Ivo Opstelten is niet meer van deze tijd | Gewoon-Nieuws.nl

0
Rate this post

ivo-opstelten22-2231948De Minister van Veiligheid en Justitie, Ivo Opstelten, slaat door in zijn pogingen om als gezagsdrager respect en ontzag af te dwingen. Telkens wanneer camera’s en microfoons  op hem gericht zijn gaat zijn gezicht in een ernstige plooi, schraapt hij  zijn keel, zet zijn basstem nog een octaaf lager en beantwoordt de vragen die hem gesteld worden met een heleboel uh’s tussen zijn zorgvuldig afgewogen, maar vaak nietszeggende woorden. Meestal kan hij het niet nalaten een ingestudeerd minzaam glimlachje rond zijn mondhoeken tevoorschijn te laten komen, hiermee aangevende dat de vraagsteller eigenlijk te dom is om hem, briljante  geest als hij is, lastig te vallen met onnozelheden.

Te hoge boetes

De nieuwe chef van de politie Zeeland West-Brabant, Hans Vissers, zegt in een interview met Omroep Brabant dat de hoogte van verkeersboetes in Nederland te ver zijn doorgeschoten. Vissers: “Ik merk dat onze collega’s echt aarzeling hebben en soms zelfs niet meer optreden, omdat ze vinden dat boetes van 200 tot 300 euro voor een verkeersovertreding veel te veel is. Agenten willen liever wat vaker schrijven voor kleinere boetes, dan in één keer dit soort klappen uitdelen. Ik denk dat we met de hoogte van de boetes echt zijn doorgeschoten”. Hij vindt het bijvoorbeeld van de zotte dat voor onnodig claxongebruik € 350,- betaald moet worden en voor onvoldoende afstand houden of parkeren op een invalidenplek  € 240,-. Agenten zouden grote moeite hebben om voor dit soort overtredingen met deze hoge sancties hun bonnenboekje tevoorschijn te halen. Minister Opstelten heeft dinsdag tijdens het vragenuurtje in de Tweede Kamer op de uitspraak van Hans Vissers gereageerd met de mededeling dat deze zijn boekje te buiten is gegaan. “Hij moet zich niet bemoeien met de hoogte van sancties, maar alleen met de uitvoering ervan”, aldus Opstelten. De reactie van de Minister is er een van een typisch arrogante regent die een ‘onderhorige’  een reprimande geeft over het feit dat deze terecht constateert dat er onvrede heerst onder zijn agenten en zij daardoor hun werk niet meer naar behoren willen uitvoeren. Opstelten had er beter aan gedaan de opmerkingen van zijn korpschef ter harte te nemen door,  in overleg met de korpsleiding en de Tweede Kamer, de boetes zodanig aan te passen dat zij voor de uitschrijvers ervan weer aanvaardbaar worden. De uitlating van de Minister is er nu echter een van: “Befehl ist Befehl”, dus je hebt maar gewoon, zonder commentaar, te doen wat ik zeg”. Deze mentaliteit hebben we in de geschiedenis al eens eerder meegemaakt en is evenals het standpunt van de Minister niet meer van deze tijd!

Uncategorized