21 december 2012: Meest besproken dag aller tijden | Gewoon-Nieuws.nl

0
Rate this post

Naarmate 21 december 2012 dichterbij komt nemen ook het aantal artikelen over de Maya kalender toe. De reguliere media berichten er niet zo heel veel over, maar de berichtgeving op internet over deze datum groeit explosief.

Volgens insiders voorspelt de Maya kalender het einde van een aards tijdperk. Boeken waarin de tijdperken van de  Maya kalender worden uitgelegd, zoals de Tzolkin, de Haab en de Lange Telling, vliegen internationaal over de toonbank.

Drie belangrijkste kalenders

De Maya’s gebruikten drie kalenders als de belangrijkste. Voor historische doeleinden werd de Lange Telling gebruikt. De Haab werd als burgerlijke kalender gebruikt en de Tzolkin als religieuze kalender. Over de wijze waarop deze kalenders worden berekend gaan we hier verder niet op in. Het bevat teveel technische informatie die de ophef die er is over 21 december 2012 er niet bepaald duidelijker op maakt.

Er zijn veel verschillende theorieën over 21 december in omloop. Zo is er een niet gering aantal mensen die er heilig in geloven dat op deze datum de wereld zal vergaan. De NASA wordt overspoeld met e-mails die vragen bevatten over het naderende einde van de wereld. Astrobioloog David Morrison heeft in een artikel van de Daily Mail gezegd dat er postzakken vol mail binnenkomen van doodsbange mensen, waarvan een aantal zelfs zeggen dat ze zelfmoord willen plegen. De Amerikaanse overheid heeft een speciale webpagina in het leven geroepen waar, in simpele bewoordingen, wordt uitgelegd waarom de aarde op 21 december niet zal vergaan. Dat niet iedereen het met deze stelling eens blijkt uit een artikel op wetenschap.infonu.nl, welke melding maakt van een 10e planeet die op 21 december 2012 de aarde te dicht zal benaderen. Deze planeet zou op het ogenblik niet zichtbaar zijn omdat hij verscholen zit achter de planeet Jupiter.

Nostradamus

Nostradamus was een profeet en apotheker. Ook door hem zijn voorspellingen gedaan over 2012. Er wordt ook beweerd dat hij arts was, maar dit is niet zeker. Hij schreef zijn voorspellingen op in kwatrijnen, een soort rijmende verzen. Hoewel zijn voorspellingen vaak pas achteraf werden begrepen, zijn de voorspellingen nog steeds intrigerend. Verder zijn er voor het jaar 2012 voorspellingen gedaan door:

  • Maya’s
  • Hopi-Indianen
  • I Ching
  • Waarzeggers

Op 21 december 2012 staat de aarde op één lijn met de zon en het centrum van het melkwegstelsel. Het heeft te maken met een cyclus van 26.000 jaar. Zullen zonnestormen de aarde volledig uit balans brengen? Dergelijke zaken zijn niet ondenkbaar. Dit kan voor de aarde ernstige zonnestormen tot gevolg hebben. Zonnestormen zijn van invloed op de aarde. Er zou bijvoorbeeld een enorme fall-out kunnen ontstaan, waardoor elektriciteit wereldwijd uitvalt. Zonnestormen zijn niet nieuw. In 1859 werd de aarde ook overvallen door zonnestormen die de elektriciteit lam legde. Dat zou nu weer gebeuren, maar we zijn nu veel afhankelijker van elektriciteit dan in 1859. Vandaar dat de gevolgen veel groter zullen zijn, ook economisch. Een wetenschapper van de NASA heeft gewaarschuwd voor een elektrische fall-out op 22 en 23 december 2012 maar dat wordt elders binnen de NASA weer tegengesproken.

Bewustzijnsverruiming

Zoveel doemscenario’s als er zijn over 21 december 2012, net zoveel scenario’s zijn er die heel wat hoopgevender zijn. Een van de meest voorkomende is de voorspelling dat er een soort van bewustzijnsverruiming in de mens zal plaatsvinden. De mens is de afgelopen millennia vanuit zijn geestelijk bewustzijn steeds meer opgeschoven naar het materiële bewustzijn. Hierdoor raakte de mens steeds verder afgesneden van zijn goddelijke afkomst. Volgens deze voorspelling gaan we nu over in een ommekeer van dit proces, namelijk van materie naar geest. De mens gaat zich realiseren dat we niet afgescheiden zijn maar dat we één zijn. Dit zal grote gevolgen voor de wereldeconomie hebben. De mens zal veel meer begrip voor elkaar krijgen en er zullen grote verschuivingen gaan plaatsvinden op het gebied van materiële bezittingen. Het zwaartepunt in de verhoudingen van de zakenwereld tot de maatschappij zal spectaculair verschuiven naar de noden en levensbehoeften van de mens. De mens zal zijn ongebreidelde egoïsme, hebzucht en bezitsdrang verliezen en zal hiervoor in de plaats de opbrengsten uit economische activiteiten gebruiken om de kwaliteit van het leven van de mensheid te verbeteren.

Paus Benedictus

Wat 21 december 2012 voor de mens gaat betekenen is afwachten. Misschien gebeurt er wel helemaal niks. We zijn er nog 12 dagen van verwijderd. Het is wel opvallend dat een organisatie als de NASA en de Amerikaanse overheid internetactiviteiten zijn gestart om vragen hierover te beantwoorden. Nog opmerkelijker is het dat het Vaticaan, bij monde van de Paus, zich verplicht heeft gevoeld om speciaal over 21 december 2012 de uitspraak te doen dat de wereld niet zal vergaan op die dag. Dit terwijl het Vaticaan zich al eeuwen lang categorisch heeft onthouden van ook maar enig commentaar op dit soort al vaker gedane voorspellingen.

Uncategorized