Op de rand van de afgrond | Gewoon-Nieuws.nl

0
Rate this post

Bron: Zonnewind.be

Uitschot

Voelt u zich ook een beetje als de vlieg op de muur die vindt dat het raam open moet? Hoe gegrond de redenen van de vlieg ook mogen zijn, hij heeft geen enkele mogelijkheid om de bewoner van het huis duidelijk te maken wat hij ervan vindt.

Het is zo duidelijk dat de Macht in deze wereld in handen is van het beroerdst denkbare uitschot dat de mens ooit heeft voortgebracht, en even frustrerend dat je als oplettende burger omgeven bent door een massa apathische zombies, die misschien wel een vaag vermoeden hebben dat het niet de goede kant op gaat, maar die niet verder geraken dan daarvan de eerste de beste zombie die ze tegenkomen als ze hun ogen af en toe eens open doen daarvan de schuld geven.

Mooie praatjes

Wie de mooie praatjes van de zogenaamde volksvertegenwoordigers nog gelooft moet zich wellicht eens afvragen waarom landen als Libië en Syrië vernietigd worden en een weerzinwekkende gruwelstaat als Oezbekistan ongemoeid gelaten wordt. De enige maatstaf die het tuig in Washington, Londen en Brussel namelijk hanteren is of de leiders van een land aan hun kant staan of niet.

Wie naar de pijpen van het Witte Huis danst krijgt een vrijbrief voor elke vorm van uitbuiting van de onderhorige bevolking (Oezbekistan, Israël, Bahrein, Saoedi-Arabië). Wie dat niet doet wordt door de medeplichtige nieuwsmedia zwartgemaakt en weggevaagd door het Amerikaanse huurlingenleger (Irak, Afghanistan, Libië, Syrië).

Alles wat onze politieke leiders doen is de schaamte zo ver voorbij dat je er soms alleen maar met open mond naar kunt kijken. De leugens zijn adembenemend. Het geweld is ziekmakend. De straffeloosheid is hallucinant.

Zombiaal

Maar steeds weer worden de zombies op geraffineerde in de waan gehouden dat we worden geleid door mensen, met een geweten. De protesten nemen toe en dus verschaft men zich snel een kans om gemakkelijk punten te scoren. Men maakt enkele gevallen van politiegeweld en machtsmisbruik openbaar, slachtoffert enkele meelopers en de schaapjes hebben weer het gevoel dat je niet ongestraft een arrestant kunt doodslaan. Hier toch niet!?!

Ze maken een wetje om de bonussen van de bankiers aan banden te leggen met genoeg achterpoortjes om die bonussen even hoog te laten uitvallen als ze waren. “Zie je wel!?”

Dat diezelfde nobele politieke leiders op hetzelfde moment aan de andere kant van de wereld roof en moord faciliteren alsof het een geintje is en tegelijkertijd de werkende mens van zijn rechten, zijn inkomen en zijn pensioen beroven wordt in alle opwinding nauwelijks opgemerkt.

Steeds verder wordt de solidariteit onder de werkende mens afgekalfd.

Stockholmsyndroom

Steeds ongenadiger grijpt het Stockholmsyndroom om zich heen. Want zijn wij niet allen gegijzeld door een systeem dat we met zijn allen slaapwandelend in de steigers hebben gezet? Hopend op genade zijn we tot alles in staat.

Zie de kleinzielige ambtenaartjes in Breda die zichzelf op de borst slaan met hun ‘visie’ wanneer ze een man die gratis maaltijden uitdeelt aan daklozen verbieden dat te doen, denkend daarmee een wit voetje te halen bij de handlangers van de macht die een treetje hoger staan op het krakkemikkige laddertje dat opstijgt uit de stinkende modderpoel die de moderne menselijke samenleving is geworden.

Het zijn mensen die voor een handvol zilverlingen hun ruggengraat operatief hebben laten verwijderen en alles doen voor twee vrijkaartjes voor het circus. Met veel plezier gebruiken ze hun machtskruimels om de arme sloebers zonder die macht lastig te vallen en te krenken.

En hoeveel mensen zouden exact hetzelfde doen wanneer ze de kans krijgen; zonder al te gek veel bijbedenkingen hun ziel verkopend aan de hoogste bieder? Zoveel mensen die bereid zijn voor een aalmoes een ander mens zijn vrijheid of geld te ontnemen, hem te mishandelen of zelfs te doden – in opdracht van de Macht – trouw bevelen volgend, opkomend voor volk en vaderland. Mensen die niet in staat zijn zelfstandig te beslissen wat goed en slecht is, gezagsgetrouw de vreselijkste misdaden plegend en dat rechtvaardigend met de holle humanitaire praatjes die de staatsmedia hen voorkauwen.

Egoïsme

Het is de lelijke tronie van het egoïsme, de stuitende lelijkheid van de overlevingsdrang zoals het wordt voorgeschoteld in de propagandabagger die Hollywood over ons uitstort. Het is ieder voor zich en we gaan eraan kapot.

Het egoïsme is er in elke laag van de bevolking. Van de zwaksten in de sociale werkplaats, tot de bovenste lagen van de ambtenarij, van de fabriekshal tot de beursvloer, verpleegsters in ziekenhuizen, onderwijzers, helpdeskmedewerkers, middenkadermanagers, vrijwilligers in een sportclub of bij het Rode Kruis: overal de verbijsterende drang om een streepje voor te hebben op de ander, de concurrent.

De voormalige minister van Financiën Larry Summers zei onlangs heel treffend dat hij tijdens zijn tijd in Washington (1999-2001) steeds het gevoel had dat ze “alleen thuis” waren, “alsof er geen enkele volwassene toezicht hield”.

Je ziet het overal.

Verkleutering

De verkleutering is totaal, maar de afwezige volwassenen hebben wel al hun werktuigen achtergelaten. Kleuters in auto’s, kleuters met bosmaaiers, kleuters aan de whiskyfles, kleuters die kinderen krijgen, kleuters met hypotheken, kleuters in onze parlementen, kleuters op onze nieuwsredacties, kleuters met straaljagers, kleuters met miljardenbudgetten voor wetenschappelijke experimenten met het weer, kleuters met hun hand op de knop van het nucleair arsenaal – en massa’s kleuters die denken dat dat allemaal heel normaal is.

Zie ze kraaien van plezier, op hun driewielertjes de afgrond tegemoet.

Auteur: Arjan Plantinga. Bron: Zonnewind.be

Uncategorized