NHG garant voor 157 miljard met buffer van minder dan 1 miljard | Gewoon-Nieuws.nl

0
Rate this post

Ruim 159 miljard euro aan gegarandeerde hypotheken op een buffer van slechts 787 miljoen euro. Nee, het is geen Amerikaanse cowboybank, maar het Waarborgfonds Eigen Woning (WEW), de uitvoerder van de nationale hypotheekgarantie (NHG). Een gewone kredietverzekeraar met zo’n hefboom zou al lang zijn gesloten, maar niet het WEW. Mocht de buffer namelijk niet toereikend blijken, dan staat de overheid garant.

Toenemende verliezen

 Vorige week werd duidelijk dat het aantal verliesdeclaraties bij het WEW in de eerste helft van 2013 is toegenomen met 48 procent. Ondanks de verslechterde marktomstandigheden verwacht het WEW niet aan te hoeven te kloppen bij de staat. ‘Het garantievermogen is er juist voor bedoeld om in crisistijden toenemende verliezen als gevolg van gedwongen verkopen op te vangen,’ aldus Karel Schiffer, algemeen directeur van het WEW. ‘De actuele liquiditeitsprognose bevestigt dat het waarborgfonds goed bestand is tegen de crisis.’ Het garantievermogen zal naar verwachting wel afnemen, maar niet in de kritieke zone belanden.

Premie te laag

De prognoses van het waarborgfonds bleken de afgelopen jaren echter structureel te optimistisch. Zo verwachtte het WEW in 2009 nog dat er in 2013 slechts 56 miljoen euro aan uitkeringen hoefde te worden betaald, terwijl deze week bleek dat alleen al in de eerste helft van 2013 70,9 miljoen euro is uitgekeerd. De verliesprognoses zijn in de afgelopen jaren dan ook constant bijgesteld. En dat is nogal een probleem, omdat de premie, te betalen bij het afsluiten van een NHG, wordt bepaald aan de hand van deze prognoses. Als deze dus constant bijgesteld moeten worden betekent dat in feite dat in voorgaande jaren de premie te laag is vastgesteld. De uitgangspunten van het WEW bleken achteraf dan ook weinig realistisch. In de prognoses van 2010 ging het WEW er bijvoorbeeld nog vanuit dat de huizenprijzen van 2011-2013 niet meer zouden dalen. Dat viel –weten we nu –  vies tegen. Ook in de nieuwe prognoses is niet uitgegaan van een pessimistisch scenario. ‘Voor 2013 is gerekend met een prijsdaling van zes procent, voor 2014 met een prijsdaling van 2 procent en voor 2015 met gelijkblijvende prijzen,’ staat in het jaarverslag over 2012. Dat is aanzienlijk optimistischer dan bijvoorbeeld de ING dat rekent op een prijsdaling van 7 procent in 2013 en nog eens 5 procent in 2014.

Een tweede probleem is dat het WEW zich baseert op de prognoses van het CPB omtrent de werkloosheid. Deze zijn notoir onbetrouwbaar. De langetermijn raming uit november 2012 ging ervan uit dat de werkloosheid in 2014 een piek zou bereiken van 6 procent. De teller staat inmiddels al op 6,5 procent en er wordt verwacht dat deze door zal blijven stijgen.

Lees verder op: FollowTheMoney.nl

Uncategorized