Veillige vaccins: Grootste bedrog in de medische geschiedenis | Gewoon-Nieuws.nl

0
Rate this post

Een WOB verzoek (Wet Openbaarheid van Bestuur) in het Verenigd Koninkrijk dat daar door een arts werd ingediend, heeft onthuld dat 30 jaar aan geheime officiële documenten aantonen dat overheidsdeskundigen…

1. hebben geweten dat vaccins niet werken

2. hebben geweten dat zij juist de ziekten veroorzaken die zij verondersteld worden te bestrijden

3. hebben geweten dat zij een gevaar voor kinderen zijn

4. hebben samengespannen om tegen de bevolking te liegen

5. er alles aan gedaan hebben om veiligheidsstudies te voorkomen

Wettelijk verplicht in VS

Geïnformeerde ouders kunnen hun kinderen buiten schot houden, of zij kunnen blijven leven met een van de grootste, meest kwaadaardige leugens in de geschiedenis van vaccins – vol met zware metalen, virale ziekten, mycoplasma, foetaal materiaal, DNA-fragmenten van andere diersoorten, formaldehyde, polysorbaat 80 (stoffen die steriel maken) – dat zij een wonder van de moderne geneeskunde zijn.

Een W.O.B.-verzoek in de Verenigde Staten aan de CDC (Centers for Disease Control)door een arts met een autistische zoon, die op zoek was naar informatie over wat de CDC weten over de gevaren van vaccins, moest volgens de wet binnen twintig dagen beantwoord worden. Bijna zeven jaar later spande de arts een rechtszaak aan en de CDC beargumenteerden dat zij niet verplicht waren om documenten af te staan. De rechter besliste echter anders en droeg de CDC op de documenten op 30 september 2011 te overhandigen.

Verdoezelen van informatie

Op 26 oktober 2011 werd in een redactioneel artikel in de Denver Post geschokt gereageerd op een voorstel van de regering Obama (na zijn belofte ‘bijzonder transparant’ te willen zijn) de Wet Openbaarheid van Bestuur te willen wijzigen, zodat toegestaan wordt om sommige documenten niet alleen ‘geheim’ te verklaren, maar zelfs als ‘niet bestaand’ (non-existent).

Tegelijkertijd met het door de CDC op grote schaal verdoezelen van informatie met betrekking tot vaccins en de primaire ‘gezondheid’ – vaccins die voor Amerikaanse kinderen overigens geen aanbeveling zijn, maar een VERPLICHTING – zijn de CDC in grote problemen geraakt door het decennialang onder het vloerkleed vegen van de schadelijke effecten van fluoride, die het leven van alle Amerikanen beïnvloeden, vooral dat van kinderen en mensen met immuun problemen. Rechtszaken worden voorbereid. Kinderen krijgen 3 tot 4 keer meer fluoride binnen ten opzichte van het lichaamsgewicht als volwassenen en “…het grote aantal mogelijk beschadigde burgers – mensen met tandfluorose, nierpatiënten die uiteindelijk gedyaliseerd moeten worden, diabeten, schildklier patiënten – loopt in de miljoenen.”

Pandemie

Het lijkt erop alsof de CDC tegen de gezondheid van het Amerikaanse volk in handelen. Maar de bedreiging van de levens van het Amerikaanse volk als gevolg van de houding van de CDC’s gaat nog verder: zij hebben deelgenomen aan het ontwerp van pandemie wetten die in elke staat in de VS zijn overgenomen; wetten die voor de overheden regelen dat militairen ingezet kunnen worden om onbekende, ongeteste vaccins, medicijnen, chemicaliën, en ‘medische’ behandelingen aan het hele land op te dringen als de regering een ‘pandemische noodsituatie’ uitroept.

De geloofwaardigheid van de CDC bij het uitroepen van zo’n pandemische ‘noodsituatie’ is van nul en generlei waarde, opnieuw op basis van de Wet Openbaarheid van Bestuur. Want, nadat de CDC in 2009 de H1N1 tot ‘pandemie’ had verklaard, weigerden de CDC te reageren op een W.O.B.-verzoek door CBS News en probeerden zij ook om hun onderzoek te blokkeren. Wat de CDC probeerden te verbergen was hun aandeel in een van de grootste medische schandalen in de geschiedenis, door zwaar overdreven gegevens de wereld in te sturen over wat zij claimden als ‘gevallen van H1N1’, en door dit te doen een valse indruk te wekken van een ‘pandemie’ in de Verenigde Staten.

De CDC verborgen ook een financieel schandaal dat wedijverde met het ‘reddingsplan’, omdat de vaccins voor de nep pandemie de Verenigde Staten miljarden heeft gekost. En nog erger: de CDC plaatst zwangere vrouwen vooraan in de rij voor een niet getest vaccin met daarin een steriel makende stof, polysorbaat 80. Dankzij de CDC is het aantal meldingen van ‘vaccingerelateerde’ gevallen van overlijden van de foetus in 2009 met 2440 procent gestegen ten opzichte van voorgaande jaren. Dit is nog veel schokkender dan de miskraamstatistiek die een verhoging van 700 procent te zien geeft.

De ontmaskering van het vaccinbedrog loopt nek-aan-nek met het veel oudere bedrog van de dodelijke griep van 1918-1919. Het was de aspirine die in 1918-1919 de mensen doodde, niet de pandemische griep.

Farmaceutische industrie

Het was de grootste industriële catastrofe in de menselijke geschiedenis, met tussen de 20 en 50 miljoen mensen die overleden, wat werd toegeschreven aan de griep. De farmaceutische industrie nam een aanvang met dit succes (en Monsanto maakte daar deel van uit).

De griepmythe werd door George Bush gebruikt om de wereld mee te bedreigen: “Een pandemische griep zou miljoenen mensen kunnen doden” – een terreurtactiek om pandemische wetten in elke staat, maar ook wereldwijd, op de rol te krijgen. Vervolgens gebruiken de CDC de pandemie-hoax om grote angst over de H1N1 te creëren en om het grote publiek dodelijke vaccins ‘door de strot te duwen’, waardoor duizenden ongeboren kinderen en ook anderen de dood vinden. (De CDC willen hierover geen gegevens vrijgeven en blijven hetzelfde vaccin promoten).

  •  De oplichterij van het vaccinatieschema is voorbij, aan de kaak gesteld door de W.O.B.-verzoeken in Groot-Brittannië.
  • De oplichterij van de belangstelling van CDC voor kinderlevens is aan de kaak gesteld door hun weigering om te reageren op de W.O.B.-verzoeken van een arts naar aanleiding van hun kennis inzake de gevaren van vaccins.
  • De oplichterij rond de pandemie van 1918-1919 is aan de kaak gesteld door Dr. Karen Starko’s werk met betrekking tot de rol van aspirine bij het overlijden van mensen.
  • En ondanks de weigering om te reageren op W.O.B.-verzoeken, werd de oplichterij rond de grieppandemie 2009 door de CDC en de rol die zij speelden bij het creëren daarvan, aan de kaak gesteld door CBS NEWS.
  • En de regering Obama heeft, in een poging om de laatste overblijfselen van de geheimhouding rond wat er werkelijk gebeurt met vaccins te redden, door te verklaren dat bepaalde documenten van dit bureau niet bestaan, hierdoor haar bewering van transparantie teniet gedaan.

Maar de pandemische wetten, die aangeven dat onbekende vaccins aan het hele land worden opgedrongen zijn nog steeds van kracht, en het U.S. Department of Health and Human Services (HHS – Ministerie van Volksgezondheid en Burger Diensten) creëert vaccinmengsels die nooit voor iemand gebruikt zouden mogen worden, terwijl alle verantwoordelijkheden voor de gevolgen van vaccins zijn geschrapt.

Intussen heeft een Canadees onderzoek zojuist bewezen dat het griepvaccin dat het H1N1 vaccin in zich heeft en dat baby’s in de baarmoeder vermoordt, het risico van een ernstige pandemie juist verhoogt!

Lees verder op: WantToKnow.nl

Uncategorized