Geheime agenda Mario Draghi en François Hollande | Gewoon-Nieuws.nl

0
Rate this post

In Cyprus is nogal wat ophef ontstaan vanwege de laatste acties van Mario Draghi onder de ECB vlag. Terwijl de ECB de centrale bank van Cyprus van alle macht heeft ontdaan, gebeurt er in Frankrijk in het geniep het tegengestelde. Draghi heeft Frankrijk namelijk een licentie om onbeperkt geld te drukken verstrekt aldus deutsche-wirtschafts-nachrichten.de.

Deze heimelijke actie zou nodig zijn geweest om te voorkomen dat de Franse centrale bank omvalt. Dit schijnt al eerder ternauwernood voorkomen te zijn. Eind 2011 was er een gezamenlijke actie van de machtigste centrale banken ter wereld, waaronder de FED, The Bank of England en uiteraard de ECB. De ECB ging van start met fondsen die het nooit eerder tot haar beschikking had met het Longer-term Refinancing Operations (LTRO) programma en stelde daarmee 500 miljard euro ter beschikking aan de banken. Enkele maanden later konden diezelfde banken wederom datzelfde bedrag tegemoet zien. In totaal beschikten de banken dus over 1000 miljard euro. Reden voor bovenstaande was de zorg die bestond wanneer banken, welke beschikken over het leeuwendeel van de staatsobligaties van hun eigen land omvallen en daarmee het land in kwestie meesleuren in de financiële afgrond. Hierbij ging het ook om een Franse bank die bijna op instorten stond. Om welke bank het ging is nooit bekend geworden.

Al sinds lange tijd zijn de grote Franse banken zoals Societe Generale, Credit Agricole en BNP Paribas de focus van de obligatiemarkten. Zoals Bloomberg reeds rapporteerde, had alleen de Credit Agricole het afgelopen jaar activa te verkopen voor een bedrag van EUR 3,5 miljard.

STEP-markt

Het is nu bekend dat naast deze bijna oneindige driejarige LTRO liquiditeitsstroom voor de Franse banken een tweede, bijna onuitputtelijke bron van financiering beschikbaar is, genaamd de STEP-markt.
Hieronder verstaat men een vrijwel ongereguleerde handelsmarkt, op de korte termijn bedrijfs-en bankobligaties. Hier worden obligaties verhandeld met een volume van ongeveer 440 miljard euro. Dat wil zeggen: de Franse bancaire wereld heeft zich uiterst creatief verder ontwikkeld en biedt op de STEP-markt (op korte termijn Europese waardepapier) een volledig nieuw, zij het korte termijn, krediet-programma aan voor het scheppen van krediet of zelfs een zeer specifieke vergunning om geld te drukken.

De clou van de sneeuwbal handel:

  1. De STEP-markt bevindt zich buiten de beurs. Er is dus geen transparantie.
  2. De STEP-markt richt zich bijna uitsluitend op de Franse bankensector.
  3. De Franse banken ge/misbruiken STEP obligaties als onderpand bij de Banque de France (Franse Nationale Bank).
  4. Een zogenaamde “Euro Clear” Bank (als een schakelbord of call center tussen Banque de France en de Franse banken) gebruikt ook STEP obligaties als onderpand bij de ECB.
  5. De Banque de France (Franse Nationale Bank) op haar beurt legt daarmee het standaard risico bij de ECB.

Het moet natuurlijk wel om kwaliteit waardepapieren gaan, maar zolang de Franse Nationale Bank er beschermend haar hand boven houdt, spelen zulke “formaliteitjes” een ondergeschikte rol. Immers, worden er ook waardepapieren met een BBB rating aanvaard en gedeponeerd bij de ECB, en dit a publiek.

Gekkenhuis

De ECB die op haar beurt in de toekomst, de controle over alle Euro-banken moet krijgen, kan geen gegevens over de STEP-markt produceren en krijgt deze gegevens alleen indirect via de Franse nationale bank (Banque de France). De laatstgenoemde, op haar beurt is hiervoor afhankelijk van derden, welke zelf spelers zijn op de markt. Dat betekent dat: Er geld creatie is door Franse banken onder bescherming van de Banque de France zonder dat er controle plaatsvindt door de ECB. Een stuk uit het gekkenhuis. Met een geschatte 445 miljard euro, controleren de Franse banken een substantieel deel van de schaduw markt voor centrale bank financieringen.

Hierbij beperkt het zich niet alleen tot de Franse banken. De banken in het eurogebied drijven handel met elkaar en gebruiken hiervoor eveneens STEP waardepapieren en ze kunnen ook bij de ECB aankloppen voor een liquiditeitscreatie licentie. Naast de gereguleerde markt, is dit een manier om goedkoop aan leningen te komen van de ECB.

Interessant in dit verband is: Dat er regelmatig hevig gedebatteerd is over het aankoopprogramma van staatsobligaties door de ECB, momenteel op het niveau van ongeveer 200 miljard euro, daarvoor heeft de zich ECB al de titel van “bad bank” verworven. Europese banken hebben inmiddels bij de ECB torenhoge schulden ter hoogte van ongeveer 1.300 miljard euro.

Duitsland buitenspel

Bondskanselier Duitsland, Angela Merkel

Mario Draghi is zich ervan bewust dat deze actie is niet helemaal koosjer is. Hij zei in het verleden reeds dat hij denkt dat er “meer transparantie” nodig is en dat men “de zaak zeer serieus moet nemen”. Hij heeft er echter niets tegen ondernomen. En voor een goede reden. De ECB heeft Frankrijk met het STEP-programma een manier gegeven om haar banken zelf te stabiliseren, zonder dat Duitsland er iets aan kan doen. Het programma moet uiteraard dienen om de Fransen de tijd te geven totdat een volledige bankenunie een feit is. Dit was oorspronkelijk gepland voor 2018, maar nu wil de EU de introductie versnellen naar 2015. Dan kan het reddingsplan voor de banken in Europa worden gemaakt en de rekening worden gepresenteerd aan de spaarders en aandeelhouders van de banken.

Zolang dit niet gebeurt, creëert Frankrijk onder het bereik van de radar een nieuwe, gigantische financiële zeepbel en Duitsland moet ​​machteloos toezien terwijl dit gebeurt. Bundesbank Chief Jens Weidmann kan toespraken houden, meer niet.

ECB overgenomen door Zuid-groep

Deze actie toont aan dat de Zuid-Groep binnen de ECB de macht grotendeels heeft overgenomen en in de achtergrond controle heeft over de vorming van Europa.

Bron: Freedombytes.info

Uncategorized