De destructieve en oorlogzuchtige waanzin van onze politieke leiders | Gewoon-Nieuws.nl

0
Rate this post

In de jaren 40 tijdens de Los Alamos kernwapentests ontdekte men een soort giftige, gasachtige substantie die door de wapens werd uitgestoten. De Generaals grepen deze nieuwe vondst als potentiële doder van mensen aan, een middel dat in principe door de wind verspreid zou kunnen worden, geen sporen van de aanvaller nalaat en over een langdurige periode kan doden.

Elimineren wereldbevolking

Een geheim memo sprak duidelijk van de intentie van volkerenmoord, massaontvolking en massaonvruchtbaarheid met deze technologie die leidde tot de ontwikkeling van verarmd uranium (depleted uranium, DU) dat tegenwoordig op grote schaal in wapens wordt gebruikt in alle conflictgebieden. Vraagt u maar eens aan de Irakezen, en vooral de bewoners van Fallujah en Basra die waarschijnlijk nooit meer kinderen zullen krijgen.

Verarmd uranium in munitie

Recenter grepen ze de gelegenheid aan om zich te ontdoen van kernenergieafval van hun kernenergieprogramma’s (uranium 238 of DU) daar de bestaande afvalhopen enorm waren en in zeer slechte staat en dus was het slim om het weg te geven aan wapenfabrikanten.
DU is zelfontbrandend bij lage temperaturen, zo rond de 170 graden. Als het de loop van een geweer verlaat, ontvlamt het, net als tracer bullets. Bij de inslag ontstaat er een enorme thermonucleaire explosie met een temperatuur van 5000 graden en een enorme radioactieve wolk van miljoenen nanodeeltjes die door de wind wordt meegevoerd.

Liegende VN en WHO

De VN/WHO (Verenigde Naties en Wereld Gezondheid Organisatie) stellen dat DU ongevaarlijk is voor onze gezondheid en de VN deed uitgebreid onderzoek na de oorlog in de Balkan met als resultaat een nogal zielig rapport dat niet eens het belangrijkste punt aanstipte: de totale verontreiniging van het oorlogsgebied waardoor sommige streken volledig onbewoonbaar werden.

Aaron Russo stelt in een interview:
DU-bewijs is overal, na elk conflict, op de Balkan, Koeweit, Irak, Afghanistan, Noord- Pakistan, Libanon, Gaza, Jemen, Somalië en Libië. Het is gedetecteerd in beschadigde tanks, voertuigen, afgeschoten kogels op en in de grond, in gebouwen. Deze dodelijke nanodeeltjes circuleren niet alleen in de conflictgebieden maar ook in de naastliggende landen en over de hele wereld. De halfwaardetijd is 4,5 miljard jaar, elke keer als het regent of sneeuwt slaan ze neer en besmetten de grond, gewassen en water en worden verder verspreid door wind, stormen, zandstormen over hele continenten. Elke keer als we eroverheen rijden of lopen vindt er secundaire besmetting plaats.

Conventie van Genève

Laten we een typisch voorbeeld bekijken die bewijst dat het westen genocide bedreef met wapens die op minstens 4 punten de Conventie van Genève schenden. In Fallujah en Basra in Irak zijn uitzonderlijk grote aantallen gevallen van kanker geconstateerd, als direct gevolg van de wapens gebruikt door de VS, VK en bondgenoten tijdens de Golfoorlogen.

Atoomoorlogen op regionaal niveau

Geboorteafwijkingen en misvormingen. Falu

jah toonde een dramatische toename van kindersterfte, kanker, leukemie en geboorteafwijkingen, zelfs erger nog dan in Hiroshima in de tweede wereldoorlog. Artsen worden overstelpt met zeer ernstige geboorteafwijkingen, viermaal zoveel kanker bij volwassenen en twaalfmaal zoveel kinderkanker. DU valt direct het DNA aan en veroorzaakt afschuwelijke mutaties, kanker, hersentumoren en ernstige psychische problemen.

De kindersterfte ligt 43 maal hoger in Jordanië en 8 maal hoger in Koeweit (dat rommelde met de statistieken). DU werd op grote schaal gebruikt in Koeweit en er was een groot DU-ongeluk in de Amerikaanse basis, Camp Doha. Hier veroorzaakte een opeenvolging van gebeurtenissen een enorme explosie van DU-wapentuig. De Amerikaanse regering zei dat er geen probleem was maar de regering van Koeweit liet de VS 7000 kg afvoeren naar de VS…….dit is gewoon een cover-up en de kankercijfers in Koeweit stijgen.

Fallujah werd door de Amerikanen tot Free Fire Zone verklaard, hetgeen inhoudt dat er zeer weinig burgers zijn in het gebied en men er onbeperkt op los kan schieten, maar dit is een Amerikaanse cover-up, want het gebied is dichtbevolkt en de meeste mensen bleven binnen, durfden zich niet buiten te vertonen. Het gevolg was 38 keer meer leukemie, 10 keer meer borstkanker en een significante toename van lymfomen en hersentumoren. Ook is bekend dat de geslachtsverhoudingen uit evenwicht zijn hetgeen wijst op genetische schade, een typisch symptoom van DU en de afschuwelijke gevolgen. Basra, Afghanistan, Noord-Pakistan, Noord-India vertonen dezelfde tekenen en we kunnen een dergelijke situatie verwachten in Libië, het land waarover Obama, Clinton, Cameron, Hague en Sarkozy zeiden dat er een humanitaire crisis was en er levens gered moesten worden.
Deze oorlogen hebben niets te maken met slechte dictaturen maar eerder met gedwongen verandering van regime om stromannen van het westen in het zadel te helpen zodat het westen deze landen hun olie, gas en edele metalen afhandig kan maken.

Israël

Israël moet worden toegevoegd aan de lijst gespuis die dezelfde wapens gebruikte in Libanon tijdens het conflict in 2006 en later in 2008/9 tegen Gaza. Israël heeft zichzelf met kernwapens bestookt toen de besmetting met de zeewind uit Zuid-Libanon naar Noord-Israël dreef en in Gaza toen het langs de kust naar het oosten dreef. Misschien moeten ze zich maar eens afvragen waarom er zoveel meer kanker en onvruchtbaarheid is. Ik weet zeker dat veel inwoners van Israël zeer geschokt zouden zijn over deze feiten.

Inzake VS, VK, Frankrijk, Israël versus Iran, de rampzalige fall-out van zo’n aanval zou de hele regio, inclusief Israël, overspoelen met zeer hoge niveaus radioactieve deeltjes uit de kernwapenfabrieken van Iran, de duizenden DU-wapens en tactische kernwapens waarvan we nu weten dat ze in het verleden zijn gebruikt, en dat alles binnen 2-4 dagen. De besmetting zou in eerste instantie een gebied bestrijken van Turkije tot Pakistan/India en van de Kaspische Zee naar Somalië!

Oorlogsmisdaden

DU is in strijd met de Conventie van Genève op ten minste 4 punten en het gebruik ervan is dus een oorlogsmisdaad of een misdaad tegen de mensheid, het is geen gericht doel, wordt door de wind meegevoerd buiten het slagveld en over de hele wereld. Dit zijn dus wapens voor massadestructie.

Vroegere en tegenwoordige presidenten en premiers zoals George Bush Senior en George Bush Junior, Rumsfeld, Cheney, Tony Blair, Gordon Brown, David Cameron, hun ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie en hun Israëlische collega’s zijn allemaal schuldig aan misdaden tegen de mensheid, ook de secretaris-generaal van de VN, Ban Ki-moon.
De Nieuwe Wereldorde (NWO) speelt een belangrijke rol in deze afschuwelijke misdaden met veel drogrederingen in samenwerking met de CIA, MI5/6 en Mossad zoals de massamoorden op 9/11 en 7/7 (beide insidejobs) allemaal in naam van de ‘geopolitiek’.

Zionisten en hun mafia-achtige groeperingen zijn bereid om indien nodig het volk van Israël te laten elimineren om hun doel te bereiken en dit is heel goed mogelijk als VS, VK, Frankrijk en Israël Iran aanvallen.

Lees het hele artikel op: WijWordenWakker.org

Uncategorized