afdeling risicomanagement….Meer lezen »

Nieuw tijdperk of einde der tijden?

Naarmate 21 december 2012 dichterbij komt nemen ook het aantal artikelen over de Maya kalender toe. De reguliere media berichten er niet zo heel veel over, maar de berichtgeving op internet over deze datum groeit explosief. Volgens een aantal insiders voorspelt de Maya kalender het einde van een aards tijdperk. Boeken waarin de tijdperken van de Maya kalender worden uitgelegd, zoals de Tzolkin, de Haab en de Lange Telling, vliegen internationaal over de toonbank….Meer lezen »

Uncategorized