Mogelijke samenwerking Jansen Steur en farmaceutische industrie | Gewoon-Nieuws.nl

0
Rate this post

Ernst Jansen Steur

Er duiken steeds meer aanwijzingen op dat de omstreden neuroloog Ernst Jansen Steur waarschijnlijk nauw heeft samengewerkt met de farmaceutische industrie. Mogelijk onjuiste wetenschappelijke publicaties van hem zouden er toe hebben bijgedragen dat medicijnen werden goedgekeurd. Veel nabestaanden van vroegere patiënten van Jansen Steur claimen dat hun familielid soms meerdere malen werd opgenomen. Deze opnames duurden meestal een week. Volgens letselschade-expert Yme Drost zijn van veel van die opnames geen dossiers meer terug te vinden. Nabestaanden zijn eenduidig in hun verhaal over die ziekenhuisopnames, aldus Drost: “Tijdens de opnames kregen patiënten veel medicijnen door Jansen Steur voorgeschreven. Tot op heden is onduidelijk wat voor medicijnen deze patiënten kregen. Veel nabestaanden geven aan dat hun familielid, kennelijk door de medicatie, alleen maar zieker werd.” Drost sluit niet uit dat daardoor ook patiënten zijn overleden, of dat hun dood erdoor bespoedigd is. Hoogleraar cognitieve neurologie Professor doctor Philip Scheltens sluit niet uit dat gegevens van patiënten bij wie door Jansen Steur een onjuiste diagnose is gesteld, zijn gebruikt voor zijn wetenschappelijke publicaties. Yme Drost ondersteunt de conclusie van professor Scheltens.

Jansen Steur verzon testresultaten

Als voorbeeld noemt Drost de publicatie “Cerebrospinal-fluid tau protein and aspartate aminotransferase in Parkinson’s..” , die vragen oproept. Deze publicatie spreekt over 115 patiënten met een MMSE-test score van 25 of minder. Drost: “Bekend is dat Jansen Steur de test-scores in veel gevallen gewoon verzon en dat de patiënten de test helemaal niet gemaakt hebben. Het zou maar zo kunnen dat van die publicatie, door toedoen  van Jansen Steur, helemaal niets klopt”.

Patiënten als proefkonijn

Letselschade-expert Yme Drost zegt verder sterke aanwijzingen te hebben dat de neuroloog zijn patiënten heeft gebruikt als proefkonijn. Hij beweert bewijzen te hebben gevonden dat patiënten van Jansen Steur meededen aan medicijnen trials, zonder dat zij daar iets vanaf wisten, laat staan dat zij daarvoor toestemming hebben gegeven. Drost zegt: “Ook hier zie je weer dat complete dossiers ontbreken. In één geval is alleen de kaft van het dossier er nog, met enkel de vermelding van het trialnummer van het medicijn en de naam van de patiënt daarop”. Op de website van Yme Drost pleit hij ervoor dat de rol van de farmaceutische industrie in de affaire Jansen Steur wordt onderzocht. Zo wil hij weten aan welke medicijntrials Jansen Steur meedeed, wat de financiële belangen van de artsen daarbij zijn en hoe de geldstromen lopen.

Vergelijking met nazi kampartsen

Gezien de werkwijze van de onder verschillende namen opererende neuroloog Ernst Jansen Steur, mag worden geconcludeerd dat een vergelijking kan worden getrokken met de kampartsen van de concentratiekampen ten tijde van nazi-Duitsland. Jansen Steur heeft jarenlang opzettelijk verkeerde diagnoses gesteld bij patiënten van ziektes als alzheimer en parkinson. Van tenminste één van deze patiënten is bekend dat zij zelfmoord heeft gepleegd nadat Jansen Steur ten onrechte had vastgesteld dat zij de ziekte van alzheimer had. Verder zijn er aanwijzingen dat onder zijn patiënten véél meer sterfgevallen plaatsvonden dan bij andere neurologen. Ook heeft hij bij tal van zijn overleden patiënten autopsie gedaan zonder dat hij hiervoor toestemming had gevraagd of gekregen van hun nabestaanden. Kennelijk wilde hij per se weten wat de uitwerking was van de medicijnen-trials  op het hersenweefsel van zijn patiënten. De vergelijking van Jansen Steur met de kampartsen van nazi-Duitsland  vindt zijn rechtvaardiging in het verloop van de Nürnbergprocessen. Toen is overduidelijk aangetoond dat de lugubere medische experimenten welke door de kampartsen zijn uitgevoerd het gevolg waren van het bestaan van niet geteste, maar wel geoctrooieerde preparaten die in het bezit waren van de farmaceutische reus “IGFarben” (BAYER, BASF, HOECHST). Tijdens die experimenten werden  deze preparaten op vaak gruwelijke wijze uitgetest op de gevangenen in de kampen Auschwitz, Sobibor-Treblinka en Bergen-Belsen.

Uncategorized