Mega kwakzalverij van de farmaceutische industrie | Gewoon-Nieuws.nl

0
Rate this post

Het wordt de grootste medische fraude uit de geschiedenis genoemd. Dr. Scott Reuben, een voormalig wetenschappelijk onderzoeker voor Pfizer, heeft toegegeven meegewerkt te hebben aan onjuiste en uit de duim gezogen onderzoeksresultaten van tientallen studies.

Dr. Reuben had  75.000 dollars subsidie ontvangen in 2005 van Pfizer om Celebrex te bestuderen. Zijn gepubliceerde onderzoek werd door honderden andere artsen en onderzoekers gebruikt als “bewijs” dat Celebrex hielp om pijnklachten na operaties te verhelpen. Er is echter een probleem. Celebrex werd door geen enkele patiënt ooit getest!

Meerdere vervalsingen

Dr. Reuben heeft toegegeven nog meer onderzoeksresultaten vervalst te hebben: o.a. over Bextra en Vioxx. Het Wall Street Journal vermeldt dat het medisch prestigieus tijdschrift  Anestheticum & Analgesia de tien artikelen die geschreven waren door dokter Reuben moest intrekken. Eenentwintig andere artikelen in andere medische bladen moesten eveneens worden gerectificeerd.

Dr. Reuben wordt nu geconfronteerd met een straf van tien jaar cel en terugbetaling van € 420.000, het bedrag dat hij ontving van de Big Pharma industrie.

Niet de vervalste onderzoeksresultaten van Dr. Reuben zijn het opmerkelijke aan dit verhaal, niet de door hem ontvangen Big Pharma onderzoeksgelden, maar het feit dat deze gang van zaken veelvuldig voorkomt. Farmaceutische bedrijven geven routinematig grote sommen geld aan artsen en onderzoekers. Frauduleus onderzoek lijkt een wijdverbreid probleem in te zijn geworden in de moderne geneeskunde.

Food & Drug Administration (FDA)

De Food and Drug Administration (FDA) panelleden in Amerika namen op basis van vervalste studies en zogenaamd wetenschappelijke artikelen beslissingen om medicijnen wel of niet goed te keuren.

De FDA is een Amerikaans agentschap van de federale overheid dat de kwaliteit en veiligheid van voedsel, toevoegingen daaraan en medicijnen bewaakt, maar ook de behandeling van bloed, medische producten, toestellen met elektromagnetische straling en cosmetica controleert. De FDA dwingt de naleving van gedeeltes van de Public Health Service Act af. Met name de productie van medicijnen is aan zeer strenge regels onderhevig, die ook van toepassing zijn voor buitenlandse bedrijven die naar de VS willen exporteren.

Crimineel

Farmaceutische bedrijven steunden Dr. Scott Reuben. Nu beweren zij dat zij niet op de hoogte waren van het frauduleuze karakter van zijn studies. Zij kwamen bij hem met een vraag: “Onderzoek of dit middel helpt tegen postoperatieve pijnklachten” en een grote pot geld, en Abra cadabra, de “researchdata” pasten precies op de vraag. Het hele systeem is een aanfluiting van de wetenschap. Het is een crimineel systeem dat “wetenschappelijk bewijs” uit de hoed tovert en academische tijdschriften vult.

Scot Reuben

Wat is “Evidence Based Medicine (geneeskunde gebaseerd op bewijzen)?” Het feit dat een onderzoeker als Dr. Reuben dertien jaar succesvol frauduleuze studiegegevens kon uitgeven in “door collega’s getoetste” bladen werpt nieuw licht op wat er werkelijk achter “op bewijsmateriaal gebaseerde geneeskunde” steekt.

Het recept voor geneesmiddelen op basis van bewijsmateriaal lijkt simpel: valse onderzoeksresultaten beschrijven, vervolgens het “studieresultaat” publiceren in een hoogstaand medisch tijdschrift. Daarna kunt u de gegenereerde “bewijzen” als “feit!” citeren.

Hartelijk dank Dr. Scott Reuben, dat u ons een blik heeft de gegeven in de keuken van de farmaceutische industrie, de kwakzalverij, de “wetenschappelijke” tijdschriften, de omkoping en corruptie. Als er één plaats is waar extreme oneerlijkheid rijkelijk beloond wordt, waar gif als geneesmiddel goedgekeurd wordt en waar fictie als waarheid gepubliceerd wordt, dan is dat in de farmaceutische industrie.

Bron: WijWordenWakker.org

Uncategorized