Hardnekkige leugens over “Goud” en “Geld” | Gewoon-Nieuws.nl

0
Rate this post

Eén van de grote leugens over Goud is dat er niet genoeg van zou zijn; immers Goud heeft toch alleen maar waarde omdat het zo schaars is, dus kan het onmogelijk gebruikt worden als geld… zo is het toch? Dit horen we nu jaar en dag. Nou nee dus!! In werkelijkheid bestaat deze ene grote leugen uit drie aparte leugens, gevangen in deze ene zin.

Leugen no. 1

De 1e leugen is dat de hoeveelheid geld in circulatie van cruciaal belang is voor de staat van de economie en als zodanig van invloed is op recessies, hoogconjunctuur enzovoort. We horen altijd maar over de ‘geldhoeveelheid’ en de bijbehorende ‘fijn afstemming’ van de economie. Wees er maar van overtuigd dat Mr. Bankster en Mr. G’man (Governmentman) alleen hierop onze aandacht willen vestigen en niet op de echte waarheid.

De schokkende waarheid is dat de hoeveelheid geld geen enkel effect heeft op de economie…!!! Lees dit nog maar eens een keer goed en heel zorgvuldig, want dit gaat waarschijnlijk in tegen alles wat u ooit gehoord heeft… van Mr. Bankster, van Mr. G’man en hun omgekochte en op de loonlijst staande zgn. economen. Nog een keer: de hoeveelheid geld in circulatie heeft geen enkel effect op de economie…. nul komma nul, nada.

Dit vindt u waarschijnlijk moeilijk te geloven… maar geloof me, het heeft me veel tijd en veel studie gekost om te begrijpen waarom dit toch waar is. Het is van essentieel belang te begrijpen dat de geldhoeveelheid irrelevant is, als we willen inzien wat er werkelijk speelt. De geschiedenis staat bol van de voorbeelden dat waaruit blijkt dat de geldhoeveelheid  hoegenaamd geen enkele rol speelt….. als we dat maar willen zien.

Ongetwijfeld heeft u wel eens gehoord over  ‘Nieuwe  Pesos’ die de ‘Oude Pesos’ vervingen … of ‘Nieuwe Lira of Francs’ die de ‘Oude Lira of Francs’ vervingen? Dit gebeurt altijd als een valuta  zo in waarde afgenomen is dat er bankbiljetten met miljoenen, miljarden en zelfs biljoenen moeten worden gedrukt. Een kop koffie kan dan wel drie miljard Lira kosten. En er komt een tijd dat het onmogelijk wordt om nog meer nullen op het biljet te drukken, tenzij de biljetten de grootte van een beddelaken zouden krijgen.

Op dat soort momenten besluit Mr. G’man een nieuwe valuta uit te geven en daarbij verdwijnen er gewoon een aantal nullen van de ‘oude’ valuta. Stel eens dat een 1 miljard Oude Lira biljet wordt vervangen door een nieuw 1 Lira biljet. Denk hier maar eens over na; iedere miljard Oude Lira wordt vervangen door 1 Lira… en er waren miljoenen van die Oude 1 miljard Lira biljetten in omloop. Die bestaan nu dus niet meer en zijn vervangen door de 1 Lira biljetten.

De geldhoeveelheid is dus van de ene dag op de andere gekrompen bij een factor 1 miljard. Niet een paar procent, zoals wordt beweerd door de experts die bij de ‘fijn afstemming’ van de economie betrokken waren maar door een waanzinnig hoog percentage. Niettemin gaat het leven de volgende dag gewoon verder net als altijd… ongelooflijk nietwaar? Natuurlijk is het achteraf makkelijk te begrijpen waarom, immers de prijs van die kop koffie was 3 miljard Oude Lira en is nu 3 Nieuwe Lira.

Maar ook het gemiddelde salaris van 30 miljard Oude Lira is nu 30 Nieuwe Lira geworden. M.a.w.  1 uur werk gewaardeerd in Oude Lira stelden je in staat 10 koppen koffie te kopen. En wat een verrassing…. 1 uur werk in de Nieuw Lira geeft ook die 10 koppen koffie.

Eigenlijk is er niets veranderd, tenminste in relatieve prijzen. Het is nu duidelijk dat de geldhoeveelheid irrelevant is en dat alleen de relatieve prijzen ertoe doen.  Of, om het preciezer uit te drukken, alleen de koopkracht van het geld versus het salaris (inkomsten) is van belang.

Leugen no. 2

De 2e grote leugen is gebaseerd op de 1e grote leugen en zegt dat, als de geldhoeveelheid van cruciaal belang is dan moet Mr. G’man deze dus goed moet beheren om te kunnen sturen. Laat ons een economie nemen met 300 miljoen mensen, zoiets als de USA. Als we nu 1 miljard Dollars aan de geldhoeveelheid toevoegen dan ziet dat er uit als een groot getal. Maar het komt slechts neer op $3.33 per USA burger. Wees nou eerlijk, zou het voor u een groot verschil maken voor uw eigen portemonnee als iemand u dat bedrag van $3.33 zou geven? Eerlijk gezegd verwacht ik van niet.

Maar aan de andere kant, stel dat die 1 miljard dollar aan 1 persoon werd gegeven. Dat zou toch wel degelijk een groot verschil voor die persoon in kwestie betekenen. En dit is nu precies wat er in feite gebeurt als er weer eens 1 miljard dollar gedrukt wordt. Eén persoon krijgt dat geld toegestopt en die ene persoon is Mr. G’man en die kan het uitgeven waaraan hij maar wil. Dit heet met een mooi woord seignorage… winst gemaakt door de geld uitgevende partij. Eigenlijk is dit gelegaliseerde ‘valsemunterij’.

Lees verder op: Biflatie.nl

Uncategorized