Amerika: Het land van de onbegrensde (arrestatie)mogelijkheden | Gewoon-Nieuws.nl

0
Rate this post

Wie had ooit kunnen denken dat de Verenigde Staten van Amerika onder de eerste zwarte president in haar geschiedenis zou veranderen van een -weliswaar afglijdende- democratische rechtstaat naar een heuse politiestaat waarin de rechten van de mens volkomen worden vertrapt. “Change? Yes we can!” was de verkiezingsslogan van Barack Obama waar de Amerikanen, zowel blank, bruin als zwart,  tot twee keer toe massaal zijn ingestonken. Hij beloofde de Amerikanen hun de vrijheid terug te geven die George Bush jr. van hen had ‘afgepakt’ met de invoering van de “Patriot Act” na de aanslagen op de Twin Towers en het Pentagon in 2001. Hij beloofde de misstanden die vorige presidenten hadden doen ontstaan allemaal ongedaan te maken en zou van Amerika weer de rechtstaat maken waarin de burgers in volledige vrijheid, recht op privacy en met het volle respect voor de universele rechten van de mens zouden kunnen leven.

Let niet op iemands woorden maar kijk naar zijn daden

Als er van het standpunt wordt uitgegaan dat iemand niet op zijn woorden maar op zijn daden moet worden beoordeeld dan kunnen we stellen dat Obama precies het tegenovergestelde doet dan wat hij beloofd heeft. Guantanamo Bay zou gesloten worden maar wordt tot op heden nog steeds gebruikt  om mensen, waarvan helemaal niet vaststaat dat zij ook maar iets met terrorisme te maken hebben, zonder enige vorm van proces gevangen te houden. De oorlog in Afghanistan zou hij beëindigen maar deze gaat onverminderd door en breidt zich zelfs uit middels onbemande drone aanvallen naar omringende landen. Als winnaar van de Nobelprijs voor de vrede zoekt Obama steeds naar nieuwe argumenten om in het Midden Oosten een oorlog op gang te brengen tegen Iran en schuwt geen middel om dat land in diskrediet te brengen. In het eigen land kan iedere Amerikaan zonder aanklacht of tussenkomst van een rechter voor onbepaalde tijd gevangen worden gezet, als men hem het predicaat ‘vermeend terrorist’ opplakt. Klokkenluiders als Bradley Manning Julian Assange en Edward Snowden die het lef hadden de criminele handelingen van Amerikaanse overheidsinstellingen en ambtenaren openbaar te maken worden, in plaats van ze te waarderen en te steunen, zelf als crimineel aangemerkt waarop vervolgens een wereldwijde klopjacht op gang wordt gebracht om ze op te kunnen pakken met de bedoeling ze voor tientallen jaren, zo niet levenslang in  de gevangenis op te sluiten.

Schijnheilige Europese politici doen net zo hard mee

Dat de schijnheilige Europese politici (ook de Nederlandse) net zo hard meedoen blijkt uit het sluiten van het luchtruim van een aantal Europese landen voor het Boliviaanse regeringsvliegtuig omdat het vermoeden bestond dat Snowden  aan boord was. Verder doen ze schijnheilig hun beklag over de opstelling van de Amerikaanse regering wat betreft hun absurde spionagepraktijken, maar achteraf blijkt dat ze zelf net zo hard meewerken en intensief gebruik maken van de informatie die de Amerikanen verzamelen. Erger nog, ze verzamelen zelf net zo intens mee. Van iedere burger op deze planeet wordt een profiel gemaakt waar ieder mailtje, ieder telefoongesprek, iedere banktransactie, iedere chatsessie en iedere scheet die gelaten wordt, nauwkeurig wordt bijgehouden en automatisch wordt opgeslagen. Natuurlijk allemaal onder het mom dat dit noodzakelijk is om onze veiligheid te garanderen. Het is werkelijk van de zotte dat de burgers hiertegen niet massaal in opstand komen en dit alles gelaten over zich heen laat gaan.

Machthebbers zijn ons vertrouwen niet waard

De geschiedenis heeft geleerd dat politici en andere machthebbers ons vertrouwen absoluut niet waard zijn. Adolf Hitler, Jozef Stalin en Mao Tse Toeng zijn de meest recente voorbeelden hiervan. In de 20e eeuw zijn er 262 miljoen mensen vermoord, alléén al door de eigen overheid.  Denkt u werkelijk dat de machthebbers inmiddels zo veranderd zijn dat dit nu niet meer kan gebeuren?

Uncategorized