Europarlementariërs verdienen 9 x méér dan gemiddelde burger | Gewoon-Nieuws.nl

0
Rate this post

878% méér dan gemiddelde burger

Europarlementsleden verdienen gemiddeld 878% meer dan de burgers die ze verondersteld worden te vertegenwoordigen. Dat blijkt uit een berekening van Preisvergleich.de, een Duitse vergelijkingssite voor consumenten, die de gegevens van de 27 EU-landen vergeleek en rangschikte.

Belgische Europarlementsleden verdienen 679% meer dan hun landgenoten. Een doorsnee Belg moet 39 jaar werken om te verdienen wat een éénmalig verkozen Belgisch Europarlementslid tijdens een vijfjarige ambtstermijn opstrijkt. In Bulgarije is dat zelfs 108 jaar. Hoe armer een land, hoe groter de verschillen, blijkt uit de studie.

€ 17.727,- Per maand

Volgens de site verdient een Europarlementslid gemiddeld 17.727 euro per maand of 213.924 per jaar. Door daar de vele extra’s en vergoedingen aan toe te voegen waarop de Europarlementsleden recht hebben, toont Preisvergleich.de aan dat ze tot meer dan 1 miljoen euro per ambtstermijn kunnen opstrijken (1.069.622 euro voor belastingen om precies te zijn). In dat bedrag zitten dan wel de salarissen meergerekend die ze hun medewerkers uitbetalen. (Omdat er geen controle is op wie voor wie werkt, hebben sommige EP-leden vrouw en vrienden in dienst).

Een Belgisch (óók Nederlands) Europarlementslid verdient jaarlijks 213.924 euro per jaar; iets meer dan dubbel zoveel als een Belgische nationale parlementariër die ruim 105.000 euro per jaar verdient. Het gemiddelde jaarloon ligt in België op 27.645 euro. De loonkloof tussen de Belgische Europarlementsleden die over ons lot beslissen en die van de gemiddelde Belgische burger bedraagt dus zo’n 679%.

€ 8.916,- Per maand extra onkostenvergoeding zonder overleg bewijs

Toch moet worden opgemerkt dat volgens het EP het maandsalaris van de verkozenen 7.956 euro bedraagt, wat overeenstemt met 38,5% van het salaris van een rechter bij het Europese Hof. Maar de 736 Europarlementsleden mogen sinds 2011 ook nog eens jaarlijks  107.000 euro aan belastingsvrije onkosten declareren zonder daarvoor ook maar één bewijs voor te leggen.

€ 1.250,- Per maand pensioen

Verder heeft een éénmalig en voor vijf jaar gekozen Europarlementslid vanaf zijn 63-ste recht op een nettopensioen van 1.250 euro maandelijks.

Klik op de tabel voor vergroting

(Het Nederlandse shocklog Geenstijl trok onlangs in een 10 minuten durend filmpje ‘de Beerput van Straatsburg open‘. Je moet het zien om het te geloven.)

Bron: Expres.be

Alle  26 Nederlandse zakkenvullers.

VVD / Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa Fractie
[email protected]

ChristenUnie – Staatkundig Gereformeerde Partij / Europa van vrijheid en democratie
[email protected]

PvdA / Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Demoraten in het Europees Parlement
[email protected]

PvdA / Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Demoraten in het Europees Parlement
[email protected]

CDA / Fractie van de Europese Volkspartij (Christen-Democraten)
[email protected]

GroenLinks / Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie
[email protected]

ChristenUnie – Staatkundig Gereformeerde Partij / Europese Conservatieven en Hervormers
[email protected]

GroenLinks / Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie
[email protected]

D66 / Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa fractie
[email protected]

PVV / Niet-ingeschrevenen
[email protected]

SP / Confederale Fractie Europees Unitair Links/Noords Groen Links
[email protected]

PVV / Niet-ingeschreven
[email protected]

CDA / Fractie van de Europese Volkspartij (Christen-Democraten)
[email protected]

Onafhankelijk lid / Confederale Fractie Europees Unitair Links/Noords Groen Links
[email protected]

VVD / Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa fractie
[email protected]

PvdA / Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Demoraten in het Europees Parlement
[email protected]

VVD / Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa fractie
[email protected]

CDA / Fractie van de Europese Volkspartij (Christen-Democraten)
[email protected]

CDA / Fractie van de Europese Volkspartij (Christen-Democraten)
[email protected]

GroenLinks / Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie
[email protected]

D66 / Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa fractie
[email protected]

PVV / Niet-ingeschrevenen
[email protected]

Niet ingeschreven
[email protected]

D66 / Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa fractie
[email protected]

CDA / Fractie van de Europese Volkspartij (Christen-Democraten)
[email protected]

PVV / Niet-ingeschrevenen
[email protected] Uncategorized