Kabinet laat gemiddeld € 13,5 miljard per jaar aan inkomsten lopen | Gewoon-Nieuws.nl

0
Rate this post

Bron: het Nederlands Opinieplatform CitaReg.nl  Auteur: Joost de Weter

€ 6,5 miljard extra bezuinigen

Op Prinsjesdag 2013 zal het kabinet Rutte ons vertellen hoe de 6,3 miljard aan extra bezuinigingen doorgevoerd zullen worden. Dat de bezuinigingen tot nu toe voornamelijk bestaan uit lastenverzwaringen voor de burger is algemeen bekend. De gevolgen kennen we ook: minder besteedbaar inkomen, minder vertrouwen en dus minder consumptieve bestedingen, met als resultaat een stagnerende economie. Het gevolg daarvan is dan weer verminderde belastinginkomsten voor de staat, waardoor de staatsschuld verder oploopt enz. enz.

Geen grip op aangiftes bedrijfsleven

De overheid heeft onder de begrotingsdruk van Brussel dringend geld nodig en weet daarvoor maar één manier: lastenverzwaringen. Dat diezelfde overheid over een belastingdienst beschikt die miljarden aan belastinggeld laat liggen doet er schijnbaar weinig toe. Teveel moeite. Geld ophalen bij de gewone burger is makkelijker. De belastingdienst laat jaarlijks tussen de 4 en 23 miljard aan inkomsten lopen wegens niet ontdekte fraude. Dat die schattingen zover uiteenlopen is volgens ingewijden een bewijs hoe weinig grip en zicht de belastingdienst nog heeft op de aangiftes door het bedrijfsleven en vermogende burgers. De Bulgarenfraude laten we even buiten beschouwing, dat is klein bier vergeleken met de rest.

Ambtenaren niet meer verantwoordelijk voor eigen werkzaamheden

Jenny Thunnisen

Tot 2000 was de belastingdienst een strak georganiseerde overheidsdienst waar maar weinig belastinggeld weglekte door fraude. Met de komst van de toenmalige directeur-generaal van de Belastingdienst Jenny Thunnissen is eigenlijk alle ellende begonnen. Tot 2002 waren de afdelingen van de Belastingdienst hiërarchisch georganiseerd. Afdelingen bestonden uit een ambtenarenteam geleid door een deskundige inspecteur, die overzicht en verantwoordelijkheid had. Fiscale zaken werden op inhoud geselecteerd en door de betreffende afdeling behandeld. In 2002 werd door Thunnissen een grootschalige reorganisatie bij de Belastingdienst doorgevoerd met de instelling van ‘collegiale managementteams’. Het gevolg? Geen enkele ambtenaar draagt nog verantwoordelijkheid voor zijn eigen werkzaamheden. Bij de Belastingdienst zijn ze er niet blij mee. Vandaar de klokkenluiders, prima mensen!

Pakkans is slechts 2 procent

Frans Weekers

Onder staatssecretaris Frans Weekers (VVD) is bij de Belastingdienst de regel ingevoerd dat de aangiften van ondernemers nog slechts sporadisch gecontroleerd hoeven te worden. Frans Weekers vertrouwt het bedrijfsleven net zo goed als zijn VVD-vrienden in het land. Laat nou het laatste jaar de media vol hebben gestaan over frauderende VVD’ers. Frans Weekers kon dus op zijn twee vingers uittellen wat het verminderde belastingregime voor het bedrijfsleven zou gaan opleveren. Maar Frans is de beroerdste niet, vriendendienst, niet over zeuren.

Burgers worden minutieus nageplozen

Kijk, u en ik als simpele burgers liggen bij de Belastingdienst onder het vergrootglas. Denk maar niet dat u er ook maar een euro extra uit kan slepen. Uw aangifte wordt minutieus nageplozen en het nummerbord van uw bedrijfsauto wordt gefotografeerd om te zien of u niet toevallig in het weekend bij een pretpark of zwembad heeft gestaan. Waag het verder niet om maar een dag te laat uw aanslag te betalen of de fiscus weet u te vinden. Nee, dan het bedrijfsleven. Bent u groot genoeg, een multinational bijvoorbeeld, dan mag u met de Belastingdienst onderhandelen over de hoeveelheid belasting die u per jaar wenst te betalen. Bent u een MKB-bedrijf dan vertrouwt de Belastingdienst uw aangifte in de meeste gevallen. Het resultaat is dat er op grote schaal door ondernemers en vermogende burgers gefraudeerd wordt. Berekeningen van de eigen Belastingdienst leren dat de pakkans hooguit 2 procent is.

Kabinet Rutte is incapabel, geld ligt voor het oprapen

Als de belastingfraude tussen 4 en 23 miljard euro bedraagt, en we nemen gemakshalve het gemiddelde dan komen we uit op 13,5 miljard euro… per jaar! Beste Mark Rutte, beste Frans Weekers, geacht kabinet, zouden jullie niet eens subiet aan de slag gaan om dat geld op te halen in plaats van de burgers uit te knijpen als een citroen? Het kabinet Rutte laat 13,5 miljard euro aan geld per jaar liggen door eigen falen en bewandelt liever de makkelijke weg van lastenverzwaringen voor de burgers. Het is exemplarisch voor de wijze waarop het kabinet ons land regeert.

Met dank aan het Nederlands Opinieplatform CitaReg.nl

Uncategorized