Nederland betrokken bij buitenrechtelijke executies | Gewoon-Nieuws.nl

0
Rate this post

De Koerdisch- Turkse zakenman met de Nederlandse nationaliteit, Ibrahim A. zegt betrokken te zijn geweest bij illegale wapensmokkel  ten behoeve van  het Nederlandse leger in Afghanistan. Tijdens zijn verblijf in Afghanistan als bouwondernemer is hij benaderd door de MIVD (Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst) met het verzoek om illegale wapens voor defensie Afghanistan binnen te smokkelen. Het was de bedoeling om met deze wapens mensen te executeren die verdacht werden van o.a. het beramen van een terreuraanslag in Amsterdam. Ibrahim A., die nauw betrokken was bij deze operatie, bevestigde tijdens een uitzending van Pauw en Witteman op 13 februari dat hij naderhand vernomen heeft dat  de verdachten met die wapens ook daadwerkelijk zijn doodgeschoten.

Nederlandse ambassade

Ibrahim A. was in 2005 van Nederland naar Afghanistan verhuisd om zaken te doen met o.a. oliemaatschappijen. Hij was hierin zeer succesvol en vertoefde al snel in de hoogste kringen. Tijdens een ontmoeting met de de Nederlandse ambassadeur kreeg hij het verzoek om zich in te spannen voor het leggen van contacten met de taliban, zodat deze betrokken zouden raken bij het overleg met de Afghaanse bevolking. Als wederdienst werd de toezegging gedaan dat hij opdrachten zou krijgen voor een aantal grote bouwprojecten. Ibrahim heeft zes ontmoetingen georganiseerd met talibankrijgers waarvan er vijf hebben plaatsgevonden in de Nederlandse ambassade in Kabul. Bij de  laatste ontmoeting moest Ibrahim A. halsoverkop het land verlaten omdat de afspraak op het allerlaatste moment zonder rede werd afgezegd door de Nederlandse ambassadeur. Omdat de talibanstrijders al in Kabul waren gearriveerd zou de weigering om hen te ontvangen een zekere dood voor Ibrahim A. hebben betekend, zodat deze ogenblikkelijk wegvluchtte uit Kabul, terwijl de talibanstrijders in afwachting van de ambassadeur thee dronken in de tuin van Ibrahim A. De opdrachten voor de bouwprojecten heeft hij daarna nooit meer gekregen. Later keerde de bouwondernemer terug in Afghanistan om bouwprojecten rechtstreeks met de Afghaanse autoriteiten te organiseren. Het was in die periode dat hij benaderd werd door de MIVD voor de wapensmokkel. De illegale wapens die gebruikt werden mochten niet traceerbaar zijn, zodat deze nooit in verband gebracht konden worden met de Nederlandse militaire missie in Afghanistan.

Kamervragen

SP-Kamerlid Harry van Bommel is van plan om de huidige Minister van Defensie, Jeanine Hennis-Plasschaert, ter verantwoording te roepen over deze executies. Nederland is fel tegen buitenrechtelijke executies, waarbij ook nog eens aangetekend moet worden dat deze buiten het mandaat vielen van de Verenigde Naties. Van Bommel wil een parlementair onderzoek afdwingen om zodoende de onderste steen boven te krijgen. Het kan volgens het SP-Kamerlid niet zo zijn dat iemand, alléén op verdenking van vermeend terrorisme, standrechtelijk door Nederlandse militairen kan worden geëxecuteerd.

Uncategorized