Fukushima: Reële bedreiging voor de wereld | Gewoon-Nieuws.nl

0
Rate this post

Overgenomen van Niburu.co

Het werkelijke gevaar van Fukushima

Kerncentrale Fukushima vóór de aardbeving

Eindelijk begint de wereld te beseffen dat de ramp bij Fukushima vele malen groter is dan hen is voorgespiegeld.

Afgezien van alle lekkageproblemen dreigt er een nog veel groter gevaar.

Reactor unit 4

Dit gaat om het wegzinken/instorten van de beruchte Reactor Unit 4. De Fukushima kerncentrale is gebouwd precies boven een zogenaamde ondergrondse aquifer. Dit natuurlijke fenomeen, uit het Latijn voor water en dragen, is een watervoerende laag in de ondergrond (bijvoorbeeld zand). Hieruit kan water gewonnen worden via een bron. Het ziet eruit als op het hiernavolgende plaatje en dan moet je je voorstellen dat Fukushima is gebouwd op de plek waar zich in het plaatje de bomen bevinden.

400.000 liter radioactief besmet water per dag

Iedere dag opnieuw komt er ongeveer 400 ton water van de heuvels naar beneden waar dit water vervolgens onder de Fukushima centrale radioactief wordt besmet.

In plaats van dat dit water daarna in de oceaan kan stromen wordt dit tegengehouden door een ondergrondse dam die door de Japanners is gebouwd. Het gevolg hiervan is na inmiddels 2,5 jaar dat 365.000 ton water het grondwater zodanig hoog heeft opgestuwd dat dit nu over de dam in de oceaan dreigt te stromen.

Dit op zich is al een grote ramp want dit betekent dat er straks iedere dag gigantische hoeveelheden besmet water in de zee terecht zullen komen, maar het wordt nog erger. De grond onder Fukushima Reactor 4 is aan het wegzinken. Zo schreven wij in oktober vorig jaar:

“Dit is een uiterst zorgwekkende situatie omdat er in Unit 4 nog meer dan 1500 gebruikte brandstofstaven liggen opgeslagen die gezamenlijk een totaal van 37 miljoen curies aan radioactieve straling vertegenwoordigen. Als deze zouden vrijkomen dan zou dat een groot gedeelte van de wereld onbewoonbaar maken.

Instortingsgevaar

Naoto Kan

Volgens de secretaris van de vroegere Japanse Minister President, Naoto Kan, is de grond onder Unit 4 al ruim 80 centimeter weggezakt sinds de ramp in maart 2011. De grond zinkt ook niet gelijkmatig maar op sommige plekken sneller dan andere. Als de bodem, zoals men verwacht, verder zakt of er vindt een aardbeving plaats op die locatie van ongeveer 6 op de Schaal van Richter, dan is er een grote kans dat wat er nog over is van het gebouw volledig in zal storten.

Dit op haar beurt zou ervoor zorgen dat het bad waar de staven in liggen om gekoeld te blijven, droog komt te liggen en een rampzalige meltdown tot gevolg hebben. Dit zal dan waarschijnlijk de ergste crisis worden die de mensheid ooit heeft meegemaakt. Niemand zal in staat zijn om ook maar in de buurt van de centrales te komen om te blussen of anderszins te helpen. Alles zal weggesmolten zijn en een grote brand hebben veroorzaakt die onvoorstelbare hoeveelheden radioactief materiaal de atmosfeer in zal sturen”.

Bodem met de dag onstabieler

En nu, met het steeds hoger reikende grondwater zal de aarde onder de centrale met de dag onstabieler worden. Daarmee is Reactor 4 de grootste korte termijnbedreiging voor de mensheid geworden.

Plots komt de mensheid tot de ontdekking dat Fukushima toch wel echt een grote ramp is. Nadat wij en andere nieuwe media de afgelopen twee jaar talloze artikelen hebben geschreven over de werkelijk rampzalige situatie en terwijl de gecontroleerde media het ene na het andere juichbericht schreef over Fukushima.

Dat is jammer want de maatregelen die men nu ongetwijfeld zal gaan (moeten) nemen, hadden twee jaar eerder genomen kunnen worden waardoor het gevaar voor de mensheid nu een aanzienlijk stuk kleiner zou zijn geweest.

Bron: Niburu.co

Uncategorized