FED verkwanselde in honderd jaar 98% van dollarwaarde | Gewoon-Nieuws.nl

0
Rate this post

Bron: WantToKnow.nl

Goud en zilver terug als betaalmiddel in VS

Nou nou, het lijkt erop dat de tijden aan het veranderen zijn. Dit bericht van een ondermijning van de Amerikaanse dollars, nota bene door Amerikaanse staten, los van de Federale overheid, is daar een fantastisch voorbeeld van. Is dit het begin van een enorm domino-effect..? Nadat de staat Utah ermee was begonnen, is het zeer waarschijnlijk dat de staat Arizona de tweede staat in de VS zal worden, die goud en zilver als wettig betaalmiddel zal accepteren als voldoening van schulden en belastingbetalingen.

Amerikanen worden wakker

Het blijkt dat de Amerikanen nu zelf ook wakker worden en zien dat hun dollar niets meer voorstelt. De vraag is echter of dit hele verhaal niet weer een spel is van de ‘krachten achter de schermen’, die ook de FED in hun macht hebben. En met deze goedkeuring van een edelmetaal-betaalmiddel de onrust trachten in te tomen, die broeit onder de bevolking in de VS.

Desalniettemin stemden senatoren van de staat Arizona afgelopen donderdag in met wetsvoorstel SB1439, waarin bedrijven en overheden en overheidsinstellingen goud en zilver mogen accepteren als betaling. Daarbij -aldus deze wetgeving- dient het ‘betaalmiddel’ aan de volgende eisen te voldoen:

  • Wettig betaalmiddel dient te zijn goedgekeurd door het Congres in de staat (in dit geval dus Arizona)
  • Speciën (die dus goud of zilver bevatten) dienen te allen tijde door de Amerikaanse overheid te zijn uitgegeven.
  • Elk andere betaalmunt, dient te zijn goedgekeurd door een jury van competente wetshandhavers, die een uiteindelijke beslissing zullen nemen over de status van deze munt als wettig betaalmiddel. Tegen deze uitspraak is geen beroep mogelijk.

Op dit moment worden alle schulden en belastingen in de staat Arizona en in de rest van de VS betaald met óf dollars die als ‘Federal Reserve Notes’ te boek staan, wettig betaalmiddel, uitgegeven onder autorisatie van het Amerikaanse Congres, óf met munten die uitgegeven zijn door de U.S. Treasury, de Amerikaanse Munt. Maar van deze munten zijn er bijna geen (meer) die nog goud of zilver bevatten; het zijn vaak de speciale herdenkingsmunten die nog wel ‘waardevol’ zijn.

Grondwet VS

Hoewel in artikel 1, sectie 10 van de Amerikaanse Grondwet staat dat geen enkele Amerikaanse staat munten zal slaan, wordt in dezelfde paragraaf gestipuleerd dat geen enkele staat andere munten zal slaan, dan gouden of zilveren, als inlossing van de afbetaling van schulden. De senatoren die het wetsvoorstel hebben goedgekeurd, zijn van mening dat op basis van deze paragraaf, het gebruik van goud en zilver als betaalmiddel, binnen de Grondwet valt, zonder dat er sprake is van ‘het slaan van eigen munten’..

De wet maakt ook een uitzondering voor het belasten van het inwisselen van goud en zilver naar een andere valuta, en verklaart dat goud en zilver als wettig betaalmiddel nooit ‘het onderwerp mogen zijn van belastingheffing als bezit, anders dan geld’

De nieuwe wet

S.B. 1439 is vormgegeven naar het wetgeving zoals die in Utah inmiddels al van kracht is. Deze staat was zoals gezegd de eerste staat, die wetgeving van dit karakter aannam en tot wetgeving verhief. Ook andere staten zijn bezig met het invoeren van vergelijkbare stappen, die vooral worden ingegeven door de instabiliteit van de US-dollar, veroorzaakt door het monetaire beleid (lees: ongebreideld bijdrukken) van de FED. De FED is het stelsel van PRIVATE banken, die feitelijk het monopolie hebben op de Amerikaanse dollar. Als Amerikanen dollars willen maken, dienen ze hiertoe een verzoek in te dienen bij de FED, die deze dollars dan ‘ter beschikking stelt’ aan het Amerikaanse volk… De krankzinnigheid ten top natuurlijk, die ontstaan is in 1913.

Het zijn met name goud en zilver die hun waarde hebben gehouden tegenover de uiterst onstabiele Amerikaanse dollar, die oorspronkelijk ook was gebaseerd op een onderliggende goudwaarde. Het is zeer waarschijnlijk dat de FED deze goudvoorraad van de Amerikanen heeft ‘ontvreemd’, als genoegdoening voor de alsmaar oplopende ‘schuld’  van het Amerikaanse volk aan de FED, het stelsel van PRIVATE banken.

Vroeger stond er bijvoorbeeld op het Amerikaanse dollarbiljet dan ook keurig vermeld: ‘Worth 1 dollar in gold’… (zie grote afbeelding hierboven). Hoe deze FED de dollar heeft geplunderd, mag blijken uit het staatje dat je hieronder ziet afgebeeld; de US-dollar is maar liefst 98% (!!) in waarde gedaald sinds 1913.

President John F. Kennedy

President John F. Kennedy, die in 1963 een presidentiële order tekende, om de Amerikanen weer toe te staan met zilveren dollars te betalen, werd enige maanden later vermoord… En een van de eerste daden van zijn opvolger, Lyndon Johnson, voormalig vice-president, was het intrekken van de presidentiële order. Omdat de federale overheid, via de FED, maar doorgaat met het bijdrukken van US-dollars, en dus met de ondermijning van de waarde van deze valuta, zijn steeds meer Amerikaanse staten mogelijkheden aan het bekijken om zich te beschermen tegen verdere geldontwaarding, door bijvoorbeeld goud en zilver weer als basis in te voeren als betaalmiddel. De wetgeving ‘Arizona’s S.B. 1439′  is nog niet van kracht; de wetgeving dient nog door de StateHouse te worden goedgekeurd (de Senaat van de staat Arizona) en ook dient goeverneur Jan Brewer de wet te tekenen, voordat deze van kracht wordt.

President Woodrow Wilson

President Woodrow Wilson en zijn spijt over het ‘weggeven’ van de macht over de US-dollar (1913)

De woorden van president Woodrow Wilson, die hij sprak als spijtbetuiging over het besluit om de FED-monster zich te laten creëren, spreken boekdelen. Deze woorden, maar vooral de feitelijke wetgeving achter de oprichting van de private FED, achtervolgen de Amerikaanse bevolking tot op de dag van vandaag:

Woodrow Wilson: “I am a most unhappy man. I have unwittingly ruined my country. A great industrial nation is controlled by its system of credit. Our system of credit is concentrated. The growth of the nation, therefore, and all our activities are in the hands of a few men.
We have come to be one of the worst ruled, one of the most completely controlled and dominated Governments in the civilized world – no longer a Government by free opinion, no longer a Government by conviction and the vote of the majority, but a Government by the opinion and duress of a small group of dominant men.”

Vertaling:

“Ik ben een hoogst ongelukkig man, want onbedoeld heb ik mijn land geruïneerd. Een grote industriële natie is afhankelijk van haar geldsysteem; ons systeem is gecentreerd. Daarom is de groei van onze natie en al haar activiteiten nu in de handen gekomen van een paar mannen.
Wij zijn daardoor tot een van de slechtst geleide landen verworden, tot een van de meest gedomineerde en gecontroleerde overheden in deze beschaafde wereld. Er wordt niet langer meer geregeerd vanuit Vrije Meningsuiting, we worden niet meer geregeerd door overtuigingen en de stem van de meerderheid. We worden geregeerd door de meningen en de dwang van een kleine groep mensen.”

Bron: WantToKnow.nl

Uncategorized